donderdag 20 augustus 2009

de politisering van de moskeemassa, terrorisme voor wie geen moslim worden wil, Jihad

De Islam die zich hier in de negentiende eeuw vestigde zag kans de algemene wet te gebruiken voor eigen subsidiering. Terwijl de artikelen sociaal religieus historisch naar de geloofsovertuigingen verwezen die toen in oorlog waren.
De betreffende artikelen in de verschillende wetgevingen van de Europese landen hebben geen betrekking op de Islam. Gelet op de eenheid van de Islam, de politisering van de moskeemassa, terrorisme voor wie geen moslim worden wil, Jihad, lijkt het me verstandig het probleem te lossen door het aantal moslims te verminderen, dan wel te voorkomen dat er nog meer moslims komen. Ik ben van mening dat voor Islam specifieke godsdienst wetten moeten worden geformuleerd om uitbreiding te verhinderen. Over hoeveel jaar maken de moslims de dienst uit in Europa met hun grotere aanwas en steun van het Arabisch grootkapitaal? Zitten we te wachten op een sharia dictatuur? Dan moet je dus vooral niet nog meer moskeeën gaan bouwen, want met integratie heeft dat niets te maken, eerder segregatie. Zo lang er in de Koran staat dat de islam ten koste van alles moet worden verbreid en dat moord op ongelovigen daarvoor is gerechtvaardigd moet je de duivel niet in huis halen, laat staan subsidiëren. Tenslotte: als je zo graag wilt bidden, kan dat overal. Daar heb je geen moskee voor nodig. De moskeeen zijn de bolwerken van moslims om de Europese beschaving verder uit te hollen als onderdeel van hun djihad tegen het christelijke westen. Als je zoiets gaat financieren ben je toch wel goed fout bezig, zou ik zo zeggen.

Het lijkt wel of de politici in nederland en ook binnen de EU ziende blind en horende doof zijn. Men weet immers heel goed dat de overgrote Europese bevolking TEGEN verdere Islamitisering is, toch volgen ze stug hun eigen overwegend linkse regentenstijl. Dit is immers een van de redenen dat Frankrijk en Nederland TEGEN de grondwet hebben gestemd. Men wil dit echter niet erkennen, dit is een slechte zaak welke niets oplost. Een referendum hierover zou goed zijn, maar dat durven de politieke leiders schijnbaar niet aan omdat men al weet wat dan de uitkomst zal zijn. Ik denk dat in de toekomst meer rechtse partijen in de EU zeggenschap zullen krijgen omdat de onvrede over het bestaande beleid groot is. Het wordt hoog tijd dat Europa eens wat meer druk gaat uitoefenen op de islamitische landen, zodat ook daar eens een begin wordt gemaakt met godsdienstvrijheid en vrijheid van geweten. Velen worden nog steeds om hun geloof, mening en geweten vermoord, vervolgd en gemarginaliseerd. Zo lang er binnen de islam geen vrijheid aan de ander wordt gegund, zou Europa geen nieuwe moskeeën moeten toestaan. Moskeeën zijn bronnen van ideologie van haat en onverdraagzaamheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten