donderdag 20 augustus 2009

Het woord Mohammedanisme is een wetenschappelijk goed om een totale en totalitaire ideologie te benoemen, gezien alle islamitische landen totaliter

Het woord Mohammedanisme is een wetenschappelijk goed om een totale en totalitaire ideologie te benoemen, gezien alle islamitische landen totaliter zijn.

Als we spreken over vrienden of goeie kennissen met een Mohammedaanse achtergrond dan spreken we over Moslims, omdat wij ze zo lief vind en ze absoluut niet wil kwetsen. In een debat waaraan Moslims deelnemen, van wie men weet dat ze zich ernstig aan de term Mohammedaan storen, is het beter ter wille van het debat het woord Moslim te gebruwijen. Toch lijkt het mij nuttig om hen te vragen wat zij nu tegen dat woord hebben, het is wel erg elitair om als enige Moslims genoemd te willen worden. Zij volgen Mohammed, zo simpel is dat, net als Calvinisten Calvijn en Lutherianen Luther en Roomsen de paus. Een dialoog kan niet tot stand komen als men voortdurend hete hangijzers uit de weg gaat. Veel voorlichting geven en dat niet aan verdwaasde cultuurrelativisten overlaten, die weten van toeten noch blazen, groeten de vriendelijke groenteman, komen een keer op een suikerfeest en hebben een buurman die lief voor zijn vrouw is, zijn net als de palestijnen en sommige anderen (waaronder wij)boos op Bush en vervolgens denken ze alles van de islam af te weten. Domme, van huis uit veelal Roomse wichtjes, die tot de islam overgaan, dragen ook niets bij aan een dialoog. We moeten met zijn allen proberen samen te leven, maar geen duimbreed afdoen aan verworven vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting.
Welke rol gaat de islam in West-Europa spelen? Komt er een wereldwijde diaspora van Nederlanders?
Inmiddels hebben Nederlanders kunnen kennismaken met het veel te hoge aantal, vaak opzichtige moskeeën, de islamitische scholen, de hoofddoeken- en sluier- epidemie, zelfs burqa-mode is begonnen, met wat u de “de ware islam” noemt, de verzen in de koran en last but not least uw sharia-wetboek, een van terreur doordrenkt prehistorisch vod dat in ons land en in de EU nooit zal worden geaccepteerd. Echter, in Nederland, de EU en de rest van deze wereld is een snelgroeiend aantal moslims actief met een uitermate bloeddorstige agenda, gebaseerd op de koran in casu de Politiek van de Islamitische Baarmoeder, met als doel een wereldkalifaat. Meer details hierover in twee bestsellers van Oriana Fallaci, verderop in deze test. Of het nu door geweld of door manipulatie van regeringen geschiedt, radicale moslims laten de laatste jaren geen middel onbenut om hun waandenkbeelden aan niet-moslims op te dringen.
Eerste en belangrijkste vraag: klopt het dat Allah en de profeet Mohammed middels de koran alle moslims hebben verboden te integreren, de taal van het gastland te leren en met “ongelovigen”om te gaan?
Indien ja, wat zoekt u, vergezeld van uw pseudo-religieuze hoofddoek- sluier- niqaab- en burqa-regiment, dan nog op Europees grondgebied?
Vraag twee: waren de zelfmoordenaars van 11-09-01 en 11-03-04 volgens u vrijheidsstrijders of laffe, niets ontziende, zich op de koran beroepende terroristen?
Wat is de betekenis van de volgende verzen uit de koran, zoals: 1:6, 2:65, 2:216, 2:222 en 223, 2:191, 3:28, 3.29, 3:118, 4:34, 4:89, 4:90 en 91, 4:145, 5:17, 5:51
en 52, 5:60, 5:83, 7:166, 8:12, 9:5, 9:29 en 58:14?
De hele wereld is op de hoogte van onthoofdingen, autobommen, verkrachtingen, ontvoeringen en uiteindelijk het vermoorden van onschuldige mannen en vrouwen door leden van het islamitische geloof. Hoe is deze gore slachtersmentaliteit te rijmen met de telkens door u, uw wereldvreemde imams en onaangepaste achterban herhaalde taqiyya-truc “islam is vrede?”
Wilt u in de EU soms ook een kopie van Darfur opstarten? Denkt u nou echt dat we in dit land niet in de gaten hebben waarom bewoners van de Amsterdamse Diamantbuurt door Marokkaans addergebroed uit hun huis werden gepest, dat onze vrouwen door uw onaangepaste addergebroed op straat worden lastiggevallen, voor hoer uitgemaakt of vaak nog erger? Denkt u dat niemand in de gaten heeft waarom dat onaangepaste tuig van b.v. de islamitische scholengemeenschap Ghaldoun(Schere 47, Rotterdam)het schaatsende publiek in De Uithof/Den Haag niet met rust kon laten? Dat is zeer juist opgemerkt. De enige reden dat dictatoriale ISLAMITISCHE LANDEN geen spa in de grond toelaten, is geheel toe te schrijven aan de angst daarmee de macht en feodalistische barbarse orde te versterken. Dat wil zeggen in die specifieke landen en dat heeft veel minder, dan wij geneigd zijn te denken, te maken met het beschermen van de religie zelf.
700 jaar geleden,tegenover de islam voelde men toen nog een vanzelfsprekend gedeelde verantwoordelijkheid. Maar die hebben we nu niet meer, daarom zoveel moslims, moskeen, criminele bendes, gesteund door de onze politieke partijen.
Reusachtige verbreiding vanuit de bevolking groei in nederlande bewijst dat de Moslims hier een dreiging vanuit de oprukkende islam werkelijkgeworden zijn!!!En daar was toch ook alle reden voor? ‘We moeten niet de latere bitterheid terugprojecteren’ Maar we moeten álle argumenten bekijken. Dat de dreiging van de islam steeds toeneemt in vergelijking met de eeuwen daarvoor en is nu De Arabieren zaten al sinds 711 in Spanje, dus waarom dan niet eerder gereageerd?In het Nederlands hebben we ook een uitdrukking: ‘De kruik gaat zo lang te water tot zij breekt’. Dat wil zeggen: op een gegeven moment is het zover. Uit het feit dat men op een gegeven moment een dreiging het hoofd biedt, kun je toch niet afleiden dat ze niet eerder reëel gevoeld werd? Via Turken en Arabieren rukte de islam in een tangbeweging gestadig naar het Westen op. Via Byzantium(Turkse aanval), via Spanje(Marokkanen)… Veel mensen noemen de slag van Mandzikert (grote veldslag in 1071 in wat nu Oost-Turkije is, traditioneel gezien als het begin van het einde voor Byzantium –hr). Het is beken dat de agressie van beide zijden kwam.
En nu weer maar anders dat zelfde Turken en Arabieren binnen Europa zijn en met een deel van de Europese bevolking achter hun aan zelfde job werken zegt niks tegen de verblindde politicus en machthebbers.

1 opmerking:

 1. In Nederland heeft men lange tijd gedacht dat de Moslims probleem hier niet tot een belangrijk probleem zou uitgroeien. Tolerantie wordt beschouwd als een centrale waarde in de vaderlandse geschiedenis en ook internationaal heeft Nederland in dit opzicht een gunstige reputatie. Terwijl Moslims spreken over een belangrijke etnisering in hun geschiedenis.

  De Nederlandse bevolking verliest steeds meer van de normale samenleving. Dit gaat ten koste van de noodzakelijke integratie. Straks deze land met voornamelijk Turken en Marokkanen die eigen taal en cultuur sterk behouden, kan niet voor autochtonen aantrekkelijk zijn.

  Het is een niet te ontkennen feit dat criminaliteit, vandalisme onder Moslims jongeren hoger is. Het resultaat is dan voorspelbaar: er zijn inderdaad overal in de grote steden vandalen actief. Het merendeel van de verklaringen voor vandalistisch gedrag is terug te voeren op zoiets als een "negatieve attitude": vandalen zetten zich af tegen alles wat Nederlandse gezag is, ze reageren hun gevoel af dat ze deze maatschappij verder ten val willen brengen...
  Veel groepen Moslims nemen heel oude Islamitisch gewoontes mee naar Nederland die niet passen in onze samenleving. Dit kan leiden tot botsingen. Conflicten mogen hier bijvoorbeeld niet met geweld opgelost worden. In andere culturen vaak wel.

  Cultureel en sociaal gezien is er soms met de opvoeding van deze probleemjongeren ook wat mis. Meeste van hun zijn de gevolgen van asociale wensen van de ouders; Moslim mannen wilden meer kinderbijslag, ze hebben de orders van hun imams en andere leiders uitgevoerd. Islam moet verder verbreid worden en dat kan alleen met meer geboortes!! Ze zijn geboren maar worden zee niet goed opgevoed. En ze moeten nu Islamisering uitvoeren. Vaak zitten de handen van Turkse of Marokkaanse (de groepen waar we het hier voornamelijk over hebben) vaders wat ‘los’. Zij ervaren het niet als fout om onwillige of ongehoorzame kinderen te slaan; zij beschouwen het al deel van de opvoeding, zoals hun vader hun ook sloeg, vroeger. Ook zijn Turkse of Marokkaanse vaders te autoritair en proberen hun kinderen de Islam op te leggen, terwijl die dat vaak niet willen,

  De probleemjongeren behoorden nooit tot een heersende klasse, de weelde of de macht, zelfs niet in hun land van herkomst. Dan hoefden zij immers niet naar Nederland te komen. De meeste probleemjongeren stammen uit onderontwikkelde arme en overbevolkte gebieden. Hun ouders waren ongeschoold, vaak analfabeet, leerden nooit de Nederlandse taal, lieten zich niet scholen en waren dus niet inzetbaar voor de hier beschikbare arbeid, waarmee zij een beter bestaan voor henzelf en hun kinderen konden verwerven. Zeventig procent van hen leeft parasitair van uitkeringen ten koste van de werkende belastingbetaler. Zij stelden zichzelf volledig buiten de werkende samenleving, in een volledig isolement in de moskee en de islamitische gemeenschap. Dat isolement blijft behouden, want een moslim mag zich volgens de koran niet mengen met de ongelovigen, daar niet mee trouwen zodat de echtgenoten voor hun kinderen eveneens uit de herkomstlanden werden gehaald, waardoor taalachterstanden in die gezinnen behouden bleven. Ook die steen en been klagende jongeren leerden geen goed Nederlands, lieten zich niet scholen en leerden geen vak dat hen bruikbaar maakte in de maatschappij. Zelfs de laagst mogelijke schoolopleiding het VMBO verlaten zij zonder diploma. Dan blijf je inderdaad tweederangsburger door eigen schuld.

  BeantwoordenVerwijderen