vrijdag 22 februari 2013

De stabiliteit in de samenleving wordt bedreigd door mensen die weigeren te integreren, laat staan te assimileren.

Wij kunnen nog zo graag willen dat integratie plaats vindt, de mogelijkheid en wil vanuit de allochtonen is daarbij cruciaal. Gewoon erkennen, dat Nederland een immigratieland is (ten faveure van de werkgevers en waarvan de gevolgen op de gemeenschap wordt afgewenteld) en eisen stellen aan de immigranten m.b.t. inkomen, taal, borg en verzekeringen en geen uitkeringen meer voordat zijzelf een minimale bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse maatschappij. In tijd gerekend minimaal 10 jaar. Nog een korte tijd, gelet op het feit, dat onze ouders en voorouders deze maatschappij met bloed, zweet en tranen in de loop der eeuwen hebben opgebouwd En vooral ook de regels handhaven.
Als ergens gediscrimineerd wordt is het bij mohammedanen in de richting van Nederlanders (en anderen), een enkele uitschieter daargelaten. Zelfs als een jongere wil integreren, dan wordt hij of (vooral) zij tegengehouden door opa, oma, vader, moeder, imam en broertjes. Daarenboven wordt het ze verboden door Marokko of m.n. Turkije.

Zelfs al neemt heel Nederland een Turk in huis uit liefde, dan nog wordt ze van alle kanten verboden met ons, honden en varkens samen te leven. Liefde moet van twee kanten komen en voor mij is een scheiding van tafel en land de beste oplossing. Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen!

Oplossing:

Eerst zorgde deze regering er mede voor dat al die instroom ongeremd op gang is gebracht en door kan gaan. Dan worden de nieuwe EU-burgers ingezet als goedkope arbeidskrachten om vervolgens onze arbeidsplaatsen om zeep te helpen. Om over het in gebruik nemen van woonruimten die niet meer voor onze instromers gebruikt kunnen worden maar niet te spreken. Onze grappige bewindspersonen welke nauwelijks hun veters lijken te kunnen strikken maar wel de economie om zeep kunnen helpen kunnen nog niet voor elkaar krijgen dat er ook maar iets gehandhaafd kan worden op welk gebied dan ook, behalve het uitkleden en afbreken van onze zorg waarvan ik maar denk dat dit een geprivatiseerde zaak is geworden. Aangezien de politici tot over hun oren in deze zaken ingegraven lijken te zitten gaat het er alleen maar om de zorgverzekeringen vet te mesten en de zwaar hulpbehoevenden stilletjes te laten verrekken. Elke dode is een zorg en zak geld minder.
Kom je van buiten Europa Nederland binnen? Eerste 10 jaar geen recht op uitkering,sociale gratis huurwoning en bij het eerste vergrijp linea recta terug naar die landen waar het al tijden lente is.Je moet dan kunnen aantonen dat je werk hebt, je verzekering is betaald net als de belasting, je niet in aanraking bent geweest met de politie voor een misdrijf, een bekeuring valt daar niet onder want dat levert geld op en dat je probeert de taal te leren en fatsoenlijke omgangsvormen. Als dat allemaal in orde is mag je weer een jaar blijven werken, zo niet dan is het vertrekken geblazen. En geloof me dat weten ze echt te regelen voor je.

Dus alle niet Westerse binnenkomers kijken er echt niet gek van op dat ze zouden moeten inburgeren, maar door je gek te houden en dat kunnen ze echt overtuigend, besparen ze zich hier veer moeite. Want alles is hier in Luilekkerland mogelijk voor vreemdelingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten