woensdag 20 maart 2013

VOLGENS TURKSE ISLAMIST ERDOGAN IS HET WESTEN VERDERVELIJK

 

Turken massal in uitkeringen, bovendien mogen ze niet terug naar Turkije.!

Het CBS zegt 275 620 niet-Westerse allochtonen in de bijstand zitten tegen 189 500 Autochtonen. Rekeninghoudend met het aantal allochtonen en niet-westerse autochtonen in ons land kun je concluderen dat de allochtonen meer als 8 keer zo vaak in de bijstand zitten. Ondankbaarheid en discriminatie ten top van een bevolkingsgroep die bewust ervoor gekozen heeft in Nederland te gaan wonen en van alle rechten en geneugten in dit land gebruik maakt, inclusief van de bouw van vele moskeeen, Dit is weerstand tegen alles wat in hun ogen afwijkt. Hoe durf je zo respectloos te praten over het land waar je woont, over de mensen die je vreten betalen, over de mensen die voor jouw kind zorgen, omdat je dat zelf blijknaar niet kunt. Hoe durf je. En onze regering is zo slap, niet te geloven. In feite zouden we alle banden, zowel diplomatiek als economisch, moeten verbreken met een land waar men honderden jaren achter loopt. Zijn er nog steeds mensen die het gevaar van de islam niet zien ?

Eens te meer een bewijs dat Turkije geen seculiere staat is maar een uiterst streng islamitisch land, a la Iran, Qatar en Saoedi-Arabie! Scheiding van kerk en staat?

 

Erdogan heeft een aantal jaren geleden in Duitsland verkondigd, dat Turken zich niet moeten integreren de duitse samenleving en hun turkse cultuur moeten verdedigen daar deze beter is dan de westerse cultuur; dit tot grote ontsteltenis van de gastvrouwe Andrea Merkel en andere politici.. Hoe ontdankbaar zijn deze mensen eigenlijk. Zetten 5 kinderen ter wereld waar ze zelf niet voor kunnen zorgen. Er waren geen pleeg gezinnen met de zelfde achtergrond voor handen. En nu deugen de huidige verplegers niet meer.Dit noem ik schaamteloos gedrag. Erdogan er ook nog eens bij betrekken. Ze moeten met de zelfde vlucht als Erdogan retour Turkie gestuurd worden. Welke bijdragen hebben ze nu zelf aan de kinderen gedaan?

Turkije moet zich er niet mee bemoeien en alle Turkse inwoners van Nederland moeten zich gewoon aanpassen en neer leggen bij onze regels, wetten en cultuur, net als wij dat zouden moeten doen als we in Turkije zouden willen gaan wonnen.


Het is onbegrijpelijk waarom die mensen naar Nederland komen en hier willen wonen. We worden hier in Nederland door allerlei buitenlandse invloeden overlopen. We krijgen hier in NL steeds meer last van mensen uit islamitische landen die domweg de NL se normen en waarden niet willen respecteren...

Als we niet heel duidelijk paal en perk stellen aan deze misplaatste bemoeienis gaat het steeds sneller bergafwaarts met ons welzijn. We zijn veel te liberaal in dit land. Waarom niet duidelijk stelling nemen en geen spel van zachte heelmeesters. Die buitenlandse harde cultuur hebben we hier helemaal geen behoefte aan. Als ze het hier niet goed vinden dan is er ook een weg terug

Als het hier niet zo is zoals thuis blijf dan daar of pas je aan.. Ga toch alsjeblieft terug naar het land waar je het meest mee hebt. Zulke mensen horen hier gewoon niet te wonen, ze hebben diep van binnen niets met de Hollandse cultuur.

Het word hoog tijd dat wij Nederlanders eens opkomen voor onze eigen rechten en ons niet meer door een stel allochtonen en hypocriete politici in de zak laten schijten met hard geschreeuw van de allochtonen en het gemene gefluister van de politici, stop met het openstellen van Nederland stop voor het echt te laat is ..... Turken en andere moslims: U kunt uw waarden niet verenigen met die van ons vrije westen? Het staat u hier vrij per direct te vertrekken naar Turkije of een ander moslimland wat u wel past. Graag zelfs! Wel even afstand doen van uw Nederlandse uitkering en andere privileges.

Turken die zich niet naar de Nederlandse wetten, normen en waarden aanpassen kunnen beter hun koffer pakken en naar Turkije terugkeren... Ze kunnnen zich beter in Turkije afvragen wat de reden is tot uit huis plaatsing om te beginnen. Daar naast is het totaal onaanvaardbaar dat een ander land zich gaat bemoeien met binnelandse aangelegenheden in Nederland. Zeker Turken, deze mensen zijn hier vrijwillig gekomen! Als je het niet met de nederlandse normen en waarden eens bent moet je gewoon het besluit nemen om Nederland de rug toe te keren en te vertrekken naar het land van herkomst.

Wij mogen ons niet met Turkije bemoeien. Bovendien predikt Erdogan dat de Turken in Nederland zich niet aan de Nederlandse wetten moeten houden. Schandalig en onaanvaardbaar !


Turkije: Land van volkerenmoord (Armenen, Pontus Grieken ), politieke vervolging (Koerden), marteling door politie, discriminatie van niet-islamieten. Geleid door een extremistisch islamitische anti-semiet en ultra nationalist(Erdogan). En dat land durft Nederland de les te lezen over de Mensenrechten?? Nederland wordt geregeerd door Brussel, Turkije en Marokko, die hun (gelukszoekers) burgers hierheen sturen en menen dat ze nog steeds burgers van hun land zijn. Aanpassen of wegwezen zou een uitstekende oplossing bieden. Zou van overheidswege gepropageerd en uitgevoerd moeten worden. Wie het hier niet zint kan immers zonder enige restrictie onmiddellijk vertrekken. Het bewijst weer eens dat Turkije niet bij de EU past. Het land verkeert nog in een fase van hypernationalisme, Turken integreren never nooit en dan nog met een islamsausje erover heen, nee, dat wordt nooit wat..

.

 

 

 
 

1 opmerking:

 1. Moslims in het vrije westen zien gelukkig in toenemende mate in dat
  hun "godsdienst" hen in aanvaring brengt met de vrije gemeenschappen
  waarin ze thans verblijven. De islam is immers strijdig met alles
  waarvoor vrije samenlevingen staan. De islam betekent onderwerping aan
  de wil van allah, in vrije samenlevingen is de mens autonoom. Het zijn
  levensvisies die ten principale onverenigbaar zijn, het zijn elkaars
  tegenpolen. Een mens kan nu eenmaal niet tegelijkertijd slaaf van
  allah EN autonoom zijn. Sommige moslims besluiten enkele dogma's van
  de islam overboord te zetten, waardoor ze steeds verder van de islam
  af komen te staan en ook niet meer gezien worden als moslims door hun
  geloofsgenoten. Toch is voor de vrije mens dit afstand nemen van de
  islam nog steeds onvoldoende. Het maakt hen voor vrije westerse mensen
  nog steeds niet tot autonome mensen. Desondanks kiezen vele moslims
  voor het eindeloos schipperen. Ze willen vrij zijn maar hun slavernij
  aan allah tegelijkertijd niet van zich afschudden. Deze mensen zijn
  beklagenswaardig. Ze zullen een keuze moeten maken om niet gek te
  worden.

  BeantwoordenVerwijderen