dinsdag 26 januari 2010

WAKKER WORDEN

Niemand zal de moslims de gelegenheid ontnemen hun vrijdaggebed in de moskee te hebben, maar de letterlijk, torenhoge minaretten voelen voor de gemiddelde Nederlander aan als "iets teveel van het goede".
“De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.” ( Turkse premier en leider van Milli Gorus, Necmettin ERBAKAN, Arnhem 1999)
'Arnhemse moskee moet wel ‘in de straat passen’
Anja Sligter op 15 januari '10, 06:00, bijgewerkt 14 januari 2010 21:06 [Volkskrant]

ARNHEM - Arnhem is verdeeld over een nieuwe Turkse moskee. De buurt en de raad zijn vooral bezorgd over de omvang. Van onze verslaggeefster.
Het is de eerste moskee in Arnhem waarvoor een nieuw gebouw verrijst en meteen is het raak. Er is grote onenigheid over de plaats en de omvang van de nieuwe Turkse moskee. De Islamitische Unie wil er een laten bouwen in de wijk Klarendal met een minaret van 25 meter.
Het is een lang gekoesterde wens voor de moslims van deze wijk, zegt voorzitter Bahaeddine Budak. Nu bivakkeren ze in een onpraktisch winkelpand dat uitpuilt op feestdagen. In de buurt en in de gemeenteraad leidt dat tot stevig protest. Vooral de SP is fel gekant tegen de plannen van de Islamitische Unie, omdat de organisatie gelieerd is aan Milli Görüs. Een beweging waaraan wat de partij betreft een luchtje hangt. Het protest richt zich niet zozeer op de minaret, alswel op de omvang van de moskee. Voor de gelegenheid is de Bewonersgroep Rosendaalsestraat opgericht. Woordvoerder Ton van Duren is allesbehalve tegen een moskee, bezweert hij. ‘Wij zijn voor een wijkmoskee voor 250 bezoekers, maar zodra deze een omvang krijgt van 500 personen, gaan wij stuiteren.’
Het is vooral een onrealistisch plan, zegt Van Duren. ‘Wij hebben tellingen verricht en er komen maximaal 110 bezoekers op een gemiddelde vrijdag. Zodra de moskee groter wordt, heeft het een aanzuigende werking.’
Budak verwijst dit idee naar het rijk der fabelen. ‘Waarom zouden mensen die in hun eigen wijk naar de moskee gaan, nu opeens bij ons komen? Dat hebben ze 25 jaar lang niet gedaan.’ De komst van de moskee is ‘de realiteit van de wijk, waaraan nog niet iedereen gewend is’, meent hij.De sleutel in de besluitvorming op 24 januari ligt bij de PvdA met 13 van de 39 zetels in de raad, maar de fractie is verdeeld. Woordvoerder Marion Blom: ‘Laat ik voorop stellen dat ik begrijp waarom moslims in Klarendal een nieuwe moskee willen. Maar de grote vraag is, of dit wel de geschikte plek is.’
Ze maakt zich zorgen over de bezoekersaantallen, de parkeerdruk en de bouwstijl. ‘De moskee zal moeten passen bij de gevels van de straat. Geen oosterse suikertaart, maar een poldermoskee van bakstenen die is ingepast in zijn omgeving.’
Wethouder Barth van Eeten heeft haar verzekerd dat de moskee zal worden gebouwd voor 250 bezoekers. ‘Met behulp van vouwwanden kan de ruimte bij speciale gelegenheden worden vergroot voor meer, zegt hij."" [Volkskrant]
De moslimstaten eisen van Nederland dat wij alle kritiek op de islam moeten stoppen, vrijheid van de eigen parlementariërs moeten beperken!!,, doen we dat niet dan vallen ze onze ambassades aan, aanslagen, vermoorden van Nederlanders wereldwijd, economische sancties, geen olie, etc... Wat dan?! We laten ons toch niet de wet voorschrijven door de islamitische sekte terroristen in een ver derdewereldland en in dit land gesmokkelde en dankzij onze kinderbijslag verbreide nep families die meer dan 80% door de neef en nichtjes gevormd zijn? Er zijn in Nederland tienduizenden islamitische illegalen die zelfs met gevaar voor hun leven naar Europa kwamen. Eenmaal aangekomen en opgenomen in de maatschappij krijgen wij stank voor dank en gaan zij ons de wetten voorschrijven: ze stichten meteen islamscholen, moskeen en beginnen ze met die vreselijke indoctrinatie van de alle nieuwe generaties die altijd doodslag wordt voor de gastland. Dat lukt omdat de eisen samen gaan met doodsdreigementen. Het probleem met de islam is dat het zijn volgelingen door indoctrinatie vanaf de prille jeugd levenslang in gijzeling neemt. De sociale controle is enorm waarbij uittreders minimaal het risico lopen dat ze door hun familie of clan worden uitgestoten. Zo'n 'godsdienst' kweekt per definitie onderdanige, kritiekloze en onzelfstandige mensen die beseffen dat ze zich uitsluitend door de geboden van de koran te volgen binnen hun groep kunnen handhaven. Het openlijk ontwikkelen van kritische gedachten over hun godsdienst wordt gezien als twijfel aan de almacht van Allah waarvoor binnen de islam geen plaats is. Stop nu deze barbarij en demonstreer tegen de onderdrukking: Op woensdag 20 Januari 2010 zal er een proces plaatsvinden tegen Geert Wilders. Als deze veroordeeld wordt, zal ook de vrijheid om onze mening te uiten beperkt worden. Het is ook nu verstandig om aan immigranten deugdelijke eisen te stellen. Is het echt teveel gevraagd van onze "nieuwe" Nederlanders om zich even terughoudend op te stellen in het humanistisch/joods/christelijk Europa, als christenen en humanisten en joden in Islamitische landen.Zelfs redelijkheid durven wij niet meer vragen van onze "nieuwe" Nederlanders, bang dat ze op hun lange tenen worden getrapt. Schande VVD, Schande CDA, Schande PvdA, Schande SP, Schande Groen Links, Schande CU, Schande beestenboel. Schande ander klein grut.We willen in Nederland niet zien dat sommige prominenten banden hebben met fascistische organisaties.
De Turkse regering is uit op de wederopstanding van het Ottomaanse rijk, Milli Gorus is daarvan de voorhoede.
Ideologisch is de Milli Görüs-organisatie extreem rechts georiënteerd. Door Europa rondreizende predikers dragen een anti-westerse boodschap uit. Zo riepen predikers: “De moslims zullen de heersers van de wereld worden,” Turkse ex-premier Erbakan, idoloog van MILI GORUS, op een spreekbeurt in Arnhem zei: “De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.” Al is het volgens deskundigen slechts 'pep talk' voor intern gebruik, van een streven naar integratie blijkt weinig.
Fatsoenlijke parlementariërs hebben in deze fundamentalistische fascistische Islam staat in wording niets te zoeken. Wij waren, eeuwenlang,een tolerant voor allerlei godsdiensten. Maar de vloedgolven van,op allerlei manieren het land binnenkomende,moslims beangstigd de Nederlander. Niet vreemd dat velen(kijk maar naar de polls)( fel) tegen de toetreding van Moslims gedomineerd Turkije. Wij wensen geen nieuwe vloedgolven immigranten in dit piepkleine landje.Grote partijen laten weer een gouden kans liggen om NL te de-islamiseren! Dat is het probleem bij de politiek, ze hebben geen moed, eigenlijk zijn ze een beetje laf. Terwijl Turkse premier, dit propageert: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen, de gelovigen onze soldaten.' Als een moskee met minaret wordt gesticht wordt dat beschouwd als het begin van het bezit van dat land...! Waarschijnlijk moet dit worden opgevat als een Islamitisch schot voor de Hollandse boeg. Indien toch bakzeil wordt gehaald, dan zal het zendingswerk vanuit de Moskee resulteren in een versneld Islamisering proces van dit landje, wat zoveel betekent als: Voorwaarts moslimbroeders en zusters, verenigt u...! Terug naar de Middeleeuwen...Mohammed heeft een perfect model geïnitieerd om kritiek tegen de islam en zijn eigen persoon volledig te voorkomen. Niet alleen bestaan er in de islamitische wet straffen tegen kritiek en afvalligheid, Mohammed heeft persoonlijk zijn tegenstanders uit de weg laten ruimen – hij liet ze afslachten – en dit gebruik is via de sunna een onderdeel van de sharia en van de ‘islamitische manier van leven’ geworden. Na Mohammed zijn alle “heilige” volgelingen tijdens de machtstrijd omgekomen, vermoordt door de tegenpartij: zie Ali, Osman, Omar, Ebubekir, Hussein, etc.. Een mensonterende ideologie en de tirannie van barbarse leiders, die ze met dat godslasterlijke boek in handen al 1400 jaar dom, arm, bang en in slavernij houden. Het enige waar moslims onder zuchten is hun eigen vasthouden aan een 1400 jaar oud boek, geschreven als een methode om mensen vereend te krijgen in haat jegens andersdenkenden. Wie bovenstaande bagatelliseert en hoopt op een secularisatieproces van de moslims zoals bij de kerken vergist zich deerlijk. Het naïvisme van deze denkwijze, het 'politiek correct zijn, is de doodsteek voor de toekomst van onze open samenleving.Een vijfde colonne is gevaarlijk, een vijfde colonne die almaar groeit is een ramp. Dus geen rode loper uitleggen.Theo van Gogh is voor ons gestorven, wie wordt nu de volgende? Kom in verzet. Als vrij volk, wij buigen niet voor de dictatuur van allerlei criminele Turkse en Arabische krijgsheren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten