donderdag 20 augustus 2009

Hoofddoeken

Waarom ziet uw jonge, maar al te vaak criminele mannelijke nageslacht er niets verkeerds in als zij op basis van uw ideologie bijna dagelijks “ongelovigen” aftuigen, beroven, verkrachten en zelfs vermoorden?
Wordt het u onderhand duidelijk dat de strafmaat in die gevallen een directe consequentie is van het aanhangen van uw agressieve, intolerante ideologie?
Als u goed weet dat eerwraak enkel moord met voorbedachte rade is, waarom probeert u dan uw gore slachtersmentaliteit in ons land met de inzet van minderjarigen sluipenderwijs in te voeren, en probeert u ook nog eens om het Openbaar Ministerie voor uw zeer bloeddorstige, quasi-culturele karretje te spannen?
Wanneer stoppen moslims met dat irritante zelfbeklag en “slachtoffertje” spelen?
Deze slechte toneelstukjes horen thuis in b.v. de Gazastrook, Iran en Irak.
Wilt u er rekening mee houden dat echte Nederlanders met u en uw onaangepaste achterban of welke moslimclub dan ook geen debatten aangaan over onze cultuur, rechten, secularisme, omgangsvormen, vrijheden, en verworvenheden?
Hier laten we ons namelijk geen schuldgevoel over “zondig leven” aanpraten.
Toch nog commentaar op onze cultuur en westerse manier van leven?
Gelieve dan heel snel dat Nederlandse paspoort in te leveren en nog veel sneller terug te keren naar de steen waar u onder vandaan gekropen bent. Voor genetisch gemanipuleerde, van vrouwenhaat vergeven moordlustige islamitische imperialisten is deze wereld te klein.

Bent u het ermee eens dat hoofddoeken, sluiers, niqaabs en óók burqa’s absoluut onverenigbaar zijn met onze democratie, overheidsfuncties en omgangsvormen, maw: dat al het overheidspersoneel achter de balie strikte neutraliteit in acht dient
te nemen, dat dat ook geldt voor de gemeenteraad inclusief burgemeester en wethouders, de 1e en 2e Kamer der Staten-Generaal, alle ambtenaren, de bank, de supermarkt, etc?Is het u duidelijk dat veel Nederlanders weten dat uw stupide en lachwekkende modeshow niets met uw ideologie te maken heeft, slechts werd verzonnen en twee doelstellingen heeft, namelijk de zichtbaarheid van de politieke islam in het openbare leven opvoeren en deze wereld islamiseren?

Als bijvoorbeeld de Tunesische president hoofddoeken, sluiers en burqa’s heeft verboden en verordonneert dat het geloof binnenshuis geuit moet worden, waarom probeert u dan toch uw achterlijke, middeleeuwse ideologie plus dito “modeshow” aan het vrije, democratische westen op te dringen?
http://members.lycos.nl/generaalpardon/pardon11.htm
Heeft J.Beerenhout nu uw stupide en lachwekkende modeshow “beledigd?”
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=24380&#258341
Uit Trouw 8 jan 2003. Correcte titel luidt:
In moslimlanden is niqaab niet gewenst. Schrijver is Ibrahim Faroek.
Lees ook N.Selim’s bijdrage in het boek “Hoe nu verder”, hoofdstuk 8.
Niets is erger dan een hysterische, islamitische vrouw.
Schrijver Hafid Bouazza legt in de volgende link uit waarom dat zo is.
www.geocities.com/mediacontrole/hafidbouazza20092002.html
Elke islamitische hoofddoek, hoe vrijwillig of modieus ook omgeknoopt, zend hetzelfde onmiskenbare signaal uit: ik als moslimvrouw leg mezelf beperkingen op, omdat moslimmannen een probleempje hebben met hun lusthuishouding.
Snapt u, dat uw middeleeuwse vrouwvernederende modeshow absoluut niks te maken heeft met onze Wet op de Gelijke behandeling? Wanneer dringt het tot de arrogante islamitische breinen door dat wat niet gelijk is ook nooit gelijk behandeld kan worden? Wist u, dat uitspraken van de CGB niet bindend zijn?
Alle ingepakte moslima’s die bij elke gelegenheid en zelfs in kranten en op televisie “respect” durven te eisen voor hun verzonnen klederdrachten, worden geadviseerd in het vervolg hun taqiyya-smoesjes in de diverse thuislanden te slijten.

Geef uw mening over de volgende uitspraken.
1)Wie een publieke functie heeft, moet zich niet als uithangbord van zijn geloof profileren. (Paul Scheffer)
2)Een vrouw die zichzelf bedekt vanuit haar liefde voor Allah, legt hiermee niet alleen een verklaring af voor wat ze accepteert, maar ze verklaart er ook mee wat ze afwijst. (anoniem)
3)Het is niet de Nederlandse samenleving die hoofddoekdragende vrouwen apart zet, dat doen die vrouwen zelf. (Naema Tahir)
4)De hoofddoek is de vlag die fundamentalisten op het hoofd van vrouwen planten om het door hun veroverde gebied te markeren. (uitspraak/vrouwelijke Algerijnse minister)
5)Laten we alsjeblieft inzien dat mensen die het dragen van hoofddoeken prediken als recht, de ongelijkheid tussen man en vrouw prediken.
Zij zijn de huidige variant op NSBers.
We kunnen ze nu nog herkennen: noteer de namen. (Ebru Umar)
6)Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam.
Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. (Kalim Siddiqui, oprichter/Brits moslimparlement)
De uitspraak van K.Siddiqui is het keiharde bewijs:de hoofddoek heeft niets met de islam te maken en is derhalve het nieuwe hakenkruis van de 21e eeuw.
7)Ook voor orthodoxen is volop ruimte in Nederland, zolang ze maar niks dicteren. Ze moeten zich neerleggen bij hoe wij hier met elkaar omgaan.
Het is kiezen of vertrekken. Een ieder die meent dat hij het woord van god of zijn religieuze goeroe kan verheffen tot een allesordenend mechanisme, die kan maar beter zijn heil elders in de wereld zoeken. Dat is hier niet aan de orde.
(Ahmed Aboutaleb, wethouder te Amsterdam, Telegraaf van 13 nov 2004)
8)We horen nogal eens dat hoofddoekdragers niet onderdrukt zijn, dat zij zelf kiezen voor deze hoofdbedekking. Waarom zien we dan in Amsterdam zelfs kleuters al met zo’n doek om? Hebben die daar zelf voor gekozen?
(Uit: Op zoek naar wat ons bindt, Ayaan Hirsi Ali, 2003)
9)Steeds meer Nederlandse vrouwen worden door sexueel gefrustreerde moslims voor hoer uitgemaakt, omdat ze geen hoofddoek of sluier dragen. Hoezo, geen hoofddoek of sluier? Hebben die Nederlandse vrouwen soms schaamhaar op hun hoofd, of hoe zit dat? (uit discussie op straat)
10)De mens is een product van de evolutie, godsdienst een product van de mens. Geen discussie over mogelijk.Geloof het of geloof het niet.
11)Als het bestaan van Allah zonder bewijs voor waar aangenomen kan worden, kan het evengoed zonder bewijs weerlegd worden.
12)Whenever there is an assassination or another atrocity, we should proceed to the closest mosque and execute five of the first muslims we encounter. After all, this is a “holy war” and although such a procedure is not fair or just, it might end the horror.
(Brief van een lezer in de Tucson Citizen, Arizona, USA, juni 2005, naar aanleiding van het door de oorlog in Irak gesneuvelde aantal Amerikaanse soldaten)
13)De toon maakt voor fundamentalisten geen verschil, omdat we allemaal op hun dodenlijst staan.(Ayaan Hirsi Ali op 18 jan 2005, na haar terugkeer in de 2e Kamer)
14)Meningen van Nederlanders heten racisme, die van moslims vrijheid van godsdienst. (anoniem)

Het volgende is van ondergeschikt belang, maar wordt toch onder uw aandacht gebracht. Een niet onaanzienlijk percentage moslims beweert het volgende:
In Nederland is de islam niet gelijk aan ieder ander geloof, maar het enige heersende geloof. Volgens voornoemd percentage moslims zou de koran in Nederland de hoogste macht moeten vertegenwoordigen en zou de islam het enige geaccepteerde geloof in de wereld moeten zijn. Denkt u dat nu echt?
De koran de hoogste macht in Nederland? De islam het enige ware geloof in de wereld? Denkt u nu echt dat iedere zichzelf respecterende, realistische wereldburger deze propaganda accepteert? Houdt u er maar rekening mee dat uw taqiyya-smoesjes -met betrekking tot zaken en personen die niet bestaan- alleen door gekken worden geslikt.

Uit een Britse peiling onder moslims kwam aan het licht dat een meerderheid voorstander is van de invoering van de sharia. Bent u ook voorstander van invoering van dat voorwereldlijke slachtershandboek? http://www.thisislondon.co.uk/news/articles/15019859?source=Evening%20Standaard

Bent u het eens met de uitspraak van de Turkse premier R.T.Erdogan dat democratie te vergelijken is met een bus waar je uit kunt stappen als je het einddoel hebt bereikt? Denk erom: hier houden we Turks uitschot >dat opdracht geeft om vrouwen tijdens een demonstratie in elkaar te slaan, schrijvers vervolgt, christenen het leven onmogelijk maakt, Cyprus niet erkent en zeurt over een paar hilarische cartoons die twee lijken, een grote kei en een vrouwvijandige ideologie “beledigd” zouden hebben
Bent u het met Ayaan Hirsi Ali eens dat de zuivere islam zoals die door fundamentalisten wordt beleden, levensgevaarlijk is?

In EU-landen zoals b.v.Duitsland, Luxemburg, Estland, Letland, Litauen, bestaan geen moslimpartijen. Waarom wilt u dat in Nederland dan wel forceren? Om ons op termijn langs zgn “islamitisch-democratische” weg uw gore sharia door de strot te kunnen persen?
Democratie & islam: twee zaken die net zo onverenigbaar zijn als de paus en het condoom.

Bent u het met miljoenen niet-moslims eens dat het in de 21e eeuw hoog tijd wordt voor zelfreiniging binnen die islam van u, maw: dat het zwart op wit aansporen van alle moslims tot moord op joden, christenen, niet-moslims, homo’s, afvalligen en ongelovigen terstond uit die koran van u geschrapt dient te worden?
En dat niet alleen dát uit die koran van u geschrapt dient te worden?
Bent u het met miljoenen niet-moslims, christenen en joden eens…
Dat er ook een snel einde dient te komen aan de ronduit schandalige behandeling van vrouwen binnen die ideologie van u,
Dat vrouwen geen broedmachines zijn die u denkt te kunnen volpompen wanneer het u uitkomt,
Dat u in de 21e eeuw eindelijk eens gaat leren dat vrouwen, zelfs als zij ongesteld zijn, niet onrein zijn,
Dat vrouwen geen huisdieren, minderwaardige wezens of wegwerpartikelen zijn waarmee u denkt te kunnen doen en laten zoals het u goeddunkt,
Dat u en uw onaangepaste achterban als zijnde mentaal gestoord worden beschouwd indien u uw vrouwen dagelijks dwingt gekleed te gaan als
zwarte krassende kraaien op dodenakkers,
Dat de door velen onder u geroemde citaten van wijlen ayatollah Khomeini en uw middeleeuwse schaamtecultuur in de vuilcontainer thuishoren,
Dat u en uw van misplaatste eer bezeten achterban in de 21e eeuw eindelijk eens moeten stoppen met de kwalijke uithuwelijkings- en eerwraakpraktijken?

Ziet u Nederland en de EU nog altijd als dat “makkelijke pakje boter?” Kijk maar uit!
In de EU en de rest van de wereld zouden gezagsdragers wel eens kunnen besluiten om het Thaise medicijn tegen fundamentalisme toe te passen, want geduld raakt op. Snelwerkend medicijn overigens, en bovendien zonder bijwerkingen.
De Thaise politie schoot destijds alle fundamentalisten zonder pardon dood.

Ali Sina, webhost van http://www.faithfreedom.org ,heeft niet alleen gewaarschuwd dat gematigde moslims niet bestaan, maar hij zei ook: Ik zal telkens weer bewijzen dat Mohammed geen profeet was maar een succesvolle sekteleider, geen haar beter dan Jim Jones of David Koresh en nog veel wreder dan Adolf Hitler.
Alweer beledigd, stakkers? Lees de uitleg over belediging, later in deze test!

Waarom worden vrouwen binnen uw ideologie als “akkers” met onbeperkte beschikbaarheid beschouwd?
Waarom probeert u de halve wereld wijs te maken dat er slechts één islam bestaat, dat de koran universeel is en op ieder mens van toepassing is?
Denkt u echt dat Braziliaanse indianen, Eskimo’s en Australische Aboriginals op uw “universele koran” zitten te wachten?
Gelooft u echt dat uw soort erin zal slagen om b.v. J.P.Balkenende, G.Zalm, Beatrix, Geert Wilders, Rita Verdonk en George W. Bush uw woestijngeloof op te dringen?
Bent u het met Allah eens dat je als moslim beter geen vrienden kan zijn met joden en christenen?
Denkt u dat de dag des oordeels zal aanbreken als alle joden overal ter wereld ter dood zijn gebracht, zoals zwart op wit in die koran van u te lezen valt?
Gelooft u echt dat de joden na twee keer in de vorige eeuw de Arabieren verslagen te hebben, zich in de 21e eeuw door die Iraanse fascist Ahmadinedjad of wie dan ook in het Midden-Oosten zouden laten verrassen?
Blijft u na alle gefundeerde kritiek nog steeds van mening dat de koran geen fascistoïde trekken vertoont?
Gelooft u werkelijk dat Satan in de neusholte verblijft en over wiens neusholte gaat het hier eigenlijk?
Speelt u wel eens een potje schaak? Zelfs als u weet dat Mohammed dit veroordeelde?
Denkt u werkelijk dat uw ogen uit hun kassen vallen als u bidt met uw gezicht naar de hemel?
Waar haalt Mohammed de baarlijke nonsens vandaan dat moslims biologisch anders in elkaar zitten dan niet-moslims en wat zijn precies de verschillen?
Wanneer houden alle praktiserende moslims ermee op om de westerse wereld hun achterlijke, middeleeuwse schaamtecultuur op te dringen?
Vindt u ook dat iemand die zich sexueel aangetrokken voelt tot een kind van 9 een pedofiel is?

Waarom kunnen uw Saudi-Arabische geloofsgenoten christenen niet met rust laten?
Wat is dat voor waanzin dat Iraanse vrouwen de doodstraf krijgen als zij de verplichte sluier niet dragen?
Veel moslims zijn in het bezit zijn van een paspoort, rijbewijs of ID-kaart, maw: wie heeft dan de waanzin verzonnen dat levende personen binnen uw ideologie niet afgebeeld mogen worden? Hypocriet, of de zoveelste taqiyya-truc?
U wilt zo graag het leven van de profeet kopiëren? Dan uw rijbewijs inleveren.
De kameel is hier de enige, voor de hand liggende oplossing. Alleen in de woestijn mee rondscheuren svp: hier houden we de straten graag schoon!
Gelooft u werkelijk dat de zon ondergaat in troebel water en heeft u dat al eens gecontroleerd?
Bent u het met Allah eens dat niet-moslims gestraft dienen te worden, zowel op aarde als in het hiernamaals?
Denkt u nu echt dat men in de westerse wereld niet snapt wat “dhimmi” en “taqiyya” betekenen?
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=188 http://ismaili.net/histoire/history04/history405.html http://www.whataretheysaying.org/archives/001336.html
http://www.ci-ce-ct.com/Feature%20articles/02-12-2002.asp
Geen andere talen dan de eigen taal geleerd? Zoek maar een vertaler op.

Waarom heeft het overgrote percentage moslims in de wereld geen grijntje gevoel voor humor, uiterst lange tenen en absoluut geen zelfkritiek? Bent u soms sjagrijnig geboren? Onthoud: benauwd leven betekent benauwd doodgaan, paradijs of niet.
Klopt het dat uw eisen inzake gescheiden zwembaden, vrouwelijke artsen ten behoeve van het leger hoofddoek- sluier en burqadragers enkel ontsproten zijn aan het brein van een stel geestelijk gestoorde imams, niet in de koran te vinden zijn en alleen maar hersenspinsels kunnen zijn op basis van het fenomeen taqiyya?
Wie wilt u hier nu eigenlijk een rad voor de ogen draaien?
De Vierde Wereldoorlog van Peter Siebelt al eens gelezen?
Hoe wilt u dat hier en in de EU over u gedacht wordt als u vijf keer per dag(en wellicht zelfs op het werk) ter ere van een grote kei, een niet-bestaande maangod en zijn Feldwebel plus vrouwvijandige ideologie uw kont in de lucht steekt?
Denkt u nu echt dat u met die lachwekkende vertoning een bijdrage aan de economie levert? Wanneer gaat u zich in de 21e eeuw eens volwassen gedragen?
http://www.patrick.fm/nieuws/images/religious_truths.jpg

Gelooft u echt dat Nederlanders niet snappen dat symbolen van islamitisch fascisme zoals hoofddoeken, sluiers, niqaabs, burqa’s, djellaba’s, islamitische scholen en moskeeën niets te maken hebben met de islam, nog veel minder met de in onze Grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting en dat voornoemde symbolen enkel bedoeld zijn om de zichtbaarheid van de islam in het openbaar op te voeren? Zie pag. 51 t/m 63 van het Het land van Theo van Gogh.
Denkt u echt dat we hier allemaal getikt zijn en dat we hier niet doorhebben waarom u en uw onaangepaste achterban continu proberen om westerse rechtssystemen te testen, onze rechten uit te hollen en deze in uw eigen voordeel te verdraaien?
Geduld is niet oneindig: ga rustig door met het op de proef stellen ervan!


Waarom heeft de Iraanse schrijfster Chahdortt Djavann “Weg met de sluier” geschreven? Waarom werden De Woede en de Trots & De Kracht van de Rede door Oriana Fallaci geschreven? Denkt u dat niemand in de EU snapt wat de Politiek van de Islamitische Baarmoeder betekent? Heeft u nu nog niet in de gaten dat we hier kotsmisselijk worden om jaar in, jaar uit tegen al uw als…
zwarte krassende kraaien op dodenakkers
vermomde, onappetijtelijke zoontjesfabrieken te moeten aankijken?
De Zoontjesfabriek en De Maagdenkooi van Ayaan Hirsi Ali al eens gelezen?
Onderschrijft u de conclusie van Nahed Selim dat islamitische scholen de segregatie in de hand werken? http://femistyle.be/nl/portretten/nahed_selim.shtml

Waarom probeert u ons steeds uw taqiyya-truc op te dringen dat er grote behoefte is aan islamitische scholen? Denkt u echt dat niemand ziet hoe u uw gesubsidieerde, misselijkmakende, van sektarisme doordrenkte politiek van vrouwenhaat
in Nederland en de EU gestalte wilt geven?

Wist u, dat religie –dus óók uw ideologie- enkel bestaat in het brein van zeer labiele personen en strikt juridisch geredeneerd niet beledigd, gelasterd of gekwetst kan worden, dat alle niet-bestaande zaken en/of personen nooit beledigd, gelasterd of gekwetst kunnen worden, apologiewet of niet?
Waarom zult u alle door u en door wie dan ook binnen uw onaangepaste achterban aangespannen procedures inzake “belediging, kwetsen of lasteren” van koran, islam, profeet Mohammed, Allah, altijd verliezen?
Omdat de “beledigde” partijen, zijnde in uw geval Allah en zijn Feldwebel Mohammed, tig eeuwen geleden tot stof zijn vergaan (als ze ooit geleefd hebben!) en dus nooit als getuige kunnen worden gehoord, er kan nimmer gevraagd worden of zij zich werkelijk beledigd voelen door b.v.de publicatie van ongeacht welke hilarische cartoons of door uitlatingen of opmerkingen van wie dan ook!
Moslims die in procedures zoals voornoemd de “gekwetste vertegenwoordigers” van Allah spelen, hebben niets van het Nederlandse rechtssysteem begrepen.
Beleven we het nog dat u het vorenstaande onder uw genetisch gemanipuleerde, intolerante islamitische schedeldak kunt krijgen?
Zo nee, maak een afspraak met een psychiater of ga zelf leren tekenen.
http://photos1.blogger.com/blogger/5793/2268/1600/freedom.0.png
http://www.spaink.net/parool/19940207.html
F.Rose, redacteur van Jyllands-Posten zei er dit over: Als voormalig correspondent in de Sovjet-Unie stoor ik mij snel aan de roep om censuur wegens belediging.
Dat is een geliefd trucje van totalitaire bewegingen: plak iedere kritiek of oproep tot debat het etiket “belediging” op en straf de beledigers.

Onderschrijft u de conclusie van de Franse feministe Fadéla Amara dat het overgrote percentage moslima’s lid is van fundamentalistische groeperingen, dat deze moslima’s enkel op basis van groen-fascistische motieven de hoofddoek als vaandel dragen en derhalve West-Europa zo snel mogelijk islamitisch willen maken?
Onderschrijft u de conclusie van Fadéla Amara dat feminisme en hoofddoeken niks met elkaar te maken hebben en dat de hoofddoek het islamitische symbool is van onderdrukking van de vrouw door de man?
(Info bij redactie van het NOS Journaal met verwijzing naar de reportage van correspondente Saskia Dekkers,10 dec 2004, Faxnr 035-6218870)
Waarom probeert u alle Nederlanders uw taqiyya-trucs in de maag te splitsen dat men binnen uw middeleeuwse cultuur vrouwen niet de hand mag schudden en dat dat fundamentalistische smoesje ook nog in de koran staat?
Al eens rekening gehouden met het feit dat steeds meer Nederlanders weigeren om de openlijk met het islamitisch fundamentalisme sympathiserende en derhalve onbetrouwbare moslims de hand te schudden?
Waarom gedragen Turken en Marokkanen zich hier orthodoxer dan in de landen van herkomst? Wel eens gehoord van de onjuiste interpretatie van ons begrip tolerantie? Gelooft u echt dat we hier alles door de vingers zien?
Tolerantie in Nederland is niets anders is dan dat er duidelijke grenzen worden gesteld aan hetgeen wel of niet getolereerd wordt. Een paar voorbeelden.
Hier tolereren we niet dat op iedere straathoek een moskee uit de grond wordt gestampt! Hier tolereren we niet dat u niet-moslims dwingt te leven zoals uw profeet dat deed! Hier tolereren we geen misbruik van medische zorg!
Hier tolereren we geen beschimping of mishandeling van joden, homo’s, vrouwen en ongelovigen! Hier tolereren we niet dat u ons op subtiele wijze dwingt Arabisch en Turks te leren: u zit hier in Nederland, punt.
Hier gaan we de werkwijze van de Franse minister van Binnenlandse Zaken N.Sarkozy toepassen als u en uw onaangepaste achterban onze grenzen van tolerantie blijven oprekken!
Beleven we het nog dat u en uw onaangepaste achterban gaan leren wat de woorden racisme en discriminatie werkelijk betekenen, alvorens klachten in te dienen?
Met wie we wel of niet omgaan moet u heel snel gaan leren!
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=422

En waarom de godsdienstvrijheid van alle religieuze fascisten beperkt moet worden en die zelfs onze vrijheden willen beperken, kunt u nu ook lezen.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=477

Welkom in Nederland. Hier spreken we Nederlands. Nederland is een vrij land.
Net zo goed als de Marokkaanse en Turkse overheid van de eventuele immigranten
verwachten dat ze het Arabisch of Turks onder de knie krijgen, verwacht de Nederlandse overheid van u en uw aanhang dat u het Nederlands onder de knie krijgt.
Nederlanders zijn echt niet van plan Arabisch of Turks te leren, snapt u dat?
In dit land maken we grappen over alle denkbare onderwerpen, over iedereen, of u dat nou leuk vindt of niet!
In dit land zeggen we wat we denken, over iedereen, we schrijven dat ook op, of u dat nou leuk vindt of niet!
In dit land en in de rest van de wereld worden cartoons gemaakt over ieder denkbaar onderwerp, over iedereen, of u dat nou leuk vindt of niet.
In dit land roepen we elkaar zonder omwegen tot de orde, u en uw achterban ook, of u dat nou leuk vindt of niet!
Of bent u vergeten waarom de rechter de slachter van Theo van Gogh voor eens en voor altijd tot de orde heeft geroepen?
Als u en uw achterban proberen om onze samenleving te ontwrichten, zult u keihard tot de orde worden geroepen, zelfbeklag of geen zelfbeklag!

In Nederland is het recht van vrije meningsuiting het belangrijkste recht.
Daar moet iedereen met zijn vieze tengels van afblijven en dat geldt dus ook voor figuren die nooit geleerd hebben wat dat recht betekent.
Nederlanders –en de nieuwe NSB-ers uitgezonderd- zijn niet van plan zich door uw soort te laten bekeren en vijf keer per dag hun kont in de lucht te steken ter ere van een vrouwvijandige ideologie, een grote kei en twee lijken.
Als u hier wat wilt bereiken kan dat alleen door gewoon te doen, de handen uit de mouwen te steken, niet te zeuren en loyaal te zijn.
Hier werken we hard om onze economie draaiende te houden, drinken af en toe een pilsje en we houden onze familie en vrienden in ere.
Echter, degenen die zonder iets bereikt of gepresteerd te hebben al beginnen te zeuren over respect kunnen maar beter snel hun koffers pakken!

Alhoewel de overgrote religieuze meerderheid christelijk is, zijn we tolerant ten opzichte van alle rassen en religies. U mag uw ideologie hier belijden, in het openbaar zijn we daar beslist niet van gediend.
De in onze Grondwet verankerde vrijheid van godsdienst betekent dus niet
dat u als moslim het recht hebt niet-moslims uw ideologie op te dringen.
Onze vrijheid van godsdienst betekent evenmin dat u maar kunt blijven eisen dat er meer moskeeën en islamitische scholen worden gebouwd, dat uw hoofddoeken, niqaabs, sluiers en burqa’s overal moeten worden toegelaten, dat is namelijk misbruik maken van deze vrijheid.
U kunt passende tegenmaatregelen tegemoet zien indien u uw ideologie op welke wijze dan ook aan andersdenkenden en “ongelovigen” blijft opdringen!

U mag blijven zolang u onze burgers, rechten, wetten, cultuur, omgangsvormen en bovenal onze seculiere democratie respecteert.
Onthoud dat respect verdiend moet worden en niet gegeven kan worden zoals vaak ten onrechte door velen onder u en uw onaangepaste achterban wordt verondersteld. Respect is namelijk geen product dat in marktkramen te vinden is.
Gebleken is dat respect alleen maar wordt verlangd door figuren die het niet verdienen, de betekenis van het woord niet snappen, figuren die zich maar al te vaak binnen uw middeleeuwse schaamtecultuur ophouden.

Reken erop dat we ons door niemand de kaas van het brood laten eten.
Reken erop dat we op gepaste wijze zullen (laten!) optreden tegen de onderhand aanhoudende provocaties en beledigingen, zoals respectievelijk hoer en ongelovige honden(of varkens) aan het adres van autochtone, niet-moslimvrouwen en mannen met Nederlandse voorouders.
Reken erop dat we ons zeker niet zullen laten wegjagen door uw van laffe streken streken doordrenkte, puberale, meestal voorhuid- en hersenloze nageslacht!
Vergeet niet dat het niet onze verantwoordelijkheid is dat wij ons nooit aan uw cultuur zullen aanpassen.
Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich aan de onze aanpast.
U woont in ons huis, dus eerbiedig dan ook onze huisregels!

Wees er goed van doordrongen dat we alles in het werk zullen stellen om onze cultuur, taal, rechten, omgangsvormen, verworvenheden en secularisme te handhaven. Adolf Hitler, Benito Mussolini en de Japanse keizer Hirohito probeerden tussen 1933-1945 hun fascistische waandenkbeelden aan de wereld op te dringen, met de niet alleen bij u overbekende afloop.

Indien u in de 21e eeuw met soortgelijke plannen rondloopt en probeert uw vrouwvijandige, fundamentalistische en fascistische gedachtegoed aan ons en de rest van de wereld op te dringen, valt niet moeilijk te raden wat de consequenties zullen zijn. Zoals u weet hebben we in mei 1945 met hulp van het Amerikaanse, Engelse, Canadese en Poolse leger en het Nationale Verzet Hitler’s fascistenbende verslagen en over de grens getrapt.
We zijn niet te beroerd om onze kennis en ervaring van 40-45 in de 21e eeuw zonodig met internationale assistentie en superieure techniek opnieuw in praktijk te brengen, te beginnen met het oprollen van huiskamermoskeeën.

Of denkt u nog steeds dat Nederlanders niets in de gaten hebben als al die zgn Marokkaanse en Turkse “buurtvaders” bij de steeds vaker voorkomende, allochtone ongeregeldheden alleen voor de show hun uitgestreken smoelen laten zien en die
zich veel liever in koffiehuizen door de diverse satelliet-imams laten opruien?
Sedert de aanslagen van 11-09-01, 11-03-04, 2-11-04, 7-07-05 en 1-09-05 is gebleken dat niemand binnen uw middeleeuwse cultuur te hoop loopt tegen deze laffe, zich op uw “heilige” koran beroepende zelfmoordenaars.
Of denkt u soms vaak in stilte: “Prima dat alle ongelovige honden en hoeren eens een lesje krijgen”. Vergeten dat de rollen ook omgedraaid kunnen worden?

Val Nederlanders ook nooit lastig met uw taqiyya-truc “islam is vrede” en dat b.v. hoofddoeken, sluiers, burqa’s volgens de koran verplicht zouden zijn.
Uw door domme moslima’s verspreide sprookje >dat iedere millimeter islamitisch vrouwenvlees bedekt en onherkenbaar moet zijn< en bedoeld is om niet-moslims een rad voor de ogen te draaien, is niet meer dan een doortrapt taqiyya-sprookje.
Onthoud: waar islamitisch textiel zit, kunnen onmogelijk hersenen zitten.

De theoloog Mohamed Ajouaou deed daar in Trouw van 22 okt 2005 nog een schepje bovenop met zijn artikel “In de koran staat het dus niet”.
Zeer helder schreef Ajouaou dat de hoofddoek als voorschrift in de koran niet langer kan worden volgehouden en slechts een product is van geconditioneerde angst.
Eindconclusie: uw stupide “textielwinkel” is gewoon verzonnen!

Het wordt u ook hier nogmaals ingepeperd: islam betekent onderwerping.
U kunt er vergif op innemen dat we in Nederland en de rest van de EU sedert 1940-1945 de buik meer dan vol hebben om aan welke bloeddorstige, fascistische machtswellustelingen dan ook onderworpen te moeten zijn.
Vergewist u zich ervan dat iedereen binnen uw middeleeuwse schaamtecultuur van het voorafgaande op de hoogte wordt gebracht.
Nalaten ervan is geheel voor eigen rekening en verantwoording!

Niet alleen weet u heel goed dat Mohammed heeft verklaard dat moslims goede burgers dienen te zijn van welke samenleving dan ook, dat zij zich dienen aan te passen, dat de wetten en rechten van niet-islamitische landen erkend en gerespecteerd dienen te worden, dat staat namelijk óók in die koran van u.Ook staat er duidelijk in dat je je niet bewust mag afzetten tegen de samenleving waarin je je begeeft, maar je juist actief moet opstellen en loyaal dient te zijn jegens de staat.
Wat weegt voor u en uw achterban zwaarder: het bevel van Mohammed uit de buurt van “ongelovigen” te blijven, hun taal niet te leren en niet te integreren of de tegengestelde situatie? Ook hier geldt: kiezen of vertrekken.

Nepmoslims die de Nederlandse samenleving en wetgeving ondermijnen en daarbij beweren orthodox te zijn, hebben de koran niet goed gelezen.
Moslims die een eigen interpretatie aan de islamitische leer geven zijn hier en in de rest van de EU net zo welkom als een drol in een pas gereinigd zwembad.
Sterker: die koran van u had op basis van zijn uiterst vrouwvijandige karakter en de duidelijke aansporing tot moord op joden, christenen,niet-moslims, homo’s, afvalligen en ongelovigen allang op de lijst van verboden boeken moeten staan, precies zoals dat met Hitler’s "Mein Kampf" het geval is.
Niemand heeft iets in de gaten, denkt u? Is aanpassen, wetten en rechten van niet-islamitische landen respecteren voor u niet meer aan de orde zodra u denkt numeriek de baas te zijn? Integratie kan evengoed geveinsd worden, of gelooft
u dat de autoriteiten met die mogelijkheid geen rekening hebben gehouden?

Onthoud: in dit land van klompen en kaas blijven de blanken altijd de baas. Indien u en uw achterban weloverwogen en doelbewust rotzooi trappen met
de bedoeling onze samenleving te ontwrichten, kunt u op harde tegenacties
rekenen!
Natuurlijk kunt u proberen om de westerse wereld (met geweld) aan uw middeleeuwse woestijnideologie te onderwerpen.
Bedenk, dat hetgeen in Thailand werd toegepast, overal kan worden toegepast.
En als u ook nog steeds pocht over 72 maagden die na de daad weer maagd worden inclusief dat zgn paradijs van u: ze bestaan niet, net zomin als dat uw zgn Allah en zijn Feldwebel Mohammed bestaan! Het zijn enkel hersenspinsels van uw eigen mentaal gestoorde, door salafistische Arabieren gesubsidieerde imams.
Realiseert u zich nu dat u tegenover het Nederlandse volk en het vrije westen verplicht bent alle hierboven beschreven cq in de links vermelde misstanden en waanzin binnen de islam publiekelijk en met kracht dient af te wijzen, deze te bestrijden, in het openbaar, iedere dag opnieuw?

Heeft u na lezing van het voorafgaande goed begrepen dat u verplicht bent ieder teken van radicalisme en terrorisme binnen uw eigen achterban aan het bevoegde gezag te melden?
U en uw achterban zijn er te allen tijde verantwoordelijk voor dat Nederland en het vrije westen niet worden opgezadeld met ongewenste situaties.
Verantwoording weigeren betekent: alle consequenties te aanvaarden.
Niet conformeren aan ons land en omgangsvormen betekent: koffers pakken.

Slotmededelingen: verkeer niet in de veronderstelling dat u in de komende jaren met een bepaalde vorm van gericht stemgedrag ofwel besluitvorming op welk niveau dan ook respect kunt afdwingen en dat uw (ondemocratische, fundamentalistische) eisen wel even zullen worden ingewilligd,integendeel.

Tip: er lopen genoeg Nederlanders rond die niet in Sinterklaas geloven. Denkt u dat er in dit land ook maar één Nederlander rondloopt die moslims gaat afslachten omdat zij niet in Sinterklaas geloven?

Antwoorden uitsluitend te sturen naar uw imam, lokale gemeentebestuur of onze volksvertegenwoordigers, te bereiken via Postbus 20018 2500EA Den Haag.
Feiten met racisme verwarren is ook taqiyya, dat is u nu wel duidelijk, hè?

1 opmerking: