vrijdag 21 augustus 2009

Nederalnd in gevaar: Mohammed is de populairste naam in het geboorteregister.

Het aantal gereformeerde stomme mensen dat het christelijk geloof verlaat en zich bekeert tot de islam neemt snel toe. Dat signaleert de stichting Evangelie & Moslims.

Predikant Cees Rentier van de stichting meent dat ze zich vooral voelen aangetrokken door 'de primitiviteit- eenvoud van het islamitische geloof'. In het Nederlands Dagblad constateert Rentier bovendien dat de bekeerde zieke mensen vaak nog vromer en fanatieker worden dan hun Turkse en Marokkaanse geloofsgenoten (lees ook Steeds meer bekeerde moslims radicaliseren). Weg van de sharia Volgens Rentier, zal het aantal islamitische bekeerlingen onder gereformeerden de komende jaren toenemen als er geen maatregelen worden getroffen. Om de zwakke en gevaarlijke gereformeerden 'uit de moskee te houden' moet tijdens bijbellessen meer nadruk komen op de verschillen tussen het gereformeerde geloof en de islam, zodat deze mensen duidelijker wordt dat de Islam zeer gevaarlijk is voor hun. De multiculturele samenleving bestaat niet.In 1975 was één procent van de Nederlandse bevolking allochtoon, nu is dat 18 procent. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt in zijn rapport van 1998 dat Nederland in veel opzichten wel een multi-etnische samenleving is, maar zeker niet beschouwd kan worden als een multiculturele samenleving. Dit rapport stelt verder 'dat Nederland ook geen multiculturele samenleving zal, kan en moet worden'. Dat is niet realistisch en ook niet wenselijk. Volgens een voorspelling van het onvolprezen Sociaal en Cultureel Planbureau zal in 2015 de bevolking van de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht - voor vijftig procent allochtoon zijn. De middelgrote steden volgen op gepaste afstand, maar ze volgen. De bevolking van Amsterdam is nu al voor 43 procent allochtoon, de leerlingen van de basisschool zijn voor 60 procent allochtoon, en Mohammed is de populairste naam in het geboorteregister. Het is wonderlijk dat er geen politiek debat is over deze kolossale verandering, over deze metamorfose van de stad. (Als we de wereld even op zijn kop zetten, dan kun je de vraag stellen of zo'n metamorfose ook mogelijk is in steden uit sommige landen van herkomst, bij voorbeeld in Rabat, Ankara, Mogadishu en Peking.) De discussie over 'het multiculturele drama' van Paul Scheffer ging over de gebrekkige integratie van allochtonen en spitste zich toe op de vraag hoe we deze integratie kunnen verbeteren. Maar de vraag die schuilgaat achter dit debat is: Hoeveel immigratie willen we? Hoeveel immigratie kunnen we aan?

1 opmerking:

 1. Twee derde van de Nederlanders wil dat er een stop komt op de bouw van grote, gezichtsbepalende moskeeën. Van de bevolking is 65 procent het daarmee ‘eens’ of ‘helemaal eens’.
  1 waardering


  Dat blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van tv-rubriek Netwerk en het Nederlands Dagblad. Bureau Intomart GfK heeft 1386 mensen ondervraagd. Hun werden stellingen voorgelegd over de islam in Nederland.
  De meeste Nederlanders maken zich zorgen over de groei van de islam in Nederland en de invloed daarvan op de samenleving. Tegelijk is een meerderheid ook bezorgd over de negatieve manier waarop Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid over de islam spreken.

  Van de Nederlanders denkt 59 procent dat de islam over veertig jaar minstens zo bepalend is voor het aanzien van Nederland als het christendom dat nu is. Een vergelijkbaar percentage (57 procent) noemt de groei van het aantal moslims in ons land bedreigend voor de Nederlandse cultuur. En voor de godsdienstvrijheid, denkt 53 procent. Bovendien denkt 61 procent niet dat radicale stromingen binnen de islam in Nederland vanzelf zullen verdwijnen.

  De zorgen over de islam leven opvallend breed. Van de PvdA-kiezers steunt bijvoorbeeld 56 procent de stop op de bouw van grote moskeeën, van de SP-kiezers zelfs 65 procent. Ook bij de kiezers van andere partijen is de steun voor zo’n maatregel vergelijkbaar of nog groter. Alleen de kiezers van GroenLinks (30 procent) en D66 (39 procent) zijn een stuk minder positief over een bouwstop voor grote moskeeën. In het hele onderzoek komen zij gematigder naar voren dan de kiezers van andere partijen.
  Opmerkelijk is verder dat de aanhang van de PVV van Geert Wilders vindt dat de partij er nog een schepje bovenop mag doen. Zestig procent van de PVV-stemmers vindt dat de partij scherper stelling mag nemen met betrekking tot de islam.

  Tegelijk maakt het onderzoek duidelijk dat, ondanks de zorgen over de islam, de toon van de PVV door de meeste mensen niet wordt gewaardeerd. Van de Nederlanders maakt 69 procent zich ‘zorgen over de negatieve manier waarop bijvoorbeeld politici van de partij van Wilders over de islam spreken’. Ook denkt 75 procent dat ‘uitzonderingen daargelaten, moslims even vredelievend zijn als andere mensen in Nederland’.

  Verder valt op dat de meeste Nederlanders weinig contact hebben met moslims: dertig procent heeft dit (bijna) nooit en 35 procent soms.

  SGP en CU
  In het onderzoek is speciale aandacht besteed aan de opvattingen van ChristenUnie- en SGP-kiezers. Die laatsten hebben grotere zorgen over de invloed van de islam. Liggen de opvattingen van ChristenUnie-kiezers vaak dicht bij het gemiddelde van wat Nederlanders vinden, SGP’ers scoren duidelijk afwijkend. Met de bouwstop op grote moskeeën is bijvoorbeeld 87 procent van de SGP-stemmers het eens, tegen 67 procent bij de ChristenUnie.

  Bovendien zijn SGP’ers met 83 procent veel overtuigder dat de groei van de islam een gevaar is voor de godsdienstvrijheid, dan ChristenUnie-kiezers (57 procent). Met de stelling ‘wereldwijd gedragen veel moslims zich intolerant ten opzichte van het christelijk geloof’, is 89 procent van de SGP- en 73 procent van de ChristenUnie-kiezers het eens.

  Toch zijn SGP’ers wel tevreden met de toon van hun partij in het islamdebat. Slechts 29 procent vindt dat de eigen partij scherper stelling moet nemen, tegen 33 procent van de ChristenUnie-kiezers.

  Bovendien weten kiezers van zowel ChristenUnie als SGP, met respectievelijk 87 en 86 procent, dat ze bij de volgende verkiezingen zeker niet op de PVV van Geert Wilders zullen stemmen.

  BeantwoordenVerwijderen