donderdag 20 augustus 2009

Deze agressieve moslims, van welke origine dan ook, moet je aanpakken voordat ze tot een explosie komen.

De meeste van de islamitische ontwikkelingen in Nederland zijn laatste tijd gevaarlijker geworden. Islamieten gaan steeds verder, er komen nog meer moskeen bij. Overheid instellingen dragen zelf ook extra's bij en helpen deze Moslim bendes. Maar waarschijnlijk worden ze zeer agressief als ze straks verhinderd worden door de mensen die islamitische meerderheid gaan bekritiseren!

Oorzaken - binnen de islamitische maatschappijen in de grote steden- zijn een mixing van traumata, herkomstlanden die deze mensen als vijfde colonne willen gebruiken, verkeerde (islamitische) conditioneringen, eventuele achtergestelde posities in deze maatschappij en een agressieve uitleg van de Koran! Daardoor ontstaat een levensgevaarlijke mixing, die zich uit in extreem gedrag en deze mensen gebruiken en misbruiken de Koran om zich te legitimeren.

Deze mensen zoeken elkaar ook op en vormen cellen, om de simpele reden, dat je alleen niets bereikt en ze hebben ook hulp en bevestiging nodig van elkaar.

Verbale agressie, het prediken van haat en doodsbedreigingen zijn de handelsmerken van deze lieden. Ongevaarlijk? Nee dus, het is een voorloper van de meest gevaarlijke vorm van fysieke agressie. Deze georganiseerde vorm van zeer agressieve islamitische extremisten kunt u bijvoorbeeld vergelijken met Neonazi's, alleen dan overgoten met een zeer gevaarlijke assassijnse islamitische saus.

Deze groepen moet je als maatschappij aanpakken. Zo niet, dan hebben we over honderd jaar een Talibanregime in Nederland. Een gruwel voor elk zinnig mens, een gruwel voor elk oprecht gelovig mens, vanuit welke hoek dan ook gezien.

In ieder geval zien wij ook een klein lichtpunt, want waar het onderdrukkende en beangstigende op gang komt, daar komt ook altijd een "gezonde" tegenbeweging op gang. Wat dat aangaat, veroorzaken deze islamitische agressieve fundamentalisten een voor hun geloofsstroming zeer slechte zaak! Ze activeren namelijk in West-Europa een collectief verdrongen waarheid - naar het hier en nu! Het gezonde deel van de mensheid kent namelijk haar geschiedenis, zij weet hoeveel doden er in de afgelopen 2000 jaar zijn gevallen, door intolerante en gestoorde stromingen in de christelijke wereld (niet te verwarren met de leer van Christus!). Zij is de inquisitie en de diverse pogroms nog niet vergeten! En zij is niet bereid om weer in diezelfde valkuil te stappen.

We hebben daarom dan ook totaal geen behoefte aan een islamitische inquisitie, nu niet en over honderd jaar ook niet. We weten namelijk waar die weg eindigt! In onderdrukking, chaos, angst en moordpartijen. Deze collectieve angst en/of bezorgdheid maken deze assassijnen wakker.

De vraag is echter: 'Wat nu?' Er is een Bijbelse uitspraak die zegt, dat de mens van nature goed is, maar dat een verkeerd/ gestoord persoon enorm veel schade aan kan richten.

Deze agressieve personen, van welke origine dan ook, moet je aanpakken voordat ze tot een explosie komen. Daarvoor zal de grondwet enigszins aangepast moeten worden, maar ook wij zullen moeten veranderen. Verbale agressie is een voorloper van fysieke agressie. Daar moet je al ingrijpen. Wie dat niet begrijpt, spant het paard achter de wagen en kan gaan wachten op de volgende aanslag! Uiteindelijk blijft er dan alleen vluchten over en daar hoef je geeneens de waarheid voor te vertellen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten