donderdag 20 augustus 2009

MOSLIMS COLONNE

Niet alleen om politieke-, wetenschappelijke- en bedrijfsspionage, maar nu beïnvloeding van Islamieten is een grote job geworden. Islamieten als 5. colonne wachten op een meerderheid binnen kleine landen.
De Islam wil wereldverovering, d.m.v. geweld de wereld Islamiseren. Nu is er iets vreemds aan de hand, moslims komen niet voor werk maar voor iets anders: Dit is nu een oorlog van de Islam tegen de rest van de wereld.Daar moet men zo snel mogelijk wat aan doen op een rigoureuze manier, want “zachte heelmeesters maken stinkende wonden”.Er is geen andere mogelijkheid om dit gevaar te keren dan de Islam te vuur en te zwaard te bestrijden.De wereld, en vooral de politici moeten wakker worden voor het te laat is, we zijn 1 stap verwijderd van een burgeroorlog, ook in Nederland.Gewone Nederlanders die werken en leven in een grote stad, die dagelijks te maken hebben met moslims.er moet een verdediging komen voordat ons land compleet geïslamiseerd is.
Kennis hebben van de moslimpraktijken is heel belangrijk:
De geestelijke genocide van de niet islamieten van Mesopotamië begon met de komst van de nieuwe islamitische invasie naar het Midden- oosten in de 16e en 19e eeuw waarbij ze ravage hebben aangericht en de ondergang van het niet islamitische volk in het Midden-Oosten hebben bewerkstelligheid. Door de tussenkomst van de nieuwe Moslims landen werd, het eenvoudige en vaak analfabete volk verdeeld in diverse denominaties, een vreselijke vorm van fanatieke nationalisme werd geïntroduceerd, wat later tot uiting is gekomen in het door hen gecreëerd product . Gezinnen, kerken, gemeenschappen en dorpen werden uit elkaar gerukt in de naam van ,,Jezus” waarbij onbeschrijfelijke, ondefinieerbare, diepgaande onderling haat, wroeging, minachting en leed werd veroorzaak en gestimuleerd in de naam van ,,vooruitgang”, ,,ontwikkeling” en ,,onderwijs”. Kinderen werden tegen ouders opgehitst, families tegen elkaar opgezet, dorpen, stammen en steden werden gescheiden en omringt door een geestelijke rood lijn van ongekende, onbegrijpelijke haat en wreedheid gekweekt door de Moslims. Deze onderlinge haat, versplintering en verzwakking is zowel de arabieren als de Turken niet ontgaan. Misschien heeft deze geestelijke genocide de lichamelijke genocide mogelijk gemaakt. Immers, toen de lichamelijk genocide plaats vond door het toedoen van en Turken, waren de niet islamieten sterk verdeeld en de onderlinge haat, gestimuleerde door de missionarissen, ongekend hoog. Een volk dat geestelijk is verdeeld is vanzelfsprekend een zwak volk. De sterke controle van naties als Turkije en Marokko, de dubbele nationaliteit (met zelfs de mogelijkheid om in vreemde krijgsdienst te moeten treden), het zoeken van een partner in het land van herkomst, de positie van de vrouw, de eerwraak en andere daden die in de Westerse cultuur als 'crimineel gedrag' worden beschouwd.
Staatslieden en Raadsleden met dubbele Nationaliteit, b.v. Marokkaans en Nederlands. Dat komt er op neer dan je met een tweedelig persoon te maken hebt. De bovenhelft is Nederlands en de benedenhelft is Marokkaans. Dus geen hele Nederlander, staat de Grondwet een halve Nederlander toe ons land te beheren? Wel raar, toen ik ooit een ander paspoort aanvroeg werd mij snel duidelijk gemaakt, “luister jongeman, dan verlies jij je Nederlanderschap”. Maar ja, dit is niet het Vaderland waar wij voor moesten vechten, het is het Nederland voor de buitenlanders, daar hebben jullie toch voor gekozen. ***.

1 opmerking:

 1. Men heeft de ETNISCHE EN RELIGIEUZE ZUIVERING VAN ANATOLIE (Klein Azië) en het middenoosten afgerond en nu is Europa aan de beurt:

  Zodoende is Turkije zeker gevaarlijk voor de EU. Men kan zich nu afvragen waarom de staat elk jaar investeert in 110.000 imams terwijl er maar 9.000 nodig zijn. De 'Imam- en Predikantenscholen' staan algemeen bekend als de 'achtertuin' van de Turks islamitische beweging zoals Erbakan eens beweerde.

  “De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)”deed op eigen initiatief zogenaamd wetenschappelijk onderzoek en adviseerde de regering dat de islam geen belemmering vormt voor het EU-lidmaatschap. Dit advies berust op ongefundeerde theorieën en dwaze ideologische wensdromen van de auteurs.

  Men negeert dat de grondslagen van de islam, de koran en de hadith in honderden teksten oproept tot het vernietigen, verdrijven en beroven van ongelovigen, Joden en Christenen, zowel als het onderdrukken van vrouwen.

  Men negeert dat hieraan wereldwijd gehoor wordt gegeven in talloze uiterst wrede burgeroorlogen, volkerenmoord en terrorisme door moslimfundamentalisten en jihadstrijders.

  Het is dan ook buitengewoon gevaarlijk om islamitische landen toe te laten tot de Europese Unie. De WRR constateert zelf in zijn advies dat : (letterlijk geciteerd)

  “De aanhangers van de politieke islam tot de felste vóórstanders van het EU-lidmaatschap behoren”

  “Juist de islamitische partijen de grootste voorstanders van het EU-lidmaatschap zijn”

  Vooral deze moslimfundamentalisten zullen het eerst en in de grootst mogelijke aantallen naar West Europa trekken. Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de profeet om te emigreren en de gehele wereld met geweld te onderwerpen.In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde WRR wetenschappers en onze overheid, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun misdadige leer.

  De verdwaasde ideologen van de WRR slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven.

  BeantwoordenVerwijderen