donderdag 20 augustus 2009

import-imams extreem toegenomen...

Steeds vrijmoediger traden mettertijd de moslims dan ook openlijk naar buiten in Europa daarbij vaak opgehitst door import-imams en andere predikers die in Europa van de ene moskee naar de andere vzw trekken.

En lessen geven in hoe je de westerlingen kunt leren om de strop te kopen waarmee ze zichzelf zullen ophangen.Maar deze schijnbaar niets ontziende triomftocht van de islam in Europa, waarbij de grote steden een na een lijken te vallen en waar de Europese hoofdstad Brussel over een generatie een tweede Constantinopel -excuseer- Istambul zal zijn geworden, gaat echter voorbij aan een ander gegeven.

En dat ander gegeven is iets wat typisch eigen is aan Europa. Tesamen met de grote wetenschappelijke en technologische revolutie die Europa zijn leidende plaats in de wereld gaf, vond er een andere revolutie plaats. Haast even belangrijk was de spirituele revolutie die Europa in de afgelopen eeuwen onderging en die overigens onontbeerlijk was voor het succes van die andere revoluties.
Die spirituele evolutie in Europa lijkt nu naar een soort ontknoping te gaan. Sinds de 2de wereldoorlog immers is de geestelijke emancipatie, die voorheen het domein was van de hogere klassen en standen, gedemocratiseerd en dit proces is nu bijna voltooid. De meeste Europeanen van vandaag hebben de oude godsdienst vaarwel gezegd en hebben de dogma's van Kerk en geloof van zich afgelegd. Geen betutteling meer door religieuze instituten, geen oude teksten meer die blind moeten gevolgd worden. Het enige wat werkelijk telt is de wereld, de natuur. Wat de moeilijke levensvragen betreft, daar zullen we maar mee moeten leren leven zonder in een of ander verhaaltje van een of andere "profeet" te geloven.Het gevolg van dit spiritueel ontvoogdingsproces in Europa is dat de Kerken tegenwoordig zo goed als leeg zitten en priesters, paters en nonnen in snel tempo aan het uitsterven zijn. En zo goed als niemand die daarom treurt.
Zelfs de religieuzen niet.Vanzelf is dit proces er echter niet gekomen. Het heeft vele eeuwen van strijd gekost van mensen zoals een Spinoza die vaak eindigde met broodroof of zels hun dood. Wetenschappers twijfelden, maar toch waren er figuren als een Darwin die tegen de stroom durfden ingaan en -met overtuigend succes- eeuwenoude religieuze denkbeelden fundamenteel durfden in vraag stellen.Het lijkt dan wel op het eerste zicht dat de islam in Europa vandaag de wind in de zeilen heeft, feit is wel dat die islam in Europa zich niet aan de invloed van de Europese omgeving kan onttrekken. Net als het christendom door de Europeanen genadeloos onder kritiek werd genomen, ontdekken steeds meer Europeanen, gedwongen door de confrontatie met de moslims, dat nu ook de islam aan eenzelfde genadeloze kritiek moet onderworpen worden.Voor de moslims is dit een geheel nieuw gebeuren. Dit is voor hen iets totaal onvoorstelbaars. Ze kunnen dan ook niet begrijpen dat Europeanen in Europa de islam durven te bekritiseren, ja, zelfs schandaliseren. De westerse honden moeten daarom maar opgeblazen worden en levend op straat gekeeld als voorbeeld aan iedereen om te laten zien wie er voortaan baas is in Europa.Nochtans heeft het openbaar kelen van islamcritici en het openlijk of in stilte sympathie betogen van de moslimmassa's in Europa eerder een omgekeerd effect gehad op de Europeanen.
De Europeanen zijn wakker gemaakt, omdat ze plots niet meer Europeaan mochten zijn in Europa tenzij ze hun eigen leven op het spel zetten. Steeds meer Europeanen gaan zich verdiepen in de islam, kopen een Koran, lezen de teksten van de Hadith, bespreken die, bekritiseren die. En spreken er de moslims op aan. Dit proces van confrontatie met genadeloze kritiek is iets waaraan de moslims in Europa zich niet zullen kunnen onttrekken. Eeuwen hebben de Europeanen gevochten voor hun geestelijke bevrijding. Steeds meer beginnen ze vandaag te beseffen hoe waardevol die spirituele ontvoogding is, hoe sterk deze spirituele ontvoogding de identiteit van Europa bepaalt.
En tegen deze sterke Europese geest zal de islam in Europa niet bestand zijn.Net zoals een Europees christendom vandaag een dood christendom betekent, zo zal op termijn een Europese islam eveneens een dode islam betekenen.Eens de islam in Europa gestorven, zal dit proces de Middellandse Zee oversteken via de nazaten van degenen die ooit de islam in Europa binnenbrachten. Dan zullen afstammelingen van moslimmigranten de zaden des doods naar hun moederlanden overbrengen en zal daar de implosie van het monotheisme verdergaan totdat ook daar de bevolkingen hun verlichting en spirituele ontvoogding bevochten hebben.

1 opmerking:

 1. Islamisering Europa: de schaduwzijden

  In een aantal artikelen via de media, bijvoorbeeld in Dagblad Suriname d.d. 6/1/2010 (Olie voor immigratie); 12/9/2009 (Morgenland versus Avondland); 26/1/2008 (Islamisering Europa) en in De Ware Tijd van 28/8/2009 (Zonsopkomst in het westen), maakten wij vol enthousiasme melding van de sluipende islamisering van Europa.

  [Islamisering is het proces van de omvorming van een samenleving naar de islamitische religie, cultuur en wetgeving.]

  Fatsoenshalve enkele schaduwkanten ervan.
  - Gevaar voor theocratische dictatuur. Met theocratische dictatuur wordt bedoeld een staatsvorm of bestuursvorm waar geestelijken (mullahs) als dictators het bestuur domineren. Een totalitair regime van de geestelijken (mullahcratie) hangt als het zwaard van Damocles boven Europa. De dictatuur van de clerus met zijn Inquisitie in de Middeleeuwen is nog vers in het geheugen van de Europeanen. Voor het minste of geringste werd men met de dood bedreigd of gedood. Zoals wij geen militaire dictatuur of democratische dictatuur willen, zo willen wij ook geen mullahcratie.
  [Staat en kerk vullen elkaar aan. De staat mag niet domineren over de kerk noch mag de kerk domineren over de staat]

  - Met de massa-immigratie zal het antisemitisme explosief toenemen. De toekomst van de Joden ziet er helemaal niet rooskleurig uit. “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”, werd er gescandeerd tijdens een demonstratie tegen Israel in Nederland. Is er een tweede Holocaust opkomst (een exclusief moslim project)?

  - Het creëren van enclaves (parallel samenlevingen; een staat in een staat), waarbij er haat wordt ingeprent tegen het Westen. Europa haalt het paard van Troje binnen, en dit zal leiden tot zeer hoge conflicten. Het boek van Samuel Huntington ‘Clash of Civilizations’ (Botsing / Oorlog tussen Beschavingen / Culturen) is helemaal geen fictie.

  - De Europeanen kunnen alvast kennis vergaren over hun rechten en plichten als dhimmi's. Dhimmi's zijn niet-moslims die onder moslimheerschappij leven als tweede- of derderangsburgers.

  Al het hierbovengenoemde onheil dat Europa te wachten staat, wordt mede mogelijk gemaakt door de linkse kerk.

  Het is geen doem- of horrorscenario of complottheorie dat wij hier willen schetsen. We zijn heel erg blij met de opmars van de Islam in Europa. Aan de andere kant zal zij teruggeworpen worden in een postmoderne Middeleeuwen.

  BeantwoordenVerwijderen