donderdag 20 augustus 2009

Er komt zo van enig integratiebeleid niets terecht.

Marokkaanse woordvoerder in de moskee: "het grote gevaar wat ons hier in Nederland bedreigt, zijn de ongelovigen". Op die manier kom je dus tot niets want alles wat je buiten de moskee wil doen, moet je nu eenmaal samen met die ongelovigen gaan doen! Herken je dat?

Desondanks beschouwen Nederlandse autoriteiten, ministers, kamerleden, burgemeesters en wethouders, deze imams en andere moslimleiders als de juiste informatiebron als basis voor hun beleid. Daar wordt ze verteld dat de islam juist een heel gematigde, vreedzame en zachtmoedige godsdienst is, het enige middel om te komen tot een harmonische multiculturele democratische samenleving. Mohammed zei immers dat oorlog list en bedrog is. Geen van deze autoriteiten neemt de moeite om de koran en de hadith te lezen en een eigen mening te vormen.

Er komt zo van enig integratiebeleid niets terecht. Dat zou zeer streng moeten worden en wie een streng inburgeringsexamen niet haalt zou ook niet toegelaten mogen worden. Dat haalt in de praktijk helemaal niets uit. Wie niet slaagt gaat toch niet terug, want dan hebben ze een partner of kinderen met de Nederlandse nationaliteit of andere excuses. Op dit moment heeft de islam van de moskeeën in Nederland nog geen gepaste identiteit aan Nederland. Nu zitten ze nog vast aan etnische identiteit en aan de stromingen in het land van herkomst, met name bij de Turken: Dyanet, Milli Görüs, Fetullahci, Suleymanci, Grijze Wolf moskeen etc...... Dat zijn allemaal vijandelijke bewegingen en organisaties tegen Nederland. Er zijn hier ook nog veel Turken lid van de Naqshibendi- broederschap uit Turkije.

De Turk of Marokkaan die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de koran met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd. Er is geen Nederlandse “dream” om naar te streven zoals in Amerika. Daar moet je een eed van trouw afleggen, Amerikaanse geschiedenis leren en het Amerikaanse volkslied kunnen zingen. Hier zingen Turken en Marokkanen het eigen volkslied in plaats van het Nederlandse.

Nu zijn de grote steden in het Westen doelwit van fanatieke Turkse en Arabische moslims die zichzelf gematigd noemen om verder in te kunnen dringen.. Deze indringers/strijders zijn voornamelijk in allerlei nationalistische organisaties en moskeeën georganiseerd; Ze krijgen jaarlijks miljoenen euro's subsidie, de meesten van hen zijn werkloos en massaal betrokken bij de bouw van moskeeën

De gevolgen van de Islamisering van dit land zijn nu al voelbaar!!! Nederlanders vluchten voor de agressieve Islamieten; Wijken worden massaal verlaten... meer dan 28 procent van de Amsterdamse bevolking behoort tot de Islam. Ze zijn hard op weg naar de meerderheid.

Overal worden nieuwe moskeeën gebouwd, Nederlandse vrouwen worden de slaven van analfabete dorpelingen en hun kinderen worden islamitisch opgevoed. Die kinderen mogen alleen Islamitische (Turkse of Arabische) namen hebben, In deze regio's wordt Turks of Arabisch de voertaal, zeker geen Nederlands!!! De Islamisering van de van ons land is dus een realiteit geworden!!! Steeds meer Turken en Marokkanen, stromen ondanks de politieke veranderingen, Nederland en Europa binnen. Deze instroom en Islamisering zijn geen toeval of een tijdelijk verschijnsel!

JIHAD

Het is juist om de islam een religie van geweld en oorlog te noemen. Het is behalve een religie ook een politiek systeem en oorlogsdoctrine. De islam is met het zwaard verbreid. Het ging de Arabische leiders in de eerste eeuwen om het verwerven van macht en rijkdom (buit). In de elfde eeuw waren de meeste inwoners van de Arabische wereld nog christen. Pas de eeuwen daarna heeft de islam daar de meerderheid Gekregen door snellere voortplanting , maar ook door bedreiging en dwang.

Die islamisering is ook bevorderd door uiteenlopende religieuze en politieke factoren. Nederland en België zijn relatief klein en grotendeels ontkerstend! Bovendien wordt de islamisering hier gesteund en bevorderd door het migratiebeleid met hoge uitkeringen, huisvesting, gezondheidszorg en massale subsidies. Daardoor kan de islam hier uiterst snel en zonder kosten een meerderheid vormen als begin voor de islamisering van Europa.

De islam in Nederland. De moskee als politieke arena, waarbinnen zich diverse krachten manifesteren. Het is bizar dat gemeentes en centrale overheid de moskee hebben gekozen als gesprekspartner voor hun beleid van integratie van etnische minderheden. Juist daar laat de politieke islam het meest nadrukkelijk van zich horen. Het is fataal om politiek-islamitische organisaties te beschouwen als etnische minderheden. DAARMEE IS DE NEDERLANDSE OVERHEID IN EEN VAL GELOPEN.

De westerse rechtsorde, democratie, mensenrechten, emancipatie, kunst, muziek etc. kunnen nooit in overeenstemming zijn met islamitisch geloof, politiek, de moskee en imams. ISLAM IS EEN GELOOF EN CULTUUR VAN OORLOG EN POLITIEK.

EUROPA: OORLOGSGEBIED ?

Wat vertelt een moslim moeder 's avonds aan haar kinderen ? De hele aarde behoort aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims. Gebieden die al aan Allah zijn onderworpen heten dar al-islam, het huis van de islam; Nog niet onderworpen gebieden heten dar al-harb, het huis van de oorlog. Door de heilige oorlog moet het niet islamitische gebied worden onderworpen. In het gebied van de oorlog, de dar al-harb heeft de "harbi" de inboorling geen enkel recht. De moslim mag hem ongestraft doden of beroven. Maak je dus geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.

Dit complot wordt gesteund door allerlei islamitische landen zoals Turkije. Turkije levert veel imams, maar MET WELK DOEL? Na 1950 werden de imamscholen sterk gepolitiseerd. Hier worden de imams, Turkse staatsambtenaren die de religieuze diensten in de moskee verzorgen, opgeleid. De rol van de militaire junta's staat hierbij centraal. Hun helpers behoren niet altijd tot de zelfde islamitische stroming. In 1971 werden de nieuwe verkorte imamopleidingen radicaal en doelgericht veranderd overeenkomstig de wensen van de militaire machthebbers. Daarna werden zij met duizenden naar het buitenland gestuurd om het doel van de islamisering van Europa te bereiken. Zij mogen ook niet teveel verwestersen en moeten telkens na 4 jaar weer terug naar Turkije voor islamitische herindoctrinatie. Imams zijn dus een belangrijk middel om Europa te islamiseren.

b- de term etnische minderheden is een verzinsel om als Nederlander van een andere etnische afstamming te worden erkend en de zelfde rechten als Nederlanders te verwerven. Uitkeringen kinderbijslag huisvesting scholing, maar vooral het recht op gezinsvorming met partners uit het herkomstland en gezinshereniging waardoor de moslimpopulaties ongeremd en vele malen versneld kan toenemen. Zij zijn geen Nederlandse etnische minderheden, maar de voorhoede van buitenlandse islamitische mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden (het Trojaanse paard) en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen. Hierdoor kunnen Turken over 100 jaar ons land beschouwen als een Turkse provincie.

PRATEN OVER MINDERHEDEN IN NEDERLAND IS JUIST DE EERSTE STAP NAAR TOTALE ISLAMISERING. DIT IS PRECIES WAT DE ISLAM WIL; NIET INTEGREREN MAAR APART ORGANISEREN VAN EEN STEEDS GROTERE MINDERHEID. NEDERLANDERS BEVINDEN ZICH OP DEZE MANIER IN EEN VAL VAN DE TURKEN EN MAROKKANEN...

Het zal duidelijk zijn dat deze islamitische groepen juist desintegrerend werken en dus niet als Nederlandse etnische minderheden beschouwd kunnen worden.

c- Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de islamieten schuldig zijn aan een tweedeling in de Nederlandse samenleving. De vraag is of hierdoor een maatschappelijke ramp is ontstaan met Turkse/Marokkaanse politieke organisaties, moskeeën en imams met als gevolg het door Nederlanders gevreesde proces van desintegratie en islamisering. Dit lijkt zeker het geval te zijn!

Met ruim 1.3 miljoen aanhangers binnen 30 jaar is de islam de enige allochtone politieke stroming naast de westerse hoofdstroom. Beide stromen leven niet harmonisch samen. Ze zijn niet verenigbaar. Het is het een of het ander! Het is in de hele geschiedenis altijd zo geweest; Niet alleen nu in Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten