donderdag 20 augustus 2009

marokko en Turkije en De bedreiging van onze soevereiniteit

De bedreiging van onze soevereiniteit komt, net als in de dagen van het Romeinse Rijk, uit het oosten. Maar met het onderscheid dat de vijfde colonne zich al in de maatschappij heeft genesteld. Wanneer mohammedaanse inwoners van de vier Nederlandse grote steden (A'dam, R'dam, Utrecht en Den Haag) in de meerderheid zijn, zullen zij de Nederlandse wetten afschaffen en daar een samenleving gebaseerd op mohammedaanse gebruiken willen instellen.

Onlangs vroeg Jaouad, een Marokkaanse jongen die bij Haarlem105 stage loopt, wat ik van de islam weet. Ik heb daar een duidelijke mening over. Als religie vind ik het prima, net als alle andere religies. De voorwaarde vind ik wel dat religie een privézaak zou moeten zijn, en dat 'gelovigen' anderen niet met hun geloof lastigvallen of dat opdringen. Dat geldt zowel voor de islam, als de katholieke of protestantse religies, het boeddhisme, het hindoeïsme, natuurgeloven etc.
Laat me allereerst zeggen dat deze log niet gericht is aan of tegen individuele beleidende mohammedanen of moslims, groepen, gelovigen of een religie. Het is puur een constatering van feiten en ontwikkelingen in een breder kader.

Ik maak mij namelijk flinke zorgen over de politieke islam. Dit is niet zozeer een religie als wel een agressieve politieke filosofie die zich als een olievlek uitbreidt. Islam staat niet voor "vrede" zoals vele moslims plegen te zeggen, maar voor "onderwerping". Salam is de vertaling voor vrede. In de islamitische traditie wordt onderscheid gemaakt tussen Dar al-islamya (Huis van Vrede) en Dar al-kuffar (Huis van Oorlog). In het Huis van de Ongelovigen is er voor de mohammedanen een taak toebedoeld om het gebied tot islam te bekeren. Moslims mogen namens de koran liegen tegenover niet-moslims als het daarmee de zaak dient. En zo zijn er nog vele andere principes die ook worden beschreven in het boekje "Twee gezichten, één Islam".

Dit maakt de politieke islam tot een totalitaire filosofie in de traditie van het nazisme van Hitler, het communisme van Stalin en het Maoïsme in China. Overal waar in deze wereld de politieke islam de zeggenschap heeft, zijn bloedende conflicten of wordt de vrede bewaard door het leger. Mohammed Rasoel , Samuel Huntington, Oriana Fallaci of op !Uitkijk .

Onlangs trof ik een artikel aan in Trouw van de schrijver Wessel te Gussinklo, met als titel "Brief aan mijn Apotheker". In dit artikel zet hij alle argumenten over het fenomeen politieke islam op een rij. Net echt leuke materie, maar wel keiharde realiteit. Vandaar een aanbeveling!

Lees meer over de politieke islam:
Olie voor Immigratie
Dossier moslim-extremisme Nova

Dat er nog steeds mensen zijn die met deze dreiging een loopje nemen is kenmerkend voor de Linkse kerk. (Deze satire is gemaakt door de Vliegende Panters, namens de Vara).

Naschrift: Eén van de gevaarlijkste moslims, momenteel in Nederland, is het op het ministerie van Sociale Zaken werkende Marokkaanse columnist Mohammed Jabri. Hij schreef onlangs een ingezonden brief aan Metro, waarin hij het opnam voor Wouter Bos. Hij schrijf: "Het doet mij als moslim deugd dat Wouter Bos in zijn boek stelling neemt tegen de islamofobie van mensen als Nawijn en Michiel Smit. Gelukkig zal er straks een linkse regering komen, zoat fascistische wetten als het weigeren van een moskeegebouw, het verplichten van spreken van Nederlands in het openbaar en bemoeienis van Nederlandse niet-moslims over de positie van de vrouw in de islam, tot het verleden zullen behoren." Laten we voorop stellen dat Nawijn en Michiel Smit twee dorpsidioten zijn. Voor de rest wil ik Mohammed Jabri vriendelijk verzoeken om weg te gaan uit Nederland, aangezien ik uit zijn teksten opmaak dat het hem hier niet bevalt, onder de omstandigheden waarop we hier samenleven. Het is mij duidelijk dat hij de moslimheilstaat in Nederland nastreeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten