vrijdag 21 augustus 2009

Islamitische wereld zwijgt, maar gaat wel schreeuwen als anderen deze misdaden aanwijzen

Miljoenen moslimmeisjes worden jaarlijks besneden, er worden duizenden kindhuwelijken afgesloten in een aantal Islamitische landen (b.v. Afghanistan, Turkije, Pakistan, Iran) er worden moslims per de duizenden vermoord door moslims, Afvalligen, homo’s en ‘onzedige’ meisjes en moslim mannen worden opgehangen, gegeseld en/of gestenigd. In S./A. worden hoofden afgehakt om de hoek van de heilige kabah, miljoenen islamitische vrouwen worden volledig onderdrukt onder gebruik van geweld. Het zijn moslims die christenen, hindoes en Buddhisten vermoorden. Erewraak komt nog alleen voor in Islamitische landen; terwijl alle moslims onder censuur leven, het zijn alleen moslims die ‘jihad’ plegen in aantallen landen, het zijn alleen imams en mullah’s die oproepen tot haat en ‘jihad’….

Maar de Islamitische wereld zwijgt, maar gaat wel schreeuwen als anderen deze misdaden aanwijzen, zeggen ‘dat is de Islam niet’, maar zoals een Iraanse niet-gelovige fotograaf zei: ‘de Koran is zowel van Bin Laden als gematigde moslims’. Hoe dan ook Geert Wilders heeft wel degelijk gelijk maar weer zwijgen moslims over wat hij zegt maar gaan wel Islamitische censuur toepassen en moord en brand schreeuwen omdát Wilders zegt wat hij zegt - zoals al die andere miljoenen moslims in Islamitische landen.
Waar zijn ook de Turken die in Europa wel de vrijheid krijgen om zich uit te spreken tegen die misdaden o.a. door openlijk en massaal tegen bovenstaande misdaden te demonstreren? Die zien wij ook niet.

‘Inshallah’ dan maar ‘Allah wil die misdaden en waarom wij moslims niets kunnen veranderen”?
De westerse landen kennen geen assimilatiepolitiek. Turkije kent daarentegen wel een assimilatiepolitiek. De uitspraak slaat dan ook als een tang op een varken.
Sinds de oprichting van de Turkse staat in 1923 dienen alle inwoners zich te conformeren aan de Turkse identiteit, dwz aan de waarden en normen van de ‘etnisch Turkse soennitische moslims’.
Deze waarden en normen komen tot uiting in de wetten die deze meerderheid via hun afgevaardigden bewerkstelligen. Veelal worden de rechten van minderheden middels deze wetten beknot, zoals beperkingen op het gebied van eigen taal, recht op vereniging, persvrijheid, vrije meningsuiting, vrijheid van religie. Turkije is dan ook geen democratie, het is een schijndemocratie en alsook Turkse moslims tonen aan dat democratie en de islam niet samengaan.

De Turkse assimilatiepolitiek is buitengewoon succesvol, gezien het feit dat vele Koerden‘verturkst’ zijn en groeperingen als de alevieten zich steeds vaker als moslims bezien (als ‘humanitische moslims’, dat wel).Pontische Grieken, de ‘lazen’, zijn het schoolvoorbeeld van hoe ver dit kan gaan. Hele instituties als het Turkse leger, het directoraat van godsdienstzaken en de onafhankelijke Turkse magistraat zijn niet meer dan instrumenten van deze assimilatiepolitiek.
En wat nu als de minderheden zich niets aantrekken van de wetten van deze meerderheid?..Turken kennen een lange geschiedenis van genocides, pogroms, moordpartijen, martelpraktijken..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten