donderdag 20 augustus 2009

Criminele Islamisten

Uitkeringen massaal misbruikt door de Moslims profiteurs.

Binnen de politiek heersen verschillende opvattingen. Moslims profiteren van deze domme situatie en binnenkort weer een verdubbeling van de Moslims: Turken en Marokkanen ontkennen dat ze om enkel uit profiterende overwegingen hier zijn!. De Moslims mogen hoe dan ook overleven en de wereld overnemen. Werken is niet verplicht!! Duidelijker kan het bijna niet. Profiteren om het eigen ras te beschermen. Hallo Nederland, worden we wakker?
We pleiten voor een oplossing waarbij er 1) bespaard wordt 2) mensen gedwongen worden weer aan het werk te gaan en 3) het geld teruggaat naar degenen die het door hard werken verdiend hebben.
WW.
Door het simpelweg opwaarderen, afschaffen of gedeeltelijk afschaffen van de bijstand en andere uitkeringen is dat effect niet te bereiken. Schaf het allemaal maar af en geef de mensen die hardwerken middels een fikse belastingverlaging de mogelijkheid om voor zichzelf een regeling te treffen. De WW kunnen we als voorbeeld nemen. Waarom deels afschaffen en het zo ingewikkeld mogelijk maken? Het is sowieso al belachelijk dat men iets waar we zelf voor betalen alleen maar wil inperken, maar er nauwelijks iets voor terug wil geven. Schaf de WW helemaal af en laat de verplichte betalingen voor uitkeringspremies en dergelijke ook helemaal achterwege. Dat scheelt al een hele slok op de borrel. Met het bespaarde geld kunnen mensen zelf een verzekering nemen of het geld desnoods op een spaarrekening zetten. Als mensen zelf een regeling kunnen treffen, raken ze des te gemotiveerder om zich in te zetten om te gaan werken.
Bijstand.
De bijstand wordt voornamelijk verpest door grote groepen krakers en ander gespuis dat te beroerd is om te werken. Zij kosten de maatschappij alleen maar geld en zijn in geen enkel opzicht nuttig. Ze vreten ons geld en als we het geld zelf nodig hebben, dan is het geld er niet. Zij die hard werken kunnen nadat ze jarenlang geïnvesteerd hebben in een goede opleiding niet eens een woning betalen terwijl zo'n rat met bijstand en subsidies in een dure huurwoning zit te rukken.Eigenlijk zou de bijstand primair bedoeld moeten zijn om mensen te laten overleven die op dat moment echt op niks anders een beroep kunnen doen. Het moet geen langdurige voorziening zijn waarvan mensen riant kunnen leven en zich alsnog te goed kunnen doen aan luxe. Al verschillen mensen natuurlijk erg van mening over wat luxe is, maar voor mij is het duidelijk dat als iemand al dan niet met subsidie in hetzelfde type huis kan wonen als iemand met veel geld, dan is er iets mis. Als iemand met een uitkering erin slaagt om duizenden euro's te sparen: dan is er nog meer mis. En als ook nog blijkt dat zo'n figuur in die woning voor een kleine electronica winkel aan spullen heeft staan, dan weet u wel om wat voor gasten het gaat.
Kijk, overleven is overleven. Het hoeft echt allemaal niet zo extreem asociaal dat we zulke mensen aan de evolutie overlaten. Al zou dat wel prettig zijn: de wereld is al vol genoeg. Wanneer er een paar nietsnutten die toch niet willen werken en bijdragen aan deze wereld de dood vinden zou ik er geen traan om laten. Het is belangrijk dat een systeem onplezierig is voor de luiaard, zodat hij gemotiveerd raakt om iets beters te zoeken.
Uitvoering.
Laat iemand de berm langs het spoor opruimen en/of inspecteren, steek mensen in een uniform om ze door de straten te laten lopen of zet ze als schoonmaker aan het werk daar waar veel rommel blijft liggen. Voor de hardnekkige gevallen bestaat er nog de mogelijkheid tot veel zwaarder werk. Zakken zand sjouwen als een deel van Nederland weer eens overstroomd is en de overheid van plan is om rampbelasting te heffen. Of geef ze een stuk landbouwgereedschap en laat ze zich nuttig maken bij de boeren. Zijn het crimineeltjes, dan kunnen ze met een ketting als een hond worden vastgezet om vanuit die positie wat smerige klusjes op te knappen. Zo hebben we die Polen die hier komen werken ook niet nodig ziet u? Geen Melkertbanen, geen beloften. De verantwoordelijkheid om een baan te vinden ligt bij degene die er op den duur wel van moet walgen om dat werk te doen.
Daar ligt precies een stuk motivatie. Wie elke dag kilometers moet lopen, 5000 keer moet bukken, duizenden stenen en zakken zand moet dragen en continu de hoon over zich heen moet krijgen om het feit dat hij een nietsnut is, zal ontzettend snel gemotiveerd zijn om iets aan zijn situatie te doen. Solliciteren luidt het devies. Zo niet? Stukje oud brood dat we normaliter aan de vogels geven, een glas water en morgen weer vroeg op voor een leerzame werkdag. Hoe langer het duurt, des te zwaarder en smeriger het werk wordt. Wedden dat bijna iedereen na een paar weken weer aan het werk is? Zoiets kost ons geen sodemieter en het is nog leuk om naar te kijken ook. Endemol moet toch ook iets hebben om Talpa 2 mee te vullen.
Dan moet het ons wel wat opleveren!
Voor wat hoort wat. Parasieten worden door hard werk gemotiveerd om eindelijk eens uit de bijstand te komen, maar wat schuift het voor de hardwerkende Nederlander? Het implementeren van een dergelijke oplossing hoort nooit alleen gepaard te gaan met de afschaffing van de uitkering alleen. Een gevolg van de besparing kan zijn dat de hard werkende arbeiders in ons land er lustig van profiteren. De belasting kan prima omlaag als er geen bijstand meer hoeft worden uitbetaald. Belastingverlaging moet mijn inziens het gevolg zijn als er maatregelingen worden genomen om verspilling van het geld tegen te gaan. Als de verspilling is uitgeroeid, dan moet het geld onmiddellijk terug naar hen die het verdienen middels arbeid. Geen lullig 3 % verlaging zoals de VVD het wilt, maar ik denk in orde van tientallen procenten.
Dat wordt uiteraard niet alleen met het afschaffen van de bijstand gerealiseerd. De bijstand is goed voor enkele procenten lastenverlichting. Met het teniet doen van de WW komen daar nog wat procenten bij. Mensen die werken kunnen met het vrijgekomen geld zichzelf verzekeren tegen armoede. Overigens neemt dit hele verhaal niet weg dat er best een klein potje opzij gelegd kan worden voor zieke mensen die echt niet kunnen werken. Maar u had al begrepen dat het in dit artikel ging om de nietsnutten. Sukkels die wel kunnen, maar niet willen werken. Schoolverlaters die zich vroeger te stoer vonden voor de boeken. Criminele Islamisten die ons land onveilig maken en daar ook nog voor beloond wensen te worden. Moslims en anderen die door het land van herkomst ook al uitgekotst waren en die hier op onze kosten zitten. Allemaal tuig dat niet hard genoeg aangepakt kan worden. Zeker als ze op onze kosten verder lummelen.
En de overige procenten die ik graag van de belastingen af zie gaan? Dat is een ander verhaal. We beginnen met de onterechte uitkeringen eruit te halen. Daarna gaan we verder met andere zaken waaraan ons geld verspild wordt. Steeds als we een overwinning behalen, dan kunnen de belastingen omlaag. Nederland moet weer vrij en beschaafd worden en daarbij kunnen we parasiterende Moslims niet gebruiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten