dinsdag 9 februari 2010

"rasgenoten" naar Europa

“De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.” (Necmettin ERBAKAN, Turkse premier en leider van Milli Gorus, Arnhem 2002)

1- Milli Görüs wilt via gemeente Amsterdam een megamoskee, genaamd “Westermoskee”, bouwen.2- Er komt een grote moskee van Milli Gorus in Arnhem met een minaret van 25 meter.3- De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (een infiltrant binnen PvdA) eist wel dat het gebouw voor 1 oktober afgebouwd is en dat er voldoende financiële middelen zijn. Het islamitische “gebedshuis” moet een koepel van 25 meter en minaretten van vijftig meter hoog krijgen. Fatsoenlijke politicus hebben in deze fundamentalistische fascistische turken, Marokkanen kringen niets te zoeken. Wij waren, eeuwenlang tolerant voor allerlei godsdiensten. Maar de vloedgolven van allerlei manieren het land binnenkomende moslims beangstigd de Nederlander.Grote politieke partijen slapen, terwijl huidige Turkse premier, tegen zijn verlenging dit propageert: 'De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen, de gelovigen onze soldaten. Als een moskee met minaret wordt gesticht wordt dat beschouwd als het begin van het bezit van dat land...! Waarschijnlijk moet dit worden opgevat als een Islamitisch schot voor de Hollandse boeg. Indien toch bakzeil wordt gehaald, dan zal het zendingswerk vanuit de Moskee resulteren in een versneld Islamisering proces van dit landje... Terwijl er in moslimlanden kerken en synagogen afgebroken worden of veranderd in moskeeën, en andersdenkenden gebukt gaan onder het juk van een dhimmy-cultuur (extra belastingen, niet praten over je geloof etc.), worden er hier onder het applaus van de domme elite megamoskeeën gebouwd. Het ergste daarvan dat onze tradities worden afgebroken door onze eigen Nederlandse leiders uit angst de geïnfiltreerde moslims te beledigen of discrimineren. "De grootse moskee". "De eerste Marokkaanse burgemeester", 'Turkse Marokkaanse wethouders die moskeen en moslimscholen beheren: In deze moskeen zullen vele geesten rijp gemaakt worden voor een toekomstige gewelddadige overname van onze Nederlandse rechtsstaat. Politieke proces tegen Wilders is niet zomaar uit de lucht gevallen; niet alleen miljoenen oliegeld maar ook bekende "politieke druk", openlijke bedreigingen van de islamitische landen hebben een grote effect gehad op de zwakke stelsel: 5. colonne infiltreert overal, het is nu zover dat er ook Nederlandse justitie onder de politieke druk, ontzettend gevaarlijk weg ingaat...Uit de bewijzen van de Turkse "Ergenekon proces" is gebleken hoe de Turken sinds jaren 80 een bijzondere staatspolitiek ontwikkeld hebben om hun doelen te bereiken. Sinds 30 jaren zijn deze plannen gewoon zonder problemen toegepast op de Turken die In Europa wonen. Plan is gemaakt in opdracht van de MGK hoogste orgaan van hele macht in Turkije. Turkse leger gebruikte een mantel organisatie om zijn politieke kern activiteiten te camoufleren...STK is een mantel organisatie van het grote Turkse leger en de stukken van deze gevaarlijke plan bevinden zich in "kozmik oda", hoofdkwartier va de STK in Ankara. terwijl het integratiebeleid in Nederland is grotendeels gebaseerd op illusies gebaseerd was, turken hadden een staatspolitiek ontwikkeld om de "rasgenoten" in de greep te houden...Turkije noemt deze mensen letterlijk "rasgenoten"
Het politieke proces tegen Wilders is puur een nieuwe type aanval op Nederland, Turkse pers beweert dat er miljoenen dollars doorgesluisd zijn om een contrabeweging te creëren tegen de Nederlandse partijen die "tegen de Turken zijn". Bij deze proces zijn er veel Islamitische landen, politieke partijen, internationale anti_europese bewegingen, moskeen, geheime diensten en grote financiële instanties betrokken. Als hier niet flink de rem op wordt gezet worden we sneller als dat we denken dhimmy’s in eigen land. Gruwelijk, die rotmoskeeën overal in ons land. Een voorbode van haat en geweld. Waarom blijven we er zo slap en ongeïnteresseerd onder? De rust van nu is bedrieglijk, nu moet er actie worden ondernomen. Afbreken die zooi!De verspreiding van de Islam over de wereld.Omdat de woestijn geen grote bevolkingsconcentraties kon voeden, deden de Arabieren aan bevolkingscontrole door infanticide. Mohammed verbood deze praktijk om zijn doel te bereiken tegen de Christenen en joden. Het is gelukt, zijn beslissing leidde tot een bevolkingsexplosie nuttig voor de verovering van heel veel niet-Arabische gebieden.Enorme groei van de arabieren veroorzaakte grote immigratie naar andere landen, in de vruchtbare boog van Palestina, door Noord-Syrië tot aan de monding van de Eufraat en de Tigris ontstonden meteen Moslim koloniën, net als nu in Rotterdam, Amsterdam, Denhaag, Utrecht, Haarlem, Arnhem etc... inhoudelijk is hele proces zelfde gebleven: ««Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel.»»Enorme Islamitische immigratie gaf heel snel zijn vruchten: Op 20 augustus 636 werden de Byzantijnen verslagen door het Islamitische leger die van binnenuit gesteund was door de "gemigreerde" Moslims. Veel gebieden bij de grensrivier de Yarmuk (een zijrivier van de Jordaan) op de grens van Syrië en Jordanië zijn meteen bezet. En ook via zelfde immigratie zijn er langs de grenzen van Perzië en het Byzantijnse Rijk, Arabische koloniën gecreëerd, net als nu in 9 grote steden van Nederland...De oorspronkelijke bevolking leefde daar onder zware druk van de islamitische verbreiding en door de fouten van de bestuurders jegens de tolerantie voor de talrijke islamitische immigranten koloniën. Toen beschouwden bestuurders, Moslims, net als nu in Nederland, "arme gelovigen". Maar de islamitische_meerderheid via immigratie en enorme geboortes werd onvermijdelijk en vervolgens christelijke bestuurders die dat mogelijk gemaakt hebben werden ook afgeslacht.638 Moslims veroveren en annexeren Jeruzalem, voorafgaand bekende islamitische immigratie.In 630 na Christus, leidde Mohammed een leger van 43.000 djihadisten richting het noorden om de Byzantijnen te bevechten. Hij stopte in Taboek, een stad in het noorden van Saoedi-Arabië vandaag, maar in de zevende eeuw was het een soort niemandsland, waar noordelijke stammen leefden. Hij had een gerucht gehoord dat de Byzantijnen een massaal leger hadden verzameld. Maar het gerucht was vals, want zij kwamen nooit tevoorschijn. Niettemin moet op de noordelijke stammen de profeet's noordelijke mars een diepe indruk hebben achtergelaten. Hij was in staat om overeenkomsten uit hen te trekken, zeggend, in concreto, dat zij veilig zouden zijn van agressie (lees: agressie van Mohammed zelf) als zij een belasting betaalden voor het “voorrecht” om te leven onder zijn “bescherming”. Mohammed toonde zijn volgelingen hoe mensen te behandelen die moslimlegers confronteerden na zijn dood (soera 9:29). De aangevallen regio of stad kan vechten en sterven; zij konden moslims worden en een gedwongen liefdadigheidsbelasting betalen, de zakaat; of de joden en christenen konden hun geloof houden en een djizja belasting betalen. Er was weinig hoop voor polytheïsme en hun religieuze “vrijheid” onder de islam. In 634 stormde moslimlegers uit het Arabische schiereiland en begonnen hun veroveringen, die Palestina bereikten en andere dichtbij gelegen regio’s spoedig daarna. In 638 veroverden moslims Jeruzalem.Het Perzische rijk was ook door de islamitische immigratie volkomen in verval geraakt en heeft uiteindelijk voor de islam gekozen. Migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren Perzie, was er zo diep dat er de beschaving van duizenden jaren zich niet meer kon herstellen. Arabieren besloten eerst Iran binnen te vallen. In de 7e en 8e eeuw na Christus werd Iran veroverd door de arabieren en met veel geweld werd de islam opgedrongen aan de bevolking. Het Arabische rijk van de kaliefen overheerste Iran tot de 9e eeuw, middels is Perzie vernietigd.Na Perzie gingen de Arabieren naar de Turkse stammen die ook in de steppen een primitieve leven hadden. Turken wisten niks van de beschaving, Arabieren hebben rijke landen belooft, met beloften van heerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen in het westen en Turken worden meteen gemobiliseerd om nog meer landen te veroveren. Turken wisten niks van wetenschap, cultuur, muziek, kunst etc. Turken met Arabieren zijn nog gevaarlijker geworden voor de rest van de wereld...Een nieuwe religie(ideologie) die alle barbaren verenigde tegen de zwakke beschaving..circa 800 na Christus: Islamitische Turken aan de grens van Byzantijnse Rijk. Immigratie naar rijk is gestart. Veel turken waren als arbeider binnengedrongen en in het oosten van Byzantijnse Rijk, in Armenië en Kurdistan ontstonden meteen zelfde islamitische koloniën. Deze grensgebieden werden steeds verzwakt, nomadische moslims kregen in allerlei strategische gebieden meerderheid, net als nu in Nederland... Arabieren in het zuiden en Turken vanuit oosten. 1071: voorafgaand lange islamitische immigratie naar Anatolie (huidige Turkije) kende geen grenzen; 130 jaar lang waren er honderden duizenden moslims binnengedrongen als immigrant of tijdelijke arbeiders. Uiteindelijk stonden Turken klaar met hun barbarse leger. In Malazgirt verloren de christenen en ondergang van oost- Romeinen is begonnen. Eerste Volksverhuizing van de Turken is hierbij een feit geworden, Klein Azië (Anatolie , huidige Turkije) is door de vijandelijke immigranten totaal verwoest. Barbarse step volkeren hebben niet alleen hun bekende islamisering uitgevoerd maar ook al die monumenten van heel oude beschavingen totaal vernietigd..circa 1300 na Christus: immigratie naar Balkan landen is begonnen.Venetië hielp nomadische Turken via zee bij de bosporus naar Europese vasteland... Zij werden opgehitst door Venetianen, die er belang bij hadden hun concurrent Constantinopel duurzaam te verzwakken.Maar vervolg immigratie van de moslims was enorm en hadden de turken nu ook vaste voet op de balkan. Mede door deze verscheurdheid van de westerse volkeren kregen de Turken onder Murat I en zijn zoon Beyazit I vaste voet in Europa (Thracië 1362, Macedonië 1387), voorafgaande islamitische immigratie naar de balkan landen. Een stel barbaren van duistere origine. Hoeveel smadelijk nederlagen hebben zij de christenheid al niet toegebracht? Voor welk soort meedogenloos geweld bleven we gespaard? Duidelijk is evenwel dat het immense Turkse rijk niet door eigen verdienste is tot stand gekomen. Feit is dat deze bevolkingsgroep, die met ongehoorde brutaliteit al eeuwenlang de hele beschaafde wereld aanvreet en verzwakt, Perziche rijk, KLein-Azië en nu europa is binnengedrongen. Ergens tegen het einde van de veertiende eeuw pasten de Ottomanen een nieuwe methode toe: de beroemde devşirme, of oplevering van jongens die uit de christelijke dorpsbevolking werden gerekruteerd voor inlijving in het Ottomaanse leger. Dit systeem, met een twijfelachtige fundering in de islamitische wet, werd niettemin een vaste Ottomaanse instelling die in werking bleef tot de zeventiende eeuw en mogelijk langer. Met dit instrument werd aan twee doelstellingen beantwoord. Enerzijds werd een overvloedige aanvoer van slaven gewaarborgd om in de behoeften van het leger en de hofhouding van de sultan te voorzien. Anderzijds werd de energie van Roemelië aangewend voor gebruik door de Ottomaanse staat. Om de vijf jaar reisden speciale gevolmachtigden door Roemelië – later ook door Anatolië en stelden een keuze samen van jongens die bestemd waren voor de devşirme. Deze werden vervolgens bekeerd tot de islam en ze leerden Turks, vaak door ze als vazal of wapendrager onder te brengen bij leden van de feodale cavalerie of sipahi-klasse. Dankzij de devşirme, aangevuld met gekochte en geschonken Christelijke slaven, waren de Islamitische krijgsheren in staat een enorme massa geoefende soldaten richting Europa te mobiliseren...De val van Constantinopel1453 was dus Constantinopel (huidige Istanbul) het middelpunt van de strijd tussen dewesterse volkeren en Islamitische Turken. Constantinopel was eeuwenlang de grootste stad van Europa.Op 29 mei 1453 kwam er een einde aan het Oost-Romeinse Rijk met de verovering van Constantinopel door de Ottomaanse sultan Mehmet II. De Osmanen - naar de stichter van deze Turkse stam, Osman I - zijn de opvolgers van de Seldsjoeken. Mechmet II was een absoluut heerser en werd beschouwd als kalief oftewel beschermer en heer van de wereldwijde moslimgemeenschap. Constantinopel werd daardoor als hoofdstad van het Osmaanse rijk een centrum van islamitische invasiemacht. De ‘Turkenkrijg’ behandelt de vraag of het Westen haar krachten moet bundelen om de opmars van de Turken definitief een halt toe te roepen. Door de Turken istanbul ( omdat de barbaren niet konden lezen, hebben ze de naam van deze stad verkeerd gespeeld) genoemde Constantinopel was sinds de verovering door Mehmet in 1453 het centrum van het verdere islamitische invasie in Europa. In 1526 werd Hongarije onder de voet gelopen en drie jaar later sloeg een Turkse legermacht het beleg rond Wenen. Het Westen kon de dreiging die uitging van een expansionistische moslims niet langer negeren. Bosnië, Kosovo, Albanië en een deel van Macedonië zijn onder de voet van islamieten gelopen.Invasie van europaInmiddels heeft de islam tientallen miljoenen volgelingen naar West Europa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Dit is de gevaarlijkste ontwikkeling in de Europese geschiedenis. We geven al jaren vele miljoenen belastingsgeld aan moskeeën, moslimscholen, subsidies voor allerlei wazige clubjes en organisaties, moslimomroep, gezinshereniging, kinderbijslag en andere uitkeringen voor moslims in hun land van herkomst, clubhuizen en verre reizen voor agressieve moslimcrimineeltjes, nog meer huisvesting en gezondheidszorg voor de onverdraagzaam, humorloos en bovendien gevaarlijke massa! Deze Turkse en Arabische moslims, voornamelijk geproduceerd via huwelijkmigratie, zorgen voor een groot nageslacht om andere volken in aantal te overtreffen en te overheersen. Tsunami van neef en nicht huwelijken van honderdduizenden zijn nu met eigen winkels, straten, wijken, moskeen, scholen en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. Door de strenge bloedverwaandheid ontstaat een volk die bijna 90% zelfde familiale genen voortplant en generaties creëert die steeds meer afwijkende psychologie (crimineel, agressief, intolerant..) zijn. Men ontvangt alleen de Turkstalige of Arabische radio en televisie, er komen steeds meer islamscholen, moskeen of andere soort internaten bij om jeugd te controleren totdat ze meerderheid krijgen. In de grote steden in Nederland schieten de moskeen als paddestoelen uit de grond. Nu wilt men ook islamitische feesten invoeren, "gebed' s" propaganda vanuit minaretten is een belangrijke opdracht!, de schreeuw via hoge minaretten tot verbreiding van de islam is verplicht voor iedere moskee. minaret zonder propaganda bestaat niet! Er moet een soort etnische zuivering komen rondom de moskeen, 5 keer schreeuwen is essentieel, dit is om te laten zien dat de bewoners van deze wijken en steden zich moeten onderwerpen aan de nieuwe machthebbers: "hier zijn we, dit is nu een moslimgebied". Deze gevaarlijke toestanden passen niet in onze beschaafde maatschappij, net zo min trouwens als hoe jeugd wordt behandeld om islamitische bevolking te verbreiden. internaten, aparte Islamscholen, koranscholen, islamitische stichtingen etc...Maar daar zijn we bereid wetten voor te maken, onze politicus te laten vervolgen...Moslims zijn nu sterker geworden en eisen nog meer...--Beroep op de grondwet om hun doelen te bereiken. Ze willen overal grotere moskeen neerzetten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. maar deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist.--Dubbele nationaliteit. Door de oorspronkelijke nationaliteit blijven moslims in ons land onderworpen aan buitenlands islamitisch gezag en toezicht van hun ambassades en andere staatsambtenaren, de imams. Zij moeten daar zelfs hun militaire dienstplicht vervullen.Door de Nederlandse nationaliteit mogen zij niet worden uitgewezen wegens antiwesterse of zelfs criminele of terroristische activiteiten..--Subsidies: Islamitische organisaties worden zonder uitzondering gesubsidieerd zodat de Nederlandse overheid de islamitische aanval op de Nederlandse cultuur en rechtsorde financiert.--Infiltratie in alle politieke partijen, politie, justitie, rechtspraak, onderwijs, uitkerende en subsidiërende instanties is het belangrijkste doel van geschoolde islamieten. Dat is een effectief (en voor hen zelf heel lucratief) wapen om de Nederlandse democratische rechtsorde van binnenuit te vernietigen. Nederlandse politieke partijen en overheden werken daar enthousiast aan mee.--Huwelijksmigratie. Zeventig tot tachtig procent van de tweede en derde generatie islamitische allochtonen haalt een en niet zelden, na scheidingen meerdere huwelijkspartners uit het land van herkomst. Daarmee vermenigvuldig je het aantal gezinnen en de toch al zeer hoge geboortecijfers.--Kinderbijslag. De hele islamitische bevolkingsexplosie wordt verder gefinancierd en versterkt door de genereuze kinderbijslag. Onafgebroken roept men dat de Moslims slechts een verwaarloosbare minderheid vormen. Men ontkent dat deze ongewapende demografische oorlog die nu van binnenuit uitgevoerd wordt, veel gevaarlijker is dan haat zaaiende imams en gewelddadige moslim fundamentalisten die oproepen tot de gewapende jihad. Islam is geen geloof. Islam is een fascistische ideologie, waarbinnen geloof wordt misbruikt om wereldwijd anderhalf miljard moslims onderde duim te houden.Een moslim wordt als moslim geboren en zal als moslim sterven. Zonder dat hij of zij daar zelf een stem in heeft gehad. Een moslim gaat nooit naar een Christelijke kerk of naar een joodse Synagoog. Sterker nog, zou hij zich al verweren tegen deze sowieso strafbare schending van de psychische integriteit, dan loopt de moslim ook nog eens kans vermoord te worden. De sleutel tot het succes van de islam: kritiek is verboden, verheerlijking en verering van Mohammed en Allah is een plicht. Wie iets negatiefs over Mohammed durft te zeggen, wordt geëlimineerd. De sociale controle is totaal. Elke vorm van kritiek is totaal uit de islamitische wereld verboden, het is zelfs verdwenen uit het voorstellingsvermogen van de Turken en Marokkanen. Moslims durven zelfs niet eens meer iets negatiefs over Mohammed te dénken. Om deze reden zien we de meerderheid van de moslims dan ook als een slachtoffer van een gewetenloze narcistische heerser die bij zijn leven zoveel angst en terreur heeft gezaaid dat de angst zich uitstrekte tot ver ná zijn dood en mensen zicht tot vandaag aan hem onderwerpen, terwijl zijn 'soldaten' nog altijd zijn naam verdedigen en zijn systeem in stand houden, tegen al het gezonde verstand in. De islam zou daarom geen gebruik mogen maken van de kostbare vrijheid van godsdienst in ons deel van de wereld. Pertinente afwijzing van het westerse cultuur wordt wereldwijd in praktijk gebracht door vervolging van christenen, het discrimineren van christenen, het vermoorden van christenen en zelfs het genocide plegen op christenen. Zo bestond de Turkse bevolking begin 1900 voor ongeveer 37% uit christenen, maar ‘dankzij’ de massamoord op vooral Armeense en Griekse christenen is dat nu nog niet eens 1%. Mohammed heeft een perfect model geïnitieerd om kritiek tegen de islam en zijn eigen persoon volledig te voorkomen en sommige grote partijen passen deze Mohammedse erecode toe, ze gedragen zich als moslim strijders. Ze willen graag dat de Islamitische Immigratie niet stopt! De volledige steun die de grote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Historicus en politicus moeten wel weten dat het hele islamisering /verovering proces van de islam via deze weg gelopen is: Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië, Turkije, Iran, Irak, Pakistan, Bosnië, Kosovo, en nog meer landen zijn allemaal op deze manier veroverd...Dit was altijd een constante in het strijd: Anatolië (het huidige Turkije) is door de Turkse en Arabische nomaden op deze manier veroverd en nu Nederland, overal grote moskeeën met minaretten, massa hoofddoekvrouwen met de geïndoctrineerde jeugd zijn gevaarlijke wapens in de strijd om meer overlast te creëren en "ongelovigen" uit de strijdgebied (Nederlandse straten en wijken) te verjagen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en nog meer steden worden langzamerhand op deze manier geïslamiseerd.Waarom minaretten en moskeeën in Nederland? Neem bijvoorbeeld Milli Gorus: Milli Görüs, belemmert niet alleen de integratie maar is ook een belangrijke vijand van Nederland. De organisatie zegt wel deelname aan de westerse maatschappij te bevorderen, maar dit is een ’tactische’ manoeuvre. Lees even hun bladen 'Mektup en Yeni Dünya". De Milli Görüs-tijdschriften zijn vol met de antiwesterse, antisemitische en antidemocratische teksten...Deze bladen zijn Turks nationalistisch. Je ziet het dat er geen enkele moslim Nederlandse vlag accepteert, je ziet het dat er geen enkele moslim Nederlandse namen gebruikt, je ziet het heel goed dat ze een apartheid regime aan het bouwen zijn. Criminele Milli gorus die aantal gemeentes zijn vazallen noemt, heeft eigen moskeen en schreeuw_tijden dan de Marokkaanse moslims en ook niet hetzelfde als Diyanet die onder leiding van Turkse staat opereert, Fetullah beweging heeft ook eigen moskeen, Suleymancilar weer anders, Nurcular, Naksibendiciler bewegingen hebben ook eigen moskeen...Maar Pakistaanse, Afghaanse en Somalische moslims hebben niet hetzelfde schreeuwtijden als de Arabieren en Turken. Ze zullen ook eisen dat ze in hun eigen "gebedstijden" mogen schreeuwen! Wat men straks in de grote gemeentes gaat krijgen is, dat er in plaats van de scholen, cultuur centra's en fabrieken, overal moskeen met de hoge minaretten die gebruikt kunnen worden voor de "oproep tot gebed". "ALLAHU AKHBAR ALLAHU AKHBAR!"Huidige bewoners worden via deze bekende psychische oorlog machine geëlimineerd, uiteindelijk moeten ze zich onderwerpen aan de islamitische machthebbers of vluchten. Dit was altijd het lot van de volkeren die hetzelfde fouten maakten als nu de slapende bewoners van de Nederlandse steden. Islamitische propaganda systeem met de hoge minaretten, "gebedomroep" is een constante oorlog tools om juist deze steden etnisch te zuiveren van de andersdenkenden. Vergeet niet dat deze Islam via massale migratie van zijn uitstoot nog steeds hetzelfde succesvolle veroveringstactiek toepast om Nederland te veroveren: islamitische landen weten nu eenmaal dat deze massa uitermate geschikt is om onderontwikkelden aan te trekken wiens hele leven samen hangt met zoveel mogelijk kinderbijslag + huursubsidies + werkloosheidsuitkering en nog meer subsidies. Neem 3 of meer vrouwen maak een hoop mohammed’jes, ali’s, mehmet’jes, ahmed’jes, hasan's en huseyin's! Zet ze allemaal op straat, vraag aan moskee en andere moslimorganisaties voor een turkse of arabische islamitische doctrinaire opvoeding. Nog niet klaar: massaal scheiden als er verblijfspapieren geregeld zijn, dit is gemiddeld 3 jaar en vervolgens worden ze weer uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko of turkije. Allemaal gearrangeerde "huwelijken". En wie draaien er op voor alle kosten van scholing, steun enz. Juist ja, wij. Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van een nieuwe type vijandelijke massa. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Gaan we zo door, dan zijn we binnenkort ons land kwijt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten