donderdag 20 augustus 2009

De islam is een ware sekte: een gevaarlijke en zeer populaire sekte.

Wie als autochtoon de eer heeft in één van de 40 Vogelaarwijken te (over)leven kan dagelijks de harde realiteit beleven van die ‘wederzijdse tolerantie’.
Het is inherent aan de islam, dat de wereld, dus ook het land van inwoning, overheerst moet worden, want Allah is de enige en grootste volgens de islam. Dat betekent, dat de 1,5 miljoen moslims in ons land als doel hebben uit te groeien tot een demografische meerderheid en dat ze in de ca. 1240 legaal en illegale moskeeën leren te domineren in de samenleving via kleding/eigen faciliteiten (hypotheken, zwembaden, ziekenhuizen,scholen)/voedsel/gebedsruimtes/ hulpverleningsorganisaties etc.
Hoe verspreid je een sekte? De islam is een ware sekte: een gevaarlijke en zeer populaire sekte. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de Islam vanuit Turkije, Marokko, Saoedi-Arabië naar Nederland geïmporteerd door de bouw van moskeeën te financieren waar het islam moet worden verspreid. Dit is een zeer intolerante vorm van de islam.

Nu hebben we te kampen met de Islam van eigen bodem. Uiteraard is het niet los te zien van de internationale vertakkingen ervan. Maar, hoe dan ook, verspreidt de Islam zich in Nederland razend snel. Hoe gebeurt dat? Hoe worden de Nederlandse moslims een salafist?
Het proces van 100% blanke school naar 83% zwarte school is in sommige wijken heel hard gegaan, omdat school noch gemeente beleid voerde en omdat er ook heel veel moslimgezinnen bij elkaar gingen wonen, zodat het aanbod van moslimkinderen gewoon groot was. Wat beslist niet gewaardeerd wordt door de wat meer liberale moslimouders. Islamscholen scoren slecht wegens de eenzijdigheid en de genoemde moslimdominantie, die men er krijgt aangeleerd, onlosmakelijk verbonden aan het systeem.

Niet-moslims worden steeds meer ''dhimmi's'', nietswaardige ondergeschikten, die geduld
worden, zolang ze niets doen tegen de islam in of niet tot zondebok worden gemaakt op enig moment.
Met al die 369 haatteksten tegen de niet-moslims in de koran, die bij het reciteren toch steeds weer opnieuw in het hoofd worden gestampt, neemt de islamisering dagelijks toe.

Islamisering in Nederland gaat versluierd en stap voor stap.
De voorvechters van de islamisering in Nederland zijn de PVDA-SP-D66 en Groenlinks willen nu via de Islam hun doel bereiken. Ze weten niet waar ze aan beginnen.
Alle mooie woorden en intenties kunnen niet verdoezelen dat er enorme problemen zijn op het gebied van criminaliteit, verpaupering, intimidatie en radicalisering.
Als er in diverse moskeeën openlijk wordt gepreekt dat Nederland op termijn een Islamitische Staat moet worden dan kan men dit niet meer afdoen als ‘versprekingen’ en ‘misverstanden’.

Wij hebben zeer sterk de indruk dat de z.g. dialoog wordt gebruikt om tijd te winnen tot de moslimpopulatie het gewenste niveau heeft bereikt.
Dan zullen er harde eisen worden gesteld i.v.m. het stapsgewijs invoeren van de sharia.
Wereldwijd zijn er tal van voorbeelden te noemen waar hetzelfde scenario werd en wordt gebruikt.
Wij mogen aannemen dat de salafisten onder de moslimbevolking in ons land ook deze al of niet geheime agenda voeren.

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat in een land als b.v. Marokko 1 miljoen Christenen vanuit West-Europa in 30 jaar tijd gastvrij onderdak zouden kunnen krijgen.
Dat zij vele kerken ter beschikking krijgen, subsidies, uitkeringen, kinderbijslag en openlijk hun religie kunnen beleven en uitdragen d.m.v. processies, dragen van religieuze kleding en belangrijke politieke funkties.

Kortom, het zijn moslims die een bepaald gebied, vaak grote delen van grote steden, claimen en deze etnisch en religieus zuiveren en er een “no go” gebieden van maakt. Men bezet dus letterlijk deze gebieden en zorgt ervoor dat deze niet langer onder controle van het desbetreffende land maar van de moslimpopulatie staat. Inclusief sharia recht(banken) en mega moskeeën als gebiedsmarkeringen.

In diverse steden is er spaken van jihadistische activiteiten in deze feitelijke reeds islamitische enclaves. Diverse (buiten)steden in België, Denemarken, Engeland en Frankrijk branden dagelijks. De lokale noch de nationale autoriteiten van deze landen verzetten zich tegen deze islamisering en bezetting van deze steden. Het is een kwestie van tijd voordat er een “onafhankelijkheidsoorlog” uitbreekt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten