donderdag 20 augustus 2009

Vanuit het terreurnetwerk van Al-Qaeda is het bevel gegeven Geert Wilders te vermoorden wegens diens komende anti-Koranfilm.

Veel wordt gezegd over de boycot van Denemarken en de film van Wilders vanwege kritiek op de Islam. Het moet nu elke mens toch is opgevallen dat het het tekenen van een cartoon of een film over de islam blijkbaar meer ophef veroorzaakt dan het onthoofden van westerlingen in naam van de islam.

KABUL - Bijna honderd in boerka's gehulde betogers hebben woensdag in Kabul gedemonstreerd tegen de anti-Koranfilm van de Nederlandse parlementariër Geert Wilders. Ooggetuigen meldden dat het naar het zich laat aanzien om vrouwelijke demonstranten ging.

Zie ook:
Moslimstudenten belagen Nederlands consulaat Medan
Rapper aangehouden voor bedreigen Wilders
'Wilders alarmeerde zelf voor Fitna'
Ze stelden dat de film beledigend voor islamieten is. Ze beklemtoonden dit door een Nederlandse vlag te verbranden. Ze eisten dat de Nederlandse militairen die in de internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan dienen, het land verlaten.

Vanuit het terreurnetwerk van Al-Qaeda is het bevel gegeven Geert Wilders te vermoorden wegens diens komende anti-Koranfilm. De PVV-leider moet volgens de oproep worden 'afgeslacht' omdat hij de islam en de profeet Mohammed beledigt. Dit meldt de Telegraaf, INDERDAAD..OOK bij de cartoonrellen 2005 werd pas na 2 maanden doorgeseind om te rellen. En diegene die daarmee begonnen konden niet eens lezen en schrijven te zwijgen uit een Deense krant.. De rellen waren bewijsbaar een opvordering vanuit hogere imam- moskeen,die door beroepsmatige opruiers geleid werd!!
Maar met deze rel tegen de Wilders film is toch wel bewijsbaar aangetoond dat wij het hier te maken hebben met moslims van het kwaadaardigste primitiefste soort...VOORUIT nederlandse Moslim orgs.. SLUIT jullie aan jullie broeders roepen!! Overal waar moslims zijn regeert het kwaad door de gewelddadige koran en ze voeren alleen maar oorlogen om te heersen, en dat mag wel kinderen mogen verkracht worden en vrouwen vernederd .
Als je wil protesteren moet je niet tegen wilders protesteren die wil dat het kwaad ophoud bij de moslims .
De moslims moeten eens gaan leren wat vrede is . EN KINDEREN EN VROUWEN RESPECTEREN .
Ze moeten leren andere mensen in hun waarde te laten ,toleren, en van het kwaad afstappen .
Misschien is er dan hoop voor ze . En zullen oorlogen stoppen .
Als ze zo doorgaan zullen ze het meeste gehate volk worden op de wereld . En hoefde Wilders niet het werk van bange balkenende te doen Wij zijn nederland en we blijven nederland
Ieder die zich hier wil vestigen zal zich normaal aan moeten passen.

Spoedig demonstreerden moslims in allerlei islamitische landen maar ook in Eu landen tegen het publiceren van de Fitna. Bovendien hebben verschillende instanties en burgers waaronder moslims aangifte gedaan tegen Wilders. Als er nog steeds geen halt wordt toegeroepen aan Wilders moet men niet raar opkijken als hij een kogeltje kado krijgt.
En dan niet lopen roepen, ze hadden het ook op een andere manier kunnen oplossen, welke manier? Deze wolf in schaapskleren vond al eerder dat een toneelstuk met Marokanen over zijn profeet verboden moest worden wegens 'belediging'.
Aansluitende ging het stuk niet door wegens de vele doodsbedreigingen.
Rabae zette dus zelf aan tot haat!

Nu speelt die het spelletje opnieuw om de democratie naar zijn Islamitische hand te zetten, d.w.z. bij iedere stevige of zelfgs milde kritische boodschap, zoals in z'n eigen Marokko:

- demoniseren
- continu bedreigen
- vervolgen
- opsluiten
- zn. vermoorden (en dan de schuld bij hett slachtoffer leggen) Saudi-Arabië, Tuerkije en Iran en nog meer grote islamitische landen bedreigen gewoon... Het Syrische ministerie van buitenlandse zaken vaardigde een sterk verwoordde verklaring uit die deze langdurige belediging van zowel Arabische als islamitische gemeenschappen aanklaagt. De verklaring voegde toe dat Syrië de Deense en Nederlandse regering oproept om noodzakelijke stappen te ondernemen om de schuldigen te straffen en toe te zien dat dergelijke overtredingen in de toekomst niet worden herhaald.

In Jordanië werd de Nederlandse en Deense ambassadeur op het matje geroepen door Abdallah Al-Khatib, minister van buitenlandse zaken, om Jordaans protest uit te drukken. Tegelijkertijd riep het Egyptische parlement haar regering op om de ambassadeurs van Denemarken en Noorwegen terug te trekken. De Hezbollah in Libanon beschreven de film als een ernstige belediging van de islam.

In dezelfde lijn riepen Koeweitse religieuze geleerden de leden van het Koeweitse parlement op, om te zien hoe een einde te maken aan dergelijke beledigingen tegen de gevoelens van moslims.

De Arabische ministers van buitenlandse zaken hekelden de Deense regering vanwege de weigering om maatregelen tegen de krant te nemen, hun teleurstelling uitdrukkend in de Europese mensenrechtenorganisaties die volgens hen gefaald hebben in het nemen van een stevige pro-islamitische positie in deze zaak.

Honderden Koeweiti’s demonstreerden tegenover het Deense consulaat, een vertontschuldiging eisend van de wilders en Deense regering aan alle moslims, met de oproep om te stoppen met de belediging van hun Profeet en de islamitische religie, verder moedigde zij mensen aan om alle Deense produkten te boycotten.

In Jemen eisten de protestanten de boycot van zowel Nederlandse als Deense produkten totdat zij zich verontschuldigen voor deze beledigende afbeeldingen van hun profeet.

In de Verenigde Emiraten bekritiseerde Muhammad Bin Nakhyara A’zahiri, de minister van Justitie en islamitische zaken, de tekeningen die de profeet afbeelden als een onredelijkheid en overmaat van alle aanvaardbare intellectuele normen en het kon volgens hem op geen manier beschouwd worden als vrijheid van meningsuiting zoals de Deense autoriteiten stelden.

Bijna overal in de Golf hebben winkels Nederlandse en Deense produkten van hun schappen gehaald en in Saoedie-Arabië tonen supermarktborden de tekst: ‘Wij verkopen geen Deense produkten.’

Mensen in de gehele Arabische wereld schreven boodschappen waarin ze elkaar aanmoedigden om Deense goederen te boycotten.

Waarom een dergelijke ernstig geëscaleerde reactie door Arabische en islamitische landen om enkele spotprenten? Ondanks de spijt en vertonschuldiging uitgesproken door de krant?

Logica moet worden uitgedaagd met logica, en reden moet nooit tot zwijgen worden gebracht door het zwaard en collectieve bestraffing, een boycot van producten van een land, het terugtrekken van de ambassadeurs of het verbranden van vlaggen.

Dit soort onderdrukking van vrijheid van uitdrukking heeft geen plaats in de vrije Westerse maatschappij.

Wat belachelijk en tegelijkertijd teleurstellend is, is dat die ijveraars van de islam denken dat zij het westen met een beleid van collectieve vernedering en verhongering respect kunnen afdwingen voor de islam door ieder geluid van oppositie de mond te snoeren.

Onze vraag aan degenen die vragen om de boycot van Deense en westerse goederen is – wat als het Westen hen afsnijdt van het aanleveren van hun goederen, hulp, veiligheid en bescherming, zowel medische als technische expertise, weigeren hun kinderen op te leiden, en het afsnijden van hun beschermingsveiligheid!

Waarom deze verdraaiing van de feiten van wat er gebeurd is in Denemarken? Waarom de weigering te zien of te horen wat de media in de Arabische en islamitische wereld voortdurend op offensieve en beledigende wijze publiceren en uitzenden? Waarom de ondermijning van de rechten van joden en christenen en hun religieuze overtuigingen? Moet recht niet voor iedereen hetzelfde zijn?

Begrijpen we door deze reactie en het gepeperde antwoord van de Arabieren en moslims richting de spotprentartiest dat alles wat een bepaalde religieuze groep kan lasteren strafbaar moet worden gesteld?

Als de ware reden achter de woede en de reactie van de moslims hun bezorgheid is om gelijk respect voor alle religie’s en hun ikonen, dan zouden de joden en de christenen dan niet om dezelfde redenen gerechtigd zijn om woedend te zijn en een internationale rechtzaak tegen de koran neer te leggen vanwege zijn opruiing tegen de joden en de christenen, en hun vernedering door het boek gepropageerd?

Kan zijne koninklijke hoogheid, de koning van Saoedi Arabie duidelijk aan de westerse wereld in het algemeen en aan de Denen specifiek, die beide de islam dienen te respecteren, uitleggen wie het zijn naar wie soera 1:7 refereert “op wie Allah’s toorn is nedergedaald en degenen die dwalen ”

Zijn zij niet de joden en de christenen?!

Zouden de moslims vriendelijk het westen en westerlingen (die verzocht worden om de islam te respecteren) willen informeren wie het zijn naar wie verwezen wordt in soera 7:176: “ hij is als een hond: als gij hem achtervolgt laat deze zijn tong (uit de bek) hangen en indien gij hem met rust laat steekt hij ook zijn tong uit. Dit is het geval van de mensen, die Onze tekenen verloochenen.”?

Is dit niet een collectieve verwijzing naar de joden?

En dan enkele verzen verder, soera 7:179 dat stelt: “Wij hebben menige djinn en mens geschapen wier einde de hel zal zijn. Zij hebben harten maar begrijpen er niet mede en zij hebben ogen maar zij zien er niet mede en zij hebben oren maar zij horen er niet mede. Zij zijn als vee, neen zij dwalen nog meer (dan dit), zij zijn de achtelozen.”

Opnieuw, alle islamitische uitleggers en hun handleidingen zeggen dat het de joden zijn naar wie hier verwezen wordt.

Niet alleen als honden, vee maar nu als ezels aangezien volgens soera 62:5 “Degenen die belast zijn met de Torah en deze niet naleven, zijn als een ezel die boeken draagt. Slecht is de staat van het volk dat de tekenen van Allah verwerpt. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.”

“Als bange ezels,” soera 74:50

“Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt.” soera 5:60, goddelozen en onrechtvaardigen zoals in soera 2:59, 5:25,47; onrechtvaardigen, soera 5:45; hypocrieten, 63:8; afvalligen, 9:30, 4:155, 171; polytheïsten 9:28,30. En zij zijn degenen die met de Schriften knoeiden, 2:75 e.v., 4:46, en 3:78; hun leiders aanbaden als goden, soera 9:31; wanorde in het land scheppen, 5:33,64.

Hoe kan respect voor een ander – bedoelend de niet-moslims – worden bereikt wanneer de koran hen afbeeldt in de meest vernederende termen?

Het is zonder respect dat de koran de niet-moslims beschrijft als onrein; soera 9:28: “O, gij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein. Zij zullen daarom na (verloop van) dit jaar de heilige Moskee niet naderen.” Dus Mekka blijft exclusief een islamitische stad, verboden voor niet-moslims.

De koran verklaart de christenen als afvalligen vanwege hun geloof in de godheid van Christus. Dus, gebaseerd hierop, zou het voor westerse regeringen passend zijn om alle islamitische boeken te confisceren en te censureren en de moslims te arresteren die het herhalen? Als een westerse regering van moslims eist om de verzen van de koran die christenen als afvalligen verklaren te verwijderen of om af te zien van het publiceren ervan, wat zou de reactie van moslims zijn?

Hoe zouden zij die westerse regering beschrijven?

Zoals hierboven gesteld, de koran verklaart de joden als apen en zwijnen en dat zij Ezra aanbidden... dus zou het voor de joodse staat niet gepast zijn om moslims te arresteren met de beschuldiging van aanzetting tot raciale en religieuze haat en hen verbieden om islamitische boeken of koranverzen te publiceren en te distribueren die de meerderheid in de joodse staat verafschuwen?

Hoe kunnen de moslims van anderen eisen om de islam en hun religieuze ikonen te respecteren terwijl de koran de vernedering en het doden van niet-moslims gebiedt eenvoudig vanwege het niet aanvaarden van de islam als hun religie, soera 9:29?

Het publiceren van de spotprenten wordt beschouwd als een belediging van de islam, hoe zouden zij de koranbepalingen beschrijven die moslims aanzetten tot haat en moord op anderen, dat wil zeggen niet-moslims?

Kan Zijne koninklijke Hoogheid, de koning van Saoedi-Arabie, verklaren aan Westerlingen in het algemeen en aan de Denen in het bijzonder (van wie gëeist wordt om islam te respecteren) dat Allah moslims in de koran gebiedt om alle joden en de christenen in de wereld te haten?

“O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.” Soera 5:51

Wie zijn deze joden en christenen die de koran verbiedt de moslims te nemen als vrienden? Waren zij de joden en de christenen in de tijd van de Profeet? Of zijn zij de joden en de christenen van ieder tijdperk en iedere generatie uit het verleden, heden en de toekomst?

Als de toepassing van deze bepaling alleen tot de tijd van Mohammed beperkt was; betekent dat dan dat het niet langer van toepassing is voor onze tijd en generatie?

Maar als het nu en vandaag geldig is, zou dat dan niet betekenen dat het gezien moet worden als een directe aanzetting van haat tegenover de joden en christenen?

Zou het dan kunnen zijn dat vanwege dit vers als een basale en fundamentele factor, er een erg slechte relatie tussen moslims en niet-moslims is?

Kennen de moslims niet tijdens het voortdurende smeken van Allah iedere dag en in het bijzonder op vrijdag, een vervloeking die uitgesproken wordt van de preekstoelen van de moskeeën over de joden en de christenen:

O Allah wilt u de afvalligen tegen elkaar opzetten en de polytheïsten tegen elkaar en wilt u de Unitariërs veilig uit hun brengen, met hun buit, O Heer van de Werelden, O Allah. Moge hun vrouwen weduwen worden, moge hun kinderen wees worden, moge hun bloed bevriezen in hun aderen, moge hun eten blijven steken in hun ingewanden. O Allah, vernietig hen, maak hun ellende groot, O Allah geef ons overwinning over hen, O Allah stuur ons uw straf op hen, breng verdeeldheid in het midden van hun eenheid, verspreid hen, … O Allah toon ons uw macht. O Machtige en Overwinnaar, O Allah toon ons in hen een donkere dag als in de dag van A´ad en Thamoed. O Allah, laat de aarde onder hun voeten beven, O Allah stuur giftige wezen over hen en stuur hagelstormen over hen zoals u deed over A´ad en Thamoed en lever hen af als gevangenen in de handen van uw gelovige slaven en verneder de polytheïsten en, O Allah, verhoog de banier van de islam…

Waarom is het rechtmatig en legaal voor moslims om alle andere religie’s te bekritiseren, aan te klagen, te belasteren en te hekelen op iedere manier die zij willen, in het bijzonder het jodendom het christelijk geloof. Echter, als je reageert door de islam kritisch te onderzoeken zullen de moslims dat beschouwen als misbruik en hekeling van de islam en zullen verontschuldigingen eisen, en zelfs nadat de verontschuldiging gegeven is zal er geen garantie zijn dat de schuldige blijft leven.

Kan het werkelijk zijn dat kritiek op anderen een deugd is, een toegestane daad, halal en zelf verplicht voor de moslims maar een ondeugd en verboden of haraam voor niet-moslims?

Waarom kijken we niet meer nauwgezet naar wat leidde tot deze spotprenten...?

Kunst, zoals we het kennen, is een subjectieve kijk op de zaken van wat je waarneemt: Wat de spotprenttekenaar zag was de slachting van onschuldige mensen volgens de sjaria, foltering en moorden door menselijke zelfmoordaanslagers, autoexplosies. Zelfmoordmissie’s wiens slachtoffers onschuldige mannen, vrouwen en hulpeloze kinderen zijn. Onverschillig dodend, geen onderscheid makend tussen militairen en burgers, ouden of jongeren, mannen of vrouwen, inclusief babies, afhakken van hoofden, verbrande lichamen, stukken menselijk vlees, schreeuwende kinderen, wenende vrouwen, en dit alles in de naam van de islam en de overwinning voor moslims. We vragen degenen die verlangen het Westen te straffen door zijn produkten te boycotten, wie werkelijk verantwoordelijk is voor het ontsierde beeld van de islam, niet alleen in het Westen maar wereldwijd? Zijn zij het niet die in koele bloede doden en verminken, zijn zij niet de volgelingen van de islam? Wie was verantwoordelijk voor de bommen in New York, Madrid, London, Riyadh en Cario, ... en de lijst gaat verder een verder. Je vraagt je af, wie de werkelijke schuldige is die dit beeld van de islam geeft? Zijn het de Deense spotprenttekenaars of de moslim moedjahiedien? Hebben moslims na dit alles nog de brutaliteit om te eisen van anderen – de niet-moslims – om moslims en de islam te respecteren? Welke rechtvaardiging en recht hebben zij om bezwaar te maken, te demonstreren en te eisen dat dit geen vrijheid is maar een overtreding en lastering van islamitsche heiligdommen? Onze vrijheden zouden misbruikt worden om de Koran te beledigen? Twerwijl de Moslims de Koran misbruiken voor persoonlijk gewin van dictators en de eeuwen oude wens van dictators om de Wereld te domineren.

Geweld in de islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van de profeet Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam. Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de islam zoals gevonden wordt in de koran en de daden en leringen van de profeet zelf. Osama Bin Laden citeerde sommige van dezelfde koran en ahadith-passages die wij hier gebruikt hebben om zijn acties te kunnen rechtvaardigen (zie het transschrift van zijn videotape in de New York Times, Fri, Dec. 14, 2001, B4).

Salafistisch gevaar bestaat nu in ons land. En ja, waarde heer/geachte mevrouw, het gevaar sluipt nog immer voort. Zeker waar het betreft het voornemen van de moskee El Tawheed te Amsterdam, de moskee Al Fourkaan te Eindhoven, de moskee As-Soenah te Den Haag, de Islamitische Stichting Onderwijs en Opvoeding te Tilburg ons land om te vormen tot een moslimstaat. Ik acht dit te zijn minachting en ondermijning van al dat Nederland tot Nederland maakt: democratie, onafhankelijke rechtspraak, scheiding van kerk en staat.
We willen dit stuk graag beëindigen door te verwijzen naar een programma dat getoond is op Amerikaanse publieke TV, genaamd “De Saoedische tijdbom” Op een bepaald punt in het programma wordt ons verteld over de door de staat gesponsorde religieuze educatie in Saoedi-Arabië. “Ongeveer 35% van de schoolstudies is gewijd aan Saoedische verplichte religieuze educatie.” “Eén van de leerboeken, gepubliceerd in 2000, was een collectie van Mohammeds uitspraken, die gebruikt werden door de middelbare school studenten in Saoedi-Arabië. Eén les is genaamd: “De overwinning van de moslims over de joden.” Volgens een traditie van de profeet Mohammed: “Het laatste uur zal niet komen voordat de moslims de joden bevechten en zullen doden opdat de joden zich zullen verstoppen achter rotsen en bomen. Dan zullen de rotsen en bomen uitroepen: O, moslim, dienaar van God! Er verschuilt zich een jood achter mij, kom en dood hem.” Zoals een goed leerboek betaamt, zijn de leringen van deze uitspraak samengevat in verscheidene stellingen zoals: Ze beledigen zichzelf met die continue haat naar alles wat anders en afwijkend is (let u even op PvdA) . En als er één groep is die Allah niet serieus neemt is het wel de fanatieke Moslim. Zij zijn het die betwijfelen of Allah wel de ongelovige zal bestraffen. Waarom zouden zij anders het werk van Allah doen?

Het wordt tijd dat er vanuit de moslim gemeenschap duidelijk gesteld wordt dat extremisten niet getolereerd worden. Tot nog toe gebeurt dit nauwelijks en wordt er vooral gereageerd in de trant van “waarom hebben jullie geen respect voor mij, ik ben toch niet zo als die extremisten?”.
Tot dit gebeurt, en moslims zich duidelijk profileren als Nederlandse burgers zal deze situatie enkel verergeren.
Er zijn steeds meer signalen dat de grootste groep Nederlanders het niet meer accepteert, en er is niet veel voor nodig om de situatie te laten exploderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten