vrijdag 21 augustus 2009

Een aantal eeuwen geleden werd de islam verspreid over het middenoosten.

De arabieren kwamen in onze gebieden die voornamelijk berggebieden zijn. Dus besloten ze eerst Iran binnen te vallen. In de 7e en 8e eeuw na Christus werd Iran veroverd door de arabieren en met veel geweld werd de islam opgedrongen aan de bevolking. Het Arabische rijk van de kaliefen overheerste Iran tot de 9e eeuw. De iraanse bevolking die zo hard gestreden had tegen de islam was niet bereid om het zomaar klakkeloos over te nemen. Ze wisten van het verhaal van Hz. Ali en besloten om de islam aan te nemen maar niet als soenieten maar als sjiieten. Het volgende gebied was ons gebied. Een ontoegankelijke regio. Zeer moeilijk om oorlog te voeren. Maar uiteindelijk werden de koerden overwonnen en bekeerd tot het soenitisme. Zeg ik nu allen ... ik bedoelde allen BEHALVE de Koerden van Dersim. Hun regio bleef zich verzetten. Het is de meest ontoegankelijke regio van Koerdistan. Het heet niet voor niks dersim (der = deur, sim = zilver). Het is de zilveren poort van de bergen. Maar uiteindelijk werden ook zij overwonnen. Maar wat gebeurt er nu? In tegenstelling tot de meeste koerden kiezen zij niet voor het soenitisme. Ze wisten dat de Iraniers het sjiietisme hadden gekozen om toch tegen de soennieten te zijn. Maar ze wilden het zoroastrisme ook niet opgeven. Dus kiezen ze zogezegd voor het sjietisme maar ondertussen blijven ze toch het zoroastrisme beoefenen. Het is daarom dat de alevieten en de sjiieten buiten het beeld van Ali niets gemeen hebben qua geloofsbelijding. Daarom aanbidden Alevieten nog altijd het vuur en xizir (de heilige geest van de natuur). Dus door te zeggen dat er geen koerdische alevieten bestaan en dat het van het turks sjamanisme komt ben je voor mij aan het zeveren. Nog een voorbeeld om dit te bewijzen. De turkse alevieten hebben andere gebruiken dan de koerdische. Zij hebben het concept van vuur en dergelijke niet omdat het gewoon niet bij hun voorkomt en wel in het zoroastrisme. Nog een voorbeeld voor de verwantschap van alevitisme en zoroastrisme aan te tonen is het concept PIR (dede). Pirlik komt van de zoroastrianen. De huidige zoroastrianen hebben nog steeds pirs. een wijze oude man die uit een bepaalde familie komt en hun vertelt over de natuur en die zingt voor hun. Een ander voorbeeld. De zoroastrianen zijn de uitvinders van de saz of tambur. Ze hebben dit instrument een 5000 jaar geleden uitgevonden. Dit om te kunnen zingen over de Avesta (het filosofisch boek van zarathustra) en om semah te dansen (semah komt ook van de zoroastrianen). En wat doen de Alevieten, ze gebruiken hetzelfde instrument om dezelfde reden. Dus voor mij is de conclusie: Alevitisme is niets anders als het zoroastrisme verborgen onder het mom van de islam. Dit om de eigen gebruiken niet kwijt te geraken en om de vijand de indruk te geven dat ze bekeerd waren. PS: ik had ook nog overlaatst een artikel gelezen in een engelstalig geschiedenistijdschrift. De avesta werd in een zeer oude taal neergeschreven zo een aantal duizend jaar gelden. En de taal die hier het dichst bij aanleunt (er werd beweerd dat het zelfs nog bijna dezelfde taal is) je raadt het al, zazaki is. Dit kan ook een beetje verklaren waarom in Dersim bijna alle zazaki sprekers alevieten zijn.Er bestaan geen Koerdische soennieten of siiten. De soennieten en anderen volgen een stroming in de Islam. Islam is een religie die niets met Koerden te maken heeft, want de Koerden zijn een volk of wel een etnische groep. Religie en Etnische groep kan je niet samen nemen. De Koerden uit Oost-Koerdistan zijn overwegend (90%) soennietische Moslims. Zij worden onderdrukt, niet alleen doordat zij Koerd zijn, maar inderdaad ook doordat zij geen sjiieten zijn. De Iraanse heersers en dictators zijn juist wel van de sjiietische stroming van de Islam. Koerden zijn overwegend dus soennitische Moslims. En dan heb ik het over alle Koerden, ook uit west-, noord- en zuid-Koerdistan. De Koerden zijn wat betreft hun geloof zeer seculier. Dit in tegenstelling tot alle andere volkeren waarvan het meerendeel soennitisch Islamitisch is.
Koerden zijn wat betreft de Islamitische regels zeer soepel, tolerant, vrij en seculier. Het toepassen van de Islamitische regels is iets wat men persoonlijk moet doen en iedereen voor zichzelf moet weten. Dit is de grootste reden waarom de Koerden geen Islamitische wetgevind zullen accepteren. Koerdische mannen hebben ten opzichte van de Koerdische vrouw, zeer veel respect. De Koerdische dame heeft veel aanzien bij de Koerden. Zij regelt het hele huishouden en zij is de "zon van het huis". De Koerdische mannen (natuurlijk niet allemaal) zetten geen of nauwelijks druk op hun vrouwen. Een hoofddoek dragen is dan ook geen "must" en is dus iets wat de dames zelf moeten beslissen.
De Koerdische alevi’s werden niet alleen vervolgd, vanwege hun geloof, maar ook vanwege hun afkomst. Een deel van de alevitische gemeenschap streeft naar erkenning als gelijkwaardige geloofsgemeenschap naast de soennitische; een ander deel laat zich geleidelijk assimileren. De cultuurstrijd om de religieuze identiteit van de Alevieten vindt ook in Europa plaats (mogen de alevieten een eigen geestelijke uit Turkije laten overkomen of moeten ze het maar met een soennitische imam doen?).

Want sommige van de heftigste gewapende conflicten van de jaren dertig uitgevochten tussen de troepen van de kemalistische republiek en alevitische groepen. Toen de staat in de jaren dertig effectieve controle wilde vestigen in het uitgestrekte en uitermate geïsoleerde berggebied van Dersim, brak daar een opstand van de alevitische Koerdische stammen uit, die met zeer harde hand werd onderdrukt. In de nasleep van de opstand werden grote aantallen inwoners van Dersim naar West- en Midden-Anatolië gedeporteerd. Hier leven nog steeds veel Koerdissche nakomelingen.

Deze opstand wordt door sommige gekenmerkt als een religieuze opstand en door andere als een Koerdische opstand of als een aparte regionale opstand. Maar volgens Martin van Bruinessen is de opstand zowel Koerdisch als alevitisch, omdat er voornamelijk Koerden aan deelnamen en omdat de Koerdische taal bij de opstand werd gebruikt. De opstand was volgens hem ook alevitisch, omdat er geen Soennitische Koerden aan deelnamen.

1 opmerking:

  1. We moeten zo snel mogelijk stoppen met deze immigratie van de Moslims. Gezinnen mogen niet zomaar zo asociaal en gevaarlijk zijn: Import huwelijken, valse gezinsverenigingen moeten nu uiteindelijk een keer geweerd worden... Er mogen geen verblijfsvergunningen meer gegeven worden aan de import massa die zich telkens tegen Nederland gekeerd. We moeten dus alleen mensen opnemen aan wie we wat hebben. En integreren, dat moet vanzelf gebeuren. Alleen de islamieten trouwen niet gemengd, helaas! Ja, als je getto blijft spelen en het hoofddoekje en eigen TV schotels handhaaft, moet je niet klagen. Er zijn zaken waar je iets aan moet doen als samenleving, zoals het halen van bruiden uit landen van herkomst. Je komt daarmee geen stap vooruit met integratie, je begint steeds weer opnieuw. Maar let wel: Nederland is en blijft een tolerant en open land. Waar in de wereld heeft men meer gekleurde vrienden en is meer klassenmenging dan hier?’
    Stop subsidies: Subsidies, kinderbijslagen, eeuwenlange uitkeringen en regelingen voor allochtonen verhinderen dat deze groep aan de eigen toekomst werkt. De mensen sturen geld naar het land van herkomst in plaats van dit in Nederland te investeren. Deze tijd vraagt om herijking van regels en subsidies.

    Geen verblijfsvergunningen meer: Het is voor-de-hand-liggend dat het aantal niet-Nederlanders dat jaarlijks in ons land willen inwijken, met de huidige regeling niet meer kunnen worden beperkt; grote massa trekt telkens nog een grotere massa!!!. Huidige politiek wat Moslimsimmigratie betreft is een grote wapen geworden in handen van de Moslims strijders. Dit is een zwaard in handen van deze grote massa om Nederlandse bevolking in eerste fase in minderheid brengen en daarna definitief verslaan. Stop met de verblijfsvergunningen, alle andere vergunningen moeten omgezet worden in werkvergunning. Er mag alleen werkvergunningen verleend worden aan anderen die in Nederland willen blijven.

    BeantwoordenVerwijderen