vrijdag 21 augustus 2009

De boerka is dus bedoeld om driftige kerels niet in verleiding te brengen om vrouwen zomaar op straat te bespringen.

Het dragen van een boerka komt nu alleen nog sporadisch voor in landen die nog letterlijk eeuwen achterlopen op ons. Met Afghanistan voorop, waar men nog steeds middeleeuwse taferelen beleeft. Daar is de boerka door de wraakzuchtige Taliban voor alle vrouwen met geweld opgelegd. Het niet dragen ervan werd met stokslagen bestraft. Zoals de Taliban met dit in lang vervlogen tijden zelfverzonnen gebod omgaan lijkt het alsof zij de boerkaplicht tot de zesde zuil van de islam hebben gebombardeerd. Deze maatjes van Osama bin Laden draaien er hun hand niet voor om alles wat ze doen, van jihad tot boerkaplicht, het etiket ’islamitisch’ op te plakken. Terwijl iedereen toch weet dat de boerka ooit is bedacht door overhitsige en oerconservatieve mannen, die hun handen niet thuis konden houden. Zij raakten al opgewonden bij het zien van een vrouwengezicht. Om te voorkomen dat mannen opnieuw zonden zouden begaan, moesten vrouwen op straat van top tot teen in het zwart gehuld gaan.
De boerka is dus bedoeld om driftige kerels niet in verleiding te brengen om vrouwen zomaar op straat te bespringen. Voor de beschaafde mannen onder ons is dat een regelrechte belediging.
De laatste jaren is de boerka als een modeverschijnsel overgewaaid naar Nederland. Het aantal vrouwen dat de boerka hier draagt lijkt vooral in grote steden toe te nemen. Tien jaar geleden zag ik ze nooit. Nu zie ik ze met regelmaat. Ze dragen de boerka vrijwillig. Dat is het verschil met de situatie in Afghanistan. Daar dragen vrouwen nog een boerka uit angst voor represailles. Hier houden die paar boerka dragende vrouwen, die zeggen het in naam van de islam te doen, dit zwarte gedrocht zelf in stand.

Als ik ze tegenkom op straat wekken ze bij mij twee reacties op. Zowel medelijden als agressie. Ik heb medelijden met ze omdat ze met de boerka aan bewust kiezen voor een eenzaam bestaan. Ze willen met niemand contact. Dat maakt mij weer agressief, omdat ze op deze wijze geen bijdrage wensen te leveren aan onze samenleving. Bovendien geven ze met hun extreme gedrag extra munitie aan randpolitici zoals Wilders om de islam aan te vallen.
Maar belangrijker is dat vrouwen met een boerka bij geen enkele werkgever, moslim of niet-moslim, aan de slag kunnen. Dat weten ze donders goed. Vandaar dat ik vind dat vrouwen met een boerka op straat geen aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen in Nederland. Ik vind het niet meer dan logisch om van mensen die geen hand willen geven aan leden van de samenleving waarin ze leven te eisen dat ze dan ook geen hand ophouden bij de overheid als ze vanwege de boerka werkloos blijven. Dat geldt net zo goed voor een Papoea die zich beroept op tradities van zijn voorouders en uit overtuiging hier op straat met een peniskoker rondloopt. Die komt ook nooit aan de bak en zijn verschijning stoot net als de boerka mensen af.
Ik weet zeker dat als de Europeanen echt zouden weten wat er gaande is het ineens afgelopen zou zijn met de import van het kwade. Het echte kwade buitensluiten de rest nog een kans geven en welwillenden verplichten zaken als eerwraak en moord bij afvalligheid af te zweren. Landen als Polen en Tjechië Griekenland, Baltic moeten helemaal niets hebben van die middeleeuwers. Aanporren, macht terug naar de Europesevolkeren zoals de EU bedoeld was. En niet om onze beschaving te vernietigen.

1 opmerking:

  1. Het grootste gevaar zijn juist de nationalistische Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde gemeentes wetenschappers en onze overheid, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun gevaarlijke doel, terwijl geen enkele Nederlanders in Turkije of Marokko een vergelijkbare verblijfsvergunning krijgt (met de stemrecht, uitkering, huis, scholing etc..)...

    Stop dus nu met die verblijfsvergunningen aan de Somaliër, Turken en Marokkanen die niet voor het werk hierheen komen!

    De verdwaasde ideologen van de gemeentes slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. Ze propageren nog steeds dat deze grote massa voor het werk aanwezig is...

    BeantwoordenVerwijderen