vrijdag 21 augustus 2009

De Islam wil wereldverovering

Niet alleen om politieke-, wetenschappelijke- en bedrijfsspionage, maar nu beïnvloeding van Islamieten is een grote job geworden. Islamieten als 5. colonne wachten op een meerderheid binnen kleine landen.

De Islam wil wereldverovering, d.m.v. geweld de wereld Islamiseren. Nu is er iets vreemds aan de hand, moslims komen niet voor werk maar voor iets anders: Dit is nu een oorlog van de Islam tegen de rest van de wereld.Daar moet men zo snel mogelijk wat aan doen op een rigoureuze manier, want “zachte heelmeesters maken stinkende wonden”.Er is geen andere mogelijkheid om dit gevaar te keren dan de Islam te vuur en te zwaard te bestrijden.De wereld, en vooral de politici moeten wakker worden voor het te laat is, we zijn 1 stap verwijderd van een burgeroorlog, ook in Nederland.Gewone Nederlanders die werken en leven in een grote stad, die dagelijks te maken hebben met moslims.er moet een verdediging komen voordat ons land compleet geïslamiseerd is.

Kennis hebben van de moslimpraktijken is heel belangrijk:
De geestelijke genocide van de niet islamieten van Mesopotamië begon met de komst van de nieuwe islamitische invasie naar het Midden- oosten in de 16e en 19e eeuw waarbij ze ravage hebben aangericht en de ondergang van het niet islamitische volk in het Midden-Oosten hebben bewerkstelligheid. Door de tussenkomst van de nieuwe Moslims landen werd, het eenvoudige en vaak analfabete volk verdeeld in diverse denominaties, een vreselijke vorm van fanatieke nationalisme werd geïntroduceerd, wat later tot uiting is gekomen in het door hen gecreëerd product . Gezinnen, kerken, gemeenschappen en dorpen werden uit elkaar gerukt in de naam van ,,Jezus” waarbij onbeschrijfelijke, ondefinieerbare, diepgaande onderling haat, wroeging, minachting en leed werd veroorzaak en gestimuleerd in de naam van ,,vooruitgang”, ,,ontwikkeling” en ,,onderwijs”. Kinderen werden tegen ouders opgehitst, families tegen elkaar opgezet, dorpen, stammen en steden werden gescheiden en omringt door een geestelijke rood lijn van ongekende, onbegrijpelijke haat en wreedheid gekweekt door de Moslims. Deze onderlinge haat, versplintering en verzwakking is zowel de arabieren als de Turken niet ontgaan. Misschien heeft deze geestelijke genocide de lichamelijke genocide mogelijk gemaakt. Immers, toen de lichamelijk genocide plaats vond door het toedoen van en Turken, waren de niet islamieten sterk verdeeld en de onderlinge haat, gestimuleerde door de missionarissen, ongekend hoog. Een volk dat geestelijk is verdeeld is vanzelfsprekend een zwak volk. De sterke controle van naties als Turkije en Marokko, de dubbele nationaliteit (met zelfs de mogelijkheid om in vreemde krijgsdienst te moeten treden), het zoeken van een partner in het land van herkomst, de positie van de vrouw, de eerwraak en andere daden die in de Westerse cultuur als 'crimineel gedrag' worden beschouwd.
Staatslieden en Raadsleden met dubbele Nationaliteit, b.v. Marokkaans en Nederlands. Dat komt er op neer dan je met een tweedelig persoon te maken hebt. De bovenhelft is Nederlands en de benedenhelft is Marokkaans. Dus geen hele Nederlander, staat de Grondwet een halve Nederlander toe ons land te beheren? Wel raar, toen ik ooit een ander paspoort aanvroeg werd mij snel duidelijk gemaakt, “luister jongeman, dan verlies jij je Nederlanderschap”. Maar ja, dit is niet het Vaderland waar wij voor moesten vechten, het is het Nederland voor de buitenlanders, daar hebben jullie toch voor gekozen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten