vrijdag 21 augustus 2009

STOP ISLAMITISCHE IMMIGRATIE

ER KOMEN ALLEEN MOORDENAARS

Hoeveel Mohammed's moeten er nog komen om mensen onschuldig van het leven te beroven! Stop nu verblijfsvergunningen, importhuwelijken en gezinsherenigingen.
Chauffeur Mohammed heeft ook weer 2 paspoorten en dus 2 nationaliteiten. Het blijkt dat hij zich crimineel gedraagt in Nederland. Hij is onze nationaliteit niet waardig. En daarmee dient zijn Nederlanderschap en zijn NL paspoort te worden afgenomen. Straf uitzitten en enkele reis Marokko. Dat komt dan goed uit, want Marokkaanse nationaliteit en paspoort heb je voor je leven en kan niet worden afgenomen. Maak juist nu een deal met Marokko.

STOP NU KICKBOKSCURSUSSEN MET DE BELASTINGGELD.

De vechtsubsidies zouden onmiddellijk moeten stoppen. Waanzinnige "Moslimjongeren integratie" via dit soort gewelddadige methoden is totaal barbaars.! Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie moet juist deze jongeren anders laten opvoeden en opleiden.
Het is nu duidelijk geworden dat veel overheden allerlei vechtsporten subsidiëren, met het doel meer maatschappelijke "binding" te bereiken tussen Nederlandse en snel groeiende Moslim jongeren die nu in veel steden meerderheid vormen.. Het lijkt erop dat met name de Turkse en Marokkaanse jongeren de geleerde vechttechnieken toepassen tegen hun arts vijanden, tegen politie en Nederlandse jongeren; ze slachten als ze ergens in een wijk of straat overmacht hebben! De vechtsubsidies zouden onmiddellijk moeten stoppen. Nu creëer jij zelf je eigen moordenaars.De Islamitische taxichauffeur die Rob Sitek in Amsterdam bij een standplaats doodsloeg, is een kickboxer. Dit zal geen toeval zijn. Moslimjongeren zijn gek op het geweld, ze hebben een grote feest, genaamd "offer feest", vreselijke slachtfeest! Elke kind moet altijd meedoen aan deze feest..Geweld tegen de niet-moslims onder moslimjongeren komt natuurlijk door het Islamitisch geloof en constante opvoeding. Niet agressieve kickboksers bestaan niet. Een kickbokser weet wat hij kan met zijn vuisten en kent de risico's.

DURE MOSKEE BOUWEN IN CRISISTIJD In veel steden van Nederland zijn er veel moslim bezig met de bouw van nog meer grote moskeen met hoge minaretten. Vraag is; hoe ze in deze tijd aan zoveel miljoenen Euro's komen? Moskeeactivisten zijn grotendeels werkloos en zitten meestal in uitkering_handel.! Deze moskeen moeten in omvang heel groter zijn dan men aanvankelijk bedacht had maar ook nog hogere minaretten moeten krijgen. Waarom? Met zoveel werkloosheid en ellende, gaan ze nu nog meer luxe moskeen bouwen! Welke mentale catastrofe staat achter deze waanzin? Voor een moslim hoge minaret betekent simpelweg VEROVERING! De haatzaaiers in deze moskeen (imams en geestelijken) smoren de ware integratie pogingen in bezetting trainingen die geïnstrueerd wordt vanuit de koran, en tegenwoordig wordt bekrachtigd door haatzaaiers uit verre landen.
De waarheid is echter dat de overheid juist het probleem vormt: torenhoge belastingen, bonussen, nog meer investeren in non_productieve, destructieve moslimmaatschappij, ontmantelen van huidige beschaving via zeer achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko is nog steeds een vaste job voor huidige beleidsmakkers. Sterker nog.. ze denken dat ze alles veel beter zien dan die miljoenen Nederlanders die nergens verstand van hebben. Ze lezen geen kranten en hebben ook geen Internet, net als Moslims die door hen hierheen verplaatst zijn.!. Moslims lezen inderdaad nooit Nederlandse kranten, kijken nooit naar NL TV's. Ze hebben nu eenmaal hun eigen commando, het is inderdaad zo dat deze moslims alleen een gesloten frequentie volgen. Het lijkt op een situatie van 2 aparte fronten in een oorlog. Meerderheid weet niet wat er gezegd wordt, pak je hoofddoek en ga gewoon naar je "kafir"... (denk aan 2 de wereldoorlog, maar nu doen ze bewust, ze willen gewoon niet weten.) deze geslotenheid is juist het grootste gevaar voor Nederland! Dit is een ultieme strijdmethode voor de externe mogendheden die miljoenen op deze manier opsluiten in een andere land en vervolgens sturen via hun eigen frequenties: Dit is het beste militaire werkwijze om een vreemde land van binnenuit ten val te brengen.

Luister alleen naar eigen commando: je hebt hier een moskee en een schotel!
De waarden en normen die ze hebben bestaan niet meer in Europa, ze passen niet hier. Er wordt nooit een andere cultuur (multicultuur) met deze barbaarse praktijken.! Verminkte tribus_leven kunnen niet meer overleven in Europa, Europa gaat niet meer terug, Germaanse stammen zijn er ook niet meer. Je kan ook dit achterlijkheid niet meer mixen met huidige Europese cultuur. Trouwens echte Tribus leven wat ze daar hadden, hebben ze hier niet meer: nu een Sahara slang in het noordpool??. Maar het gevaar groeit: De volledige steun die de overheid hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Het feit dat deze objecten zich niet zo hard verzetten tegen het westerse cultuur maakt ze nog niet in essentie matig. Sterker nog, bijvoorbeeld Islamitische landen ambiëren dezelfde machtspositie en in het verlengde daarvan steunen ze deze Turkse en Arabische islamitische organisaties. In Islamitische landen elke vorm van verzet tegen hun onmenselijk heerschappij wordt direct in de kiem gesmoord. En het is algemeen bekend dat hetzelfde Islamitische landen de onmisbare steun (politiek, financieel en militair) hebben voor hun uitstoot in EU landen. Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel. Een vroom islamitisch leven is onverenigbaar met de eisen die een Westerse maatschappij aan arbeidsparticipatie stelt. Zelfuitsluiting is het gevolg. Deze leidt tot werkloosheid waarmee de vicieuze cirkel -werkloosheid > fundamentalisering > criminaliteit > uitsluiting- gesloten wordt; De Nederlandershaat van Turken en Arabieren komt niet (alleen) uit de onderontwikkelde uitstoot die hierheen verplaatst is, maar vooral uit het door velen letterlijk genomen handboek van de moslim: de koran. Als u dat boek nou eens op essenties gaat lezen,kent u de inspiratiebron voor 'kafir, gavur, gazha, hoeren etc..'. Moslims die hier onterecht door onze WRR en politieke partijen "immigrant" (moslim zelf noemt zich nooit immigrant!) genoemd zijn, bouwen nog grotere koloniën binnen hun gastland:dit werkwijze van de Turken en Arabieren was historisch al bekend, het is dus niet nieuw! Deze fenomeen, die ongekende krachten in een zeer onderontwikkelde en ongepaste bevolkingsgroep vindt, is niet makkelijk te bestrijden! Deze mensen hebben wel een soort stam cultuur (massale familietrouw, trouwen met de nicht en neef etc..) maar ze zijn geen echte stam meer!! Hun ideologie lijkt op een soort godsdienst, maar dit is absoluut geen godsdienst. Zeer misleidend: als ze elke keer, "allah" , "ali" , "Mohammed" roepen of Imam's agitatie volgen, denken ze meteen aan hun grote overwinning, eeuwige strijd, vernietigen van Europeanen: dit is absoluut geen godsdienst!
Men heeft ten onrechte de berg of woestijn gewoontes van de geïsoleerde, verminkte Turkse en Marokkaanse stammen "immigranten cultuur" genoemd, wat men hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribusachtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Onwetendheid is geen cultuur, analfabetisme is geen cultuur, dit moet je juist bestrijden.! Trouwen met de neef en nichtjes (in Rotterdam bijna 76%), polygamie, (tribus Trouw), dierenachtige voorplanting, door de tribus leden buitengewoon slecht verwekte massa kinderen die hun vaders niet meer weten, besnijdenis, erewraak, slachtenfeest (offerfeest genoemd!!) etc.. etc.. Dit achterlijkheid bestaat omdat deze mensen in Turkije en Marokko op de bergen en in de woestijnen duizenden jaren geïsoleerd geleefd hebben. Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet_naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens.
Sociaal democratie en zijn bronnen.
Het tijdperk is verandert. Zware industrie is continue aan het verhuizen, straks wordt Nederland niet meer een industrie land. Hiermee wordt ook 50 jaar islamisme beëindigd. Moslim instroom was altijd gerelateerd aan de grote fabrieken en nu zijn ze er niet meer. Grote industrie is aan het verhuizen naar Oost Europa, China of India. Moslims die nu nog steeds hier binnenkomen worden niet meegenomen naar China of India. Daar zijn ze ongewenst. Geen enkele land wilt deze mensen hebben. Hun kosten zijn enorm. Ze werken niet; om 1 Marokkaan aan het werk te zetten moet je minimaal 3 instanties inschakelen, dit is een kapitaal vernietiging. De bestaande politieke partijen, met name de PvdA, stammen nog duidelijk uit de tijd van de zware industrie. De textielfabrieken, scheepswerven, kolenmijnen en havenbedrijven van vroeger zijn grotendeels failliet gegaan of verplaatst naar de lage-lonen-landen. Nu zijn de Hoogovens vrijwel failliet, omdat staal elders in de wereld veel goedkoper gemaakt kan worden. Het is juist voor dit soort industrieën dat de gastarbeiders hierheen zijn gehaald. Amsterdam-West is waarschijnlijk vooral gebouwd voor de havenarbeiders; nu zit het vol werkloze Marokkanen. De harde basis van PVDA, SP en Groen links verdwijnt langzamerhand! Grote arbeiders toestand is er niet meer. Nederland, met zijn opgeleide dienstverleners is niet meer een industrieland, het wordt een kennisland, en islam is per definitie grootste vijand van deze "kennisland". Deze partijen kunnen niet meer groot worden met hun oude ideologie, ze moeten veranderen of vallen ze ook in handen van de achterlijke moslim_bendes die niks mee te maken met een progressieve normale politiek of ideologie!! Sociaal democraten die nu geen echte arbeiders meer hebben zijn met de islamitische achterlijkheid besmet. PVDA en Groenlinks houden nog steeds vast aan hun oude beleid en als gevolg, steeds meer afdelingen van deze partijen worden door de Moslims bendes veroverd.
Leiders van tribus zijn vervangen door de gestuurde staatsambtenaren
Duizenden jaren stam leven: altijd met een hoofd, een stamleider. Meeste stamleiders van deze moslims zijn niet naar Europa verplaatst. Ze zitten goed in Turkije en Marokko. Die stamleiders zijn juist vervangen door een gevaarlijke massa infiltranten, goed opgeleide invasiemacht, imams en andere soort staatsambtenaren van Turkije en Marokko. sinds jaren tachtig heeft Turkije een soort staatspolitiek ontwikkeld die alle Turken praktisch tot een aparte front bij elkaar brengt en integratie voor altijd onmogelijk maakt. Hier worden de imams, Turkse staatsambtenaren die de religieuze diensten in de moskee verzorgen, opgeleid. De rol van de staat hierbij centraal. Later werden de nieuwe verkorte imamopleidingen radicaal en doelgericht veranderd overeenkomstig de wensen van de alle machthebbers. Daarna werden zij met duizenden naar het buitenland gestuurd om het doel van de islamisering van Europa te bereiken. Zij mogen ook niet teveel verwestersen en moeten telkens na 4 jaar weer terug naar Turkije voor islamitische heersindoctrinatie. Imams zijn dus een belangrijk middel om Europa te islamiseren.
We hebben het nu over een vijandige buitenlandse invasie onder leiding van een buitenlandse mogendheid en buitenlandse staatsambtenaren, (imams, nep_politicus die overal infiltreren, agenten van geheime dienst) die gevaarlijke processen besturen, met een religie die predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten worden, hun ware doel willen bereiken.. Turkije zegt de leider te zijn van 270 miljoen Turkstalige moslims waarvan de helft Turks staatsburger is. Als Turkije wordt toegelaten tot de Europese Unie krijgen we dus onvermijdelijk migratiestromen uit dat enorme reservoir. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. De politiek commentator van de Turkiye Gazetesi pocht nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.
HET BELEIDUITHUWELIJKEN. Uithuwelijken in hun eigen land van herkomst is prima. Maar dan niet meer toestaan om als bruidspaar terug te komen naar Nederland. Er moet echt een einde komen met deze handel in verblijfsvergunningen via importhuwelijken. Uithuwelijking is een islamitisch verschijnsel, heel normaal in moslimlanden. Zij kiezen ervoor om tot deze moslimcultuur te behoren, ook in NL. Het zou beter zijn als moslima's dit geloof de rug zouden toekeren maar hierin hebben zij geen echt vrije keus binnen hun cultuur, want zo dwingend is de Islam. Eigen keuze en schuld dus. Waarom moet Nederland dit stamcultuur van de moslim oplossen?! Naast de kosten van inburgering en onze frustratie dat zij in het geheel niet willen inburgeren, kost de moslim ons al meer dan ons lief is. Gewoon import bruiden/ bruidegommen hier verbieden, nep huwelijken van moslims in de ban doen en terugverplaatsen naar hun eigen land. Dat is het enige wat effectief is. Als ze herhaaldelijk met een nep "partner" uit het thuisland willen "trouwen" dan ook in het thuisland wonen en NL paspoort innemen. In sommige Nederlandse steden is "echtscheiding" percentage van de Turken en Marokkanen veel hoger dan de Nederlanders. Dit is blijkbaar een tactiek, ze willen via allerlei middelen proberen hun etnische barbarisme promotieren tot de dominantie..
Een tank bestuur je ook anders dan een kameel.
Het infiltreren van bestaande partijen is heel makkelijk, daar wordt nauwelijks op gelet, Turkse islamitische Maffia Milli Gorus kon 30 jaar veel veel gemeentes uitbuiten, ze hebben miljarden doorgesluisd. Turkse en Marokkaanse infiltranten zitten in allerlei politieke partijen en beschouwen Nederlandse autoriteiten, ministers, kamerleden, burgemeesters en wethouders, deze mensen en hun nep organisaties als de juiste informatiebron, als basis voor hun beleid. Hier gaat het alles fout! Deze mensen zijn geen vertegenwoordigers van dit achtergestelde groep. Het zijn juist deze mensen die via Herkomstlanden nog meer willen uitbuiten, In Turkije en Marokko hebben ze het meest gruwelijke praktijken toegepast op deze mensen en nu zijn ze weer ...Goed opgeleide infiltranten, harde verlenging van de Turkse en Marokkaanse overheden nomen zich nog steeds echte vertegenwoordigers van dit opgesloten massa die totaal niks mee te maken heeft met deze "leiders". Gefaalde beleid die oorspronkelijk en nu nog steeds via deze infiltranten tot stand gehouden wordt is 40 jaar lang getest, resultaten zijn overduidelijk: steeds groter wordende koloniën van moslims, oncontroleerbare verloren land stukken en niet alleen herkomstland verbonden maar ook door de meer islamitische netwerken gesteunde apart georganiseerde Moslims die straks via VN gaan hun Duivelse doelen willen bereiken!! Zal Obama of Obama achtige leiders van VS op dat moment achter Nederland staan??
Turken en Marokkanen weten goed dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in het Westen de islam alle ruimte tot verdere expansie biedt ; Moslims zijn demografisch in het voordeel. Hier mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda verkondigen Door hun hoge geboortecijfer hebben zij de zekerheid op termijn een meerderheid te vormen in Europa; VN zal ook anders gaan reageren! Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’. Bovendien, niet-moslim denkers en filosofen, zoals Sun Tzu, Machiavelli en Hobbes, rechtvaardigden allen misleiding in oorlogstijd. Het cruciale verschil echter is dat volgens alle vier de erkende scholen van soennitische rechtsgeleerdheid, de oorlog tegen de ongelovige verder gaat tot de eeuwigheid: totdat “alle chaos eindigt en alle religie tot Allah behoort” (Koran 8:39).
Nederland, zal ondermijnd worden door deze groepen die zich steeds verder uitbreiden tot de grote gebieden en loyaal blijven tegenover hun herkomstland. Stop nu verblijfsvergunningen. Doorgaan met de substituering van het moslimgroei is een misdaad. Waarom beschermen onze politici ons niet tegen islamitische tuig ? Mensen die zo onderontwikkeld zijn dat ze hier absoluut niet horen..zet ze AUB uit, ontneem hun het Nederlandse paspoort. HET IS EEN SCHANDE..WANNEER STOPT DEZE ISLAMITISCHE TERREUR. Wij Nederlanders zijn de Islamisering zat!Het wordt tijd dat er andere mensen aan het bewind komen om het probleem vreedzaam op te lossen en anders gaat er vandaag of morgen de beuk in!Nederland wordt wakker en laten we onze stem laten horen en ons land nog proberen te redden van dit tuig!!

4 opmerkingen:

 1. Posted by L. Timmerman on August 28, 2009, 10:14 am

  Mohammed had gewonnen, Hitler niet... dit is einige verschil. Als Hitler de oorlog had gewonnen zou hij net zo worden vergoddelijkt, vereerd en geprezen als Mohammed. Hitler werd aanvankelijk ook gezien als een soort verlosser, anders zouden de Duitsers niet zo massaal achter hem aan zijn gelopen. Ga nu naar middenoosten: daar is mohammed niiks anders dan Hitler.

  Het is wel degelijk vreemd dat Hitler verguisd vanwege zijn misdadige karakter en de doden die hij op zijn geweten heeft, maar dat je op Mohammed helemaal geen kritiek mag hebben, hoewel hij er net zulke methodes op nahield als Hitler. In plaats van gehoor te geven aan de mensen die zeggen dat je zulke vergelijkingen niet mag maken, is het beter om eens een boekje open te doen over Mohammeds gestoorde sadistische, gewelddadige en narcistische karakter. Mohammed heeft toen alle oorlogen gewonnen, want weerstand was te zwak, Rome was al ondergegaan. Perzie en Byzantion waren niet zo sterk om dit invasie tegen te gaan...

  Ik kan er niet over uit dat zo'n griezelige misdadiger massaal de hand boven het hoofd wordt gehouden. Wat is er op tegen om te zeggen dat het afslachten en martelen van mensen geen humane daden zijn? Wat is er op tegen om te zeggen dat iemand die karavanen beroofde om zijn persoonlijke oorlog te kunnen financieren een crimineel is? Wat is er op tegen om iemand die vrouwen liet vangen en uitdelen als oorlogsbuit, verkrachten van deze vrouwen toestond en er zelf aan meedeed een vrouwenhater te noemen?

  Waarom moeten deze zaken voortdurend op de een of andere manier worden goedgepraat? Durf toch gewoon te zeggen dat Mohammed daden op zijn kerfstok had die niet mogen worden vergoelijkt. Hij heeft gewoon ronduit slechte dingen gedaan. Geef het gewoon toe in plaats van steeds in het defensief te springen.

  Het is waarschijnlijk de hoogste tijd dat mensen eens op de hoogte worden gesteld van de misdaden van Mohammed.
  Arabieren hebben in die tij ook massale immigratie gebruikt, vooral richting PERZIE.
  Perzen dachten dat ze tijdelijk zijn, maar Arabieren kwamen met nog meer aantallen en vervolgen is hele perzie ten val gebracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er is wel een verschil. Voor zover wij weten was Hitler geen Pedofiel. Dus Mohamed is erger en toch wordt hij geprezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ja ik vraag me elke keer weer af zijn wij een praterig en laf volkje geworden gepromoot door pvda, d66, groenlinks, en de sp. of worden we toch een keer wakker , en gaan we de straat een keer op .
  zijn er al hollanders die zich klaar maken voor de strijd die waarvan hij zeker komt , over niet een aantal jaren.
  voor mij is het zo klaar als een klontje dat deze strijd er komt alleen er staat geen tijd bij.wat ik mij dan ook afvraag wat dit zou doen met heel europa .zullen de europese landen ons volgen of ons haten en zal het niet zo zijn dat het in fankrijk of duitsland eerder uit de hand gaat lopen .want het gaat daar ook niet een klein beetje slecht.
  en mijn vraag aan welke kant gaat wilders en rutte staan als het er op aan komt . of zullen ze naar argentinie vluchten net als het konings huis die natuurlijk als eerste weg is.
  over mij zelf ik ben een grote echte hollandse kerel die als het uit de hand loopt echt wel in staat is om een paar rifapen naar hun pedofiele profeet te helpen.zijn er nog meer mannen die er zo over denken en bij welke website moet je dan zijn , want die moslims blijven maar organiseren en dat moeten wij ook gaan doen .

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Volgens de Turkse kranten zijn er dit jaar 30.000.000 (dertig miljoen) toeristen naar Turkije gekomen. De regering Erdogan streeft er naar dat dit toch hoge aantal in 2023 is opgeschroefd tot 50.000.000 (vijftig miljoen). Dit in verband met de viering van 100 Jaar Republiek Turkije. Daarnaast moet Tarsus, de geboortestad van de apostel Paulus, officeel bedevaartsoord voor christenen zijn en moet er een supergroot casino voor buitenlanders komen, naar Bulgaars voorbeeld. De angsthazen die de stichting van een islamitische staat Turkije vrezen, weten ook dat in dat geval er geen toerist meer komt.

  BeantwoordenVerwijderen