dinsdag 3 november 2009

De islam is geen geloof maar een ideologie

De islam is geen geloof maar een ideologie of religie en dat heeft niets met de ware en Enige God te maken. Die arme moslims in die landen zijn allemaal verleid om deze onzin te geloven. Als men een jaar of 10 verder is, dan zal men zien dat die religie is mensen gemaakt en de volgelingen geen vrede en rust gegeven heeft. Nuchterheid, Nederland, nog nooit de beelden gezien uit Iran of in die andere moslimlanden hoe die moslims met hun zwepen tekeer gaan tegen iedere vrouw die niet in een burka loopt? Veel allochtone moslims komen uit dat soort landen met een Middeleeuwse cultuur. Daarom weten ze vaak totaal geen raad met onze westerse samenleving. In plaats van zich open op te stellen, hangen ze een "godsdienst" en cultuur aan, die beide intolerant en dominant zijn. Minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold gedragen zich als moslims en diverse burgemeesters, gewelddadige islamitische organisaties hopen dat hun droom, "een islamitische Nederland" dankzij Europese corrupte politicus gerealiseerd kan worden. islamitische Immigratie via allerlei open deuren mag niet dicht! Jaarlijks miljarden olie_geld naar de EU politiek is niet voor niks...! De volledige steun die de grote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Het feit dat deze objecten zich niet zo hard verzetten tegen het westerse cultuur maakt ze nog niet in essentie matig. Sterker nog, bijvoorbeeld Islamitische landen ambiëren dezelfde machtspositie en in het verlengde daarvan steunen ze deze Turkse en Arabische islamitische organisaties. In Islamitische landen elke vorm van verzet tegen hun onmenselijk heerschappij wordt direct in de kiem gesmoord. En het is algemeen bekend dat hetzelfde Islamitische landen de onmisbare steun (politiek, financieel en militair) hebben voor hun uitstoot in EU landen. Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel...Waarom zo'n afkeer tegen Wilders, wanneer hij praat over haatzaaiende teksten in de Koran, waaraan een heel groot deel van de moslims nog steeds hun agressie en bezettingskracht aan ontlenen? Hebben die tegenstanders daar wel eens kennis van genomen? D66 wil meer geld naar moslimlanden, doorwerken tot je 67 bent, Turkije bij de EU, nog meer importbruiden, gezinsherenigingen, nog meer moskeen, islamscholen... Nederlanders zijn geen anti asielzoekers maar wel anti analfabete moslim indringers die bezetters zijn en anti zichzelf verrijkende ambtenaren die geld verdienen aan de asielzoekers. Pechtold, van der Laan en alle andere politici die tot op de dag van vandaag de massa immigratie verdedigen. Worden immers niet de vrijheid van meningsuiting en de rechten van vrouwen en homo's verkwanseld door deze lieden? Er vallen zelfs doden door. Zomaar wat overeenkomsten met een bezetting door een vreemde mogendheid. Grote partijen die achter deze islamitische verbreiding zijn willen ten koste van alles de macht houden. Als deze partijen een beetje geschiedenis lezen, krijgt barbarse ideologie van de uitstoot hier geen enkele kans...Het zijn juist Nederlandse partijen die hun eigen moordenaars opvoeden. De Nederlandershaat van Turken en Arabieren komt niet (alleen) uit de onderontwikkelde uitstoot die hierheen verplaatst is, maar vooral uit het door velen letterlijk genomen handboek van de moslim: de koran. Als u dat boek nou eens op essenties gaat lezen,kent u de inspiratiebron voor 'kafir, gavur, gazha, hoeren homo etc... Moslims die hier door de WRR en politieke partijen gesteund zijn, bouwen nog grotere koloniën binnen hun gastland: de werkwijze van de Turken en Arabieren was al historisch bekend, deze fenomeen, die ongekende krachten in een zeer onderontwikkelde en ongepaste bevolkingsgroep vindt, is niet makkelijk te bestrijden, vooral als er machtigste politiek hun methoden niet kent!
Elke dag levert de islam het bewijs dat ze niet uit is op vrede, maar op oorlog tegen niet-moslims. Overal in de wereld zorgt de islam voor problemen en is het in moslim landen zeer slecht gesteld met de democratie en mensenrechten. Ook bij de moslims zullen uiteindelijk hun ogen open gaan, dat zij misleid zijn door de eeuwen heen. Maar Europese Links en christelijke clicks zijn niet een beetje dom, maar zeker achterlijk. Wat zij samen met het CDA voor de gewone werkman verpest hebben aan rechten etc is ongelofelijk. Pvda, d66 en CdA verkopen Nederland aan achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko. We hebben het nu over een vijandige buitenlandse invasie onder leiding van de buitenlandse mogendheden en buitenlandse staatsambtenaren, (imams, nep_politicus die overal infiltreren, agenten van geheime dienst) die gevaarlijke processen besturen, met een religie die predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten worden, hun ware doel willen bereiken.. Turkije zegt de leider te zijn van 270 miljoen Turkstalige moslims waarvan de helft Turks staatsburger is. Als Turkije wordt toegelaten tot de Europese Unie krijgen we dus onvermijdelijk migratiestromen uit dat enorme reservoir. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. Turken en Marokkanen weten goed dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in het Westen de islam alle ruimte tot verdere expansie biedt; Moslims zijn demografisch in het voordeel. Hier mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda verkondigen Door hun hoge geboortecijfer hebben zij de zekerheid op termijn een meerderheid te vormen in Europa; Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’.De politiek commentator van de Turkiye Gazetesi pocht nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.Laten deze partijen eens na gaan denken hoe ze het Nederlandse volk kunnen helpen om de lasten te verlichten in plaats van die uitstoot, het echte gevaar te steunen en nog meer versterken binnen Nederland: een grote islam aanhang in dit land, haat predikende imams, Turkse en Arabische nationalisten met hun eigen geheime dienst, die weigeren zich aan te passen en niet worden uitgezet, verhoging van de AOW leeftijd om huidige elite aan de macht te krijgen tot de moslims meerderheid krijgen, om islamitische subsidieclubs te bekostigen. Dit alles druist in tegen het rechtsgevoel van veel Nederlanders...Ze zijn enorme elitaire ballenpartijen geworden dat de gewone werkman allang afstand heeft genomen van deze partijen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten