donderdag 5 november 2009

D66 wil meer geld voor moslimlanden, doorwerken tot je 67 bent, Turkije bij de EU, nog meer importbruiden, gezinsherenigingen, nog meer moskeen.

De islam is geen geloof maar een ideologie of religie en dat heeft niets met de ware en Enige God te maken. Die arme moslims in die landen zijn allemaal verleid om deze onzin te geloven. Als men een jaar of 10 verder is, dan zal men zien dat die religie is mensen gemaakt en de volgelingen geen vrede en rust gegeven heeft. Nuchterheid, Nederland, nog nooit de beelden gezien uit Iran of in die andere moslimlanden hoe die moslims met hun zwepen tekeer gaan tegen iedere vrouw die niet in een burka loopt? Veel allochtone moslims komen uit dat soort landen met een Middeleeuwse cultuur. Daarom weten ze vaak totaal geen raad met onze westerse samenleving. In plaats van zich open op te stellen, hangen ze een "godsdienst" en cultuur aan, die beide intolerant en dominant zijn. Minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold gedragen zich als moslim strijders en diverse burgemeesters, wethouders en al die islamitische organisaties hopen dat hun droom, "een nieuwe provincie van islamitische Ummat" dankzij Europese politicus gerealiseerd kan worden. Islamitische Immigratie via allerlei open deuren mag dus niet dicht! De volledige steun die de grote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Het feit dat deze herkomstlanden verbonden instellingen zich niet zo hard verzetten tegen het westerse cultuur maakt ze nog niet in essentie matig. Ze hebben tijd nodig. Islamitische landen ambiëren dezelfde machtspositie en in het verlengde daarvan steunen ze deze Turkse en Arabische islamitische organisaties. In Islamitische landen elke vorm van verzet tegen hun onmenselijk heerschappij wordt direct in de kiem gesmoord. En het is algemeen bekend dat hetzelfde Islamitische landen de onmisbare steun (politiek, financieel en militair) hebben voor hun uitstoot in EU landen. Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel. Deze Turkse en Arabische moslims, voornamelijk geproduceerd door huwelijkmigratie, tsunami van neef en nicht huwelijken van honderdduizenden zijn nu met eigen winkels, straten, wijken, moskeen, scholen en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. Men ontvangt alleen de Turkstalige of Arabische radio en televisie, er komen steeds meer islamscholen, moskeen of andere soort internaten bij om jeugd te controleren totdat ze meerderheid krijgen... Dergelijke ongewenste ontwikkelingen dreigen Nederland met een naderende ondergang. De oorspronkelijke inwoners trekken vervolgens weg en er ontstaat een kolonie van Moslims die zich werkelijk tegen Nederland keert.Waarom zo'n afkeer tegen Wilders, wanneer hij praat over haatzaaiende teksten in de Koran, waaraan een heel groot deel van de moslims nog steeds hun agressie en bezettingskracht aan ontlenen? Hebben die tegenstanders daar wel eens kennis van genomen? D66 wil meer geld voor moslimlanden, doorwerken tot je 67 bent, Turkije bij de EU, nog meer importbruiden, gezinsherenigingen, nog meer moskeen, islamscholen... Nederlanders zijn geen anti asielzoekers maar wel anti analfabete moslim indringers die bezetters zijn en anti zichzelf verrijkende ambtenaren die geld verdienen aan de Moslim verbreiding. Pechtold, van der Laan en alle andere politici die tot op de dag van vandaag de massa immigratie verdedigen. Worden immers niet de vrijheid van meningsuiting en de rechten van vrouwen en homo's verkwanseld door deze lieden? Er vallen zelfs doden door. Zomaar wat overeenkomsten met een bezetting door een vreemde mogendheid. Grote partijen die achter deze islamitische verbreiding zijn willen ten koste van alles de macht houden. Als men een beetje geschiedenis leest, krijgt barbarse ideologie geen kans: Op 20 augustus 636 werden de Byzantijnen dankzij zwakke christenen verslagen door het barbaarse Arabisch-Islamitische leger bij de grensrivier de Yarmuk (een zijrivier van de Jordaan) op de grens van Syrië en Jordanië, maar hiervoor was er allang een grote Arabische immigratie naar deze gebied. Mohammed heeft voor zijn strategie, het huwen met meerdere vrouwen en ook waar toegestaan; gezinsvorming d.w.z. migratie van vrouwen, gezinshereniging d.w.z. vervolgmigratie van verwanten en het verwekken van veel kinderen toegepast en verbied meisjes te vermoorden (voorheen deden woestijn bewoners wel), ze moesten aan het werk en hierdoor was geboorte explosie enorm!! Migratie is een veelvuldig herhaald gebod, zoals ook het verwekken van talrijk nageslacht om zoals de hadith stelt: 11.2045: Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen. Hij heeft op deze manier zijn sterkste demografische wapen ontwikkelt die hij later gebruikt heeft voor de veroveringen van meer dan 30 landen.. Op deze manier heeft hij veel volgelingen verkregen met beloften van heerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen. De 24 hoofdstukken van de koran geschreven na zijn vlucht zijn grotendeels gewijd aan geweld en de heilige oorlog tegen ongelovigen, Joden en Christenen, beroving en afpersing van belastingen. Enorme groei van de arabieren veroorzaakte grote immigratie naar de omgrensde landen, in de vruchtbare boog van Palestina, door Noord-Syrië tot aan de monding van de Eufraat en de Tigris ontstonden meteen bekende Moslim koloniën, natuurlijk via immigratie, net als nu in Rotterdam en Amsterdam...En ook via zelfde immigratie waren er langs de grenzen van Perzië en het Byzantijnse Rijk, kleine Arabische koloniën ontstaan net als nu in de 7 grote steden van Nederland...De oorspronkelijke bevolking leefde daar onder zware druk van de islamitische verbreiding en door de fouten van de Christelijke bestuurders jegens de tolerantie voor de talrijke islamitische sekten. Toen beschouwden deze bestuurders Moslims, net als nu in Nederland als "arme", "zielige" gelovigen!!! Maar het groei van de immigratie en de meerderheid van moslims was definitieve doodslag voor deze bestuurders, en sinds 1400 jaar bestaan ze niet meer.638 Moslimkruisvaarders veroveren en annexeren Jeruzalem, namen het af van de Byzantijnen. Maar hiervoor was er al lang en grote Arabische immigratie naar Jeruzalem..Het Perzische rijk was ook door de vreselijke islamitische immigratie volkomen in verval geraakt en heeft uiteindelijk voor de islamitische barbarisme gekozen. Migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren Perzie, was zo diep dat er de beschaving van duizenden jaren zich niet meer kon herstellen. Moslims hebben oude Perzie voor altijd doodgemaakt..Na Perzie gingen de Arabieren naar de Turkse stammen die ook in de steppen een primitieve leven hadden. Turken wisten niks van de beschaving, Arabieren hebben rijke landen belooft, met beloften van heerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen in het westen en Turken worden meteen gemobiliseerd om nog meer landen te veroveren. Turken wisten niks van cultuur, muziek, kunst etc. Turken nu met arabieren samen waren nog sterker geworden en beschaving kwam op deze manier in een grote probleem...circa 850 na Christus: Islamitische Turken aan de grens van Byzantijnse Rijk. Immigratie naar rijk is gestart. Veel turken waren als arbeider binnengedrongen en in het oosten van Byzantijnse Rijk, Armenië en in Kurdistan ontstonden meteen zelfde islamitische koloniën. Deze grensgebieden werden verzwakt, moslims kregen in allerlei strategische gebieden meerderheid, Arabieren in het zuiden en Turken vanuit oosten. ongeveer 100 jaar later konden Moslims grote steden binnenvallen. Arabieren konden tot Constantinopolis, veroveren konden ze nog niet...1071: immigratie van Moslims was zo ver; er waren miljoenen binnengesluisd en Turken met hun barbarse leger konden nu wel hele rijk platleggen. In malazgirt verloren de christenen en ondergang van oost- Romeinen was begonnen.circa 1300 na Christus: immigratie naar balkan landen is begonnen. Venetië hielp de turken die helemaal geen schepen hadden. Deze Christelijke verraders dachten dat ze arme, zielige mensen helpen. Maar immigratie was enorm. even later de turken hadden vaste voet op balkan en konden hele rijk veroveren. 150 jaar immigratie en uiteindelijk in 1453 omsingeling van de hoofdstad van de beschaving!!! 1453 was dus Constantinopel het middelpunt van de strijd tussen de westerse Byzantijnen en Islamitische Turken.Maar nu: Het zijn juist Nederlandse partijen die hun eigen moordenaars opvoeden. De Nederlandershaat van Turken en Arabieren komt niet (alleen) uit de onderontwikkelde uitstoot die hierheen verplaatst is, maar vooral uit het door velen letterlijk genomen handboek van de moslim: de koran. Als u dat boek nou eens op essenties gaat lezen,kent u de inspiratiebron voor 'kafir, gavur, gazha, hoeren homo etc... Moslims die hier door de WRR en politieke partijen gesteund zijn, bouwen nog grotere koloniën binnen hun gastland: de werkwijze van deze Turken en Arabieren was al historisch bekend, deze fenomeen, die ongekende krachten in een zeer onderontwikkelde en ongepaste bevolkingsgroep vindt, is niet makkelijk te bestrijden, vooral als de machtigste politiek hun methoden niet kent!Elke dag levert de islam het bewijs dat ze niet uit is op vrede, maar op oorlog tegen niet-moslims. Overal in de wereld zorgt de islam voor problemen en is het in moslim landen zeer slecht gesteld met de democratie en mensenrechten. Ook bij de moslims zullen uiteindelijk hun ogen open gaan, dat zij misleid zijn door de eeuwen heen. Maar Europese Links en christelijke clicks zijn niet een beetje dom, maar zeker achterlijk. Wat zij samen met het CDA voor de gewone werkman verpest hebben aan rechten etc is ongelofelijk. Pvda, d66 en CdA verkopen Nederland aan achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko. We hebben het nu over een vijandige buitenlandse invasie onder leiding van de buitenlandse mogendheden en buitenlandse staatsambtenaren, (imams, nep_politicus die overal infiltreren, agenten van geheime dienst) die gevaarlijke processen besturen, met een religie die predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten worden, hun ware doel willen bereiken.. Turkije zegt de leider te zijn van 270 miljoen Turkstalige moslims waarvan de helft Turks staatsburger is. Als Turkije wordt toegelaten tot de Europese Unie krijgen we dus onvermijdelijk migratiestromen uit dat enorme reservoir. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. Turken en Marokkanen weten goed dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in het Westen de islam alle ruimte tot verdere expansie biedt; Moslims zijn demografisch in het voordeel. Hier mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda verkondigen Door hun hoge geboortecijfer hebben zij de zekerheid op termijn een meerderheid te vormen in Europa; Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’. Politieke macht (AKP en Militairen) in Turkije denken nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.Laten deze partijen eens na gaan denken hoe ze het Nederlandse volk kunnen helpen om de lasten te verlichten in plaats van die uitstoot, het echte gevaar te steunen en nog meer versterken binnen Nederland: een grote islam aanhang in dit land, haat predikende imams, Turkse en Arabische nationalisten met hun eigen geheime dienst, die weigeren zich aan te passen en niet worden uitgezet, verhoging van de AOW leeftijd om huidige elite aan de macht te krijgen tot de moslims meerderheid krijgen, om islamitische subsidieclubs te bekostigen. Dit alles druist in tegen het rechtsgevoel van veel Nederlanders...Ze zijn enorme elitaire ballenpartijen geworden dat de gewone werkman allang afstand heeft genomen van deze partijen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten