vrijdag 16 juli 2010

Nederlandse (kennis)economie in gevaar, Moslims plunderen hele staatskas.

Het faillissement van Nederland ?

Nederlandse (kennis)economie in gevaar, Moslims plunderen hele staatskas.
Stop waanzinnige Moslim immigratie en Islamitische verbreiding in Nederland. Hoe meer Moslims, hoe minder kenniseconomie!

Nederland investeert nog steeds in de expansie van de Moslims. Er worden overal nieuwe dure moskeen gebouwd, er komen nieuwe islamitische bedrijvigheden voor de expandeerde massa Moslims. De staat  (u dus) moet alles voor de Moslims reserveren. De echte investeerders vluchten weg! Moslims plunderen hele staatskas. Er lopen volop proviteurs rond (wandelende calculatoren) die berekend hebben dat het overplaatsen van productie naar de  lage lonen landen, voor het bedrijf en aandeelhouders meer winst opleveren. De laatste trend is dat Research And Development ook naar deze landen verplaatst wordt. Onze economie wordt door deze profiteurs uitgehold, onze know how wordt verkwanseld. En mensen met een hart voor de zaak, de laan uit getrapt. Er zullen nog wel meer ondernemingen vluchten., en als je die verplicht hier wilt houden, begint überhaupt hier niemand een onderneming meer. Moslims werken niet, ze willen juist uitbuiten. Hele stelsel werkt goed voor dit soort bloedzuigers.
50 jaar geleden was de criminaliteit in ons land aanzienlijk lager en waren de problemen in het onderwijs, de gezondheidszorg ook niet zo groot als nu. Onze problemen worden voor een groot deel veroorzaakt door het waanzinnige immigratie beleid van de afgelopen 50 jaar waardoor ons land is overspoeld met kansarme buitenlanders die aanzienlijk meer  dan de Nederlanders van een uitkering leven.
De komende jaren zal er flink bezuinigd moeten worden. Dat was niet nodig geweest als we de afgelopen 50 jaar geen miljarden hadden verspild door het immigratiebeleid. De grote steden in Nederland zijn al voor een groot deel verturkt en gearabiseerd…

Stop investeren in de groei van moslims.

Het was pure grootheidswaanzin miljoenen Moslims daartoe uit te nodigen, terwijl wij meer dan twee miljoen uitkeringstrekkers hadden op een werkende bevolking van slechts zes miljoen in een klein landje. De massa blijft immers niet de betalende stommerd. Het belangrijkste wat nu dient te gebeuren is het actief tegengaan van de vervreemding die dit land met de dag onleefbaarder maakt. Dit kabinet breekt record na record. Op het gebied van de massa-immigratie wel te verstaan. Iedereen moet naar Nederland komen, iedereen moet een uitkering krijgen zodat iedereen Paars+ gaat stemmen.
Met het miljardenverslindende generaal pardon en de bodemloze put, Paars+, oude socialisten+christenen met nog meer achterlijke wijken, en steden bijna islamitische enclave: is dit nog niet genoeg?
Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW,)  kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. Toch blijven veel sociologen verkondigen dat immigratie noodzakelijk is om de stijgende kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden. Dat is de grootste onzin die ooit is verkondigd. Door de immigratie van ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar. Wie dat allemaal moest betalen was irrelevant zolang onze maatschappijhervormers en hun partners, hun carrières en riante dubbele inkomens konden baseren op hun “politiek correct verklaarde” irreële denkbeelden. Wie zich geen duurdere huisvesting kon veroorloven, vooral ouderen of mensen in de bijstand, moest wel blijven en zich schikken in de verpauperde wijken, blootgesteld aan geweld en berovingen door Moslim jongeren…
Het best verborgen gevolg van het migratiebeleid is het volgende fenomeen. De sociale woningbouw voor migranten kon alleen worden betaald door de kosten daarvan af te wentelen op de grondprijs voor de vrije sector. Zo werden de huizenprijzen door gemeenten opgejaagd tot een hoogte die door modale inkomens of eenverdieners niet meer kan worden opgebracht. Een jong Nederlands echtpaar kan daardoor niet rondkomen tenzij de vrouw gaat werken en noodgedwongen het krijgen van kinderen zo lang mogelijk uitstelt. Vergrijzing van de autochtone bevolking is juist een van de gevolgen van het migratie en huisvestingsbeleid. Jonge Nederlanders komen niet in aanmerking voor een huurwoning zolang immigranten, pseudo-asielzoekers en zelfs illegalen met voorrang en huursubsidies moeten worden gehuisvest. Zij mogen knarsetandend vijf tot acht jaar op een betaalbare woning wachten. Bovendien werden Nederlanders uitgesloten van de arbeidsmarkt ter wille van immigranten. (De wet “samen”).
Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en huisvestingsbeleid werd door de overheid genegeerd. De overheid volhardde in het verdwaasde migratiebeleid met gezinshereniging en gezinsvorming, waardoor de toestand steeds sneller escaleerde.
Vorige Paarse en andere varianten ven de bekende Christelijke verraders kabinetten keerden zich bikkelhard tegen de eigen bevolking. Een nieuwe variant gaat ook doen…
De hele problematiek is kunstmatig gecreëerd door zogenaamd ideologische progressieve partijen, PvdA, CDA, Groen Links en D66, die door massale immigratie een nieuwe multiculturele samenleving zouden maken, zonder kennis of inzicht in de gevolgen van hun hervormingen. Alleen mocht die multiculturele samenleving niet te dicht bij de villa’s van welgestelde progressieve tweeverdieners komen zoals telkens blijkt als er in hun nabijheid een asielzoekers centrum dreigt te komen, zoals in het zeer linkse en welvarende Haren en andere plaatsen. Een fanaticus als Wallage, is weer actief.
Wie daarop dorst te wijzen werd beticht van vreemdelingenhaat, onderbuikgevoelens en verketterd als extreem rechts, reactionair, nazi’s, fascisten, racisten en populisten. De vroegere PvdA staatssecretaris van Justitie Kosto, die stelde dat tegenstanders van het migratiebeleid niet noodzakelijk racisten waren, werd zelfs met een bomaanslag tot zwijgen gebracht door een zogenaamd onbekende terreurgroep Ra Ra? Pim Fortuyn werd vermoord door een linkse milieuactivist. De gewelddadige linkse oproerkraaiers uit de zestiger en zeventiger jaren werden respectabele leden van een links en zeer kapitalistisch establishment.
Onze maatschappijhervormers staan intolerant en antidemocratisch op hetzelfde niveau als moslims die anderen uitschelden voor huichelaars, zwijnen, apen, erger dan beesten, duivelsdienaars en de slechtsten der schepselen. Artikel 1 van de grondwet is kennelijk niet van toepassing op deze “progressieve” partijen en de islam. Het dient alleen als wapen tegen iedereen die het niet eens is met de “progressieve” partijen die ons terug willen werpen naar de allervroegste middeleeuwen.
In geen enkel islamitisch land krijgen christenen een fractie van de mogelijkheden die moslims hier hebben. In Maleisië waar 6 % christenen en 60 % moslims wonen, dus vergelijkbaar met hier,worden de kerken in brand gestoken. Daarmee zijn moslims weer terug bij af en is de moderne, vrije, westerse samenleving in negatieve zin veranderd voor de autochtone bewoners. In Turkije, Somalie en Marokko worden er de christenen gediscrimineerd. Het probleem bij de moslims is dat zij wel onze lusten van het westen willen, maar dat zij niet bereid zijn op onze lasten mee te dragen. In het westen hebben we n.l. een andere religie dan elders. Ze hebben echter niet het fatsoen, noch nemen zij hun verantwoording, om zich aan te passen aan het gastland. Moslims hebben de mond vol van godsdienstvrijheid en andere Westerse vrijheden, maar dan enkel voor hen. Kan me iemand een islamitisch land noemen waar men respect heeft voor anders gelovigen/denkenden. Er is geen land weten waar Nederlanders naartoe gegaan zijn en het land daarna omgeturnd hebben in een 2 e Nederland. Te zwijgen om hun inwoners van alles te verbieden. De enige redding van nu is strenge regels/voorwaarden voor nieuwkomers. Het wordt tijd dat iedereen eens begrijpt dat al die moslims hier slechts zijn om te profiteren van de Nederlandse welvaart. Stop maar, die zijn er niet. In die landen hebben de minderheden zoals de Kopten te leiden onder ernstige discriminatie, daar zul je ze niet over horen. Zuid-thailand, India enz. overal hebben ze problemen met de mensen, maar natuurlijk ligt het niet aan hen. En gegijzeld, door de linkse kerk, heeft Nederland dit maar geaccepteerd en met paspoort rondgestrooid zonder eisen te stellen. De islam moet een halt toegeroepen worden. Het 'geloof' wil via de politiek de macht grijpen, want het is een wolf in schaapskleren. De hoofddoeken zijn slechts een uiting van de politieke voorkeur die islam heet. Behoudens diegenen die geloof als steun willen gebruiken, moet men juist oppassen voor deze fanatiekelingen die zich achter elkaar scharen en de schijn ophouden. Lees de koran en zie wat het echte doel is. De hele situatie is gekomen door de die al ongeschoolde turken en Marokkanen hierheen gebracht hebben en door gezinshereniging zijn hele gezin en zijn neef, nicht en vrienden e.d. Als v.a. begin wat voorzichtiger en voorwaarden gesteld hadden waren er nu geen problemen geweest. Als Westerse vrouwen in Iran, Pakistan, Afganistan of sommige andere moslimlanden komen moeten ze een hoofddoek op, of een of andere gekke tent aantrekken. Wij vinden dat Nederland ook zijn Westerse identiteit voorop moet stellen en net zo moslima's moet verplichten hier hun hoofddoek juist af te doen. Moslims ook al wonen ze hier al jaren en hebben ze een dubbel paspoort. Zolang je een dubbel paspoort hebt, je misbruikt maakt van uitkeringen, je afzet tegen de westerse cultuur etc.,je er Middeleeuwse gewoontes er op na houdt, is het nog niet te laat. Wil men niet, dan maar terug naar hun eigen land. Ze hebben de kans gehad!

De omgekeerde kolonisatie is inderdaad begonnen.
Onze moderne, vrije, westerse samenleving blijkt zeer leefbaar te zijn voor moslims. Massaal ontvluchten zij hun islamitische thuislanden om hier een beter leven te kunnen hebben. Moslims zeggen dat ze met zoveel woorden dat ze veel kinderen zullen maken en zo over 20 jaar de meerderheid in Nederland wil veroveren. Het is te hopen dat door dergelijke uitingen het dan niet op een oorlog uitloopt. Zij zijn er alleen op uit om de Islam hier zo veel mogelijk uit te breiden ten koste van onze Westerse identiteit.
Moslims liegen altijd en ze willen helemaal niet integreren, ze willen zich helemaal niet aan passen aan onze cultuur!
- Marokkaanse, Somalische en Turkse Nederlanders mogen hun kinderen nog steeds geen westerse namen geven.
- Marokkaanse,Turkse en Somalische moskeebouwers in Nederland, indoctrineren hun kinderen, waaronder peuters om tegen de ongelovigen te vechten.
- Eigen TV schotels waren niet alleen bedoeld voor de 1e generatie die Nederlands niet beheerste, er is nu meer aan de hand: Nederlandse TV zenders worden massaal vervangen door de Turkse en Arabische zenders, zodanig dat nieuwe generaties onder invloed van Turkije of Marokko kunnen blijven. Op deze manier wordt Thuis alleen niet-Nederlandse TV gekeken die via schotels verbonden is aan Turkije en Marokko, in de moskeen en andere instellingen is Nederlands nog steeds een taboe!.
- Politieke en militaire bagages: 9 op de 10 Turken en 8 op 10 Marokkanen willen voor hun herkomstland vechten als er een militair conflict ontstaat met Nederland! Onder de naam dienstplicht, komt er geen einde aan de doorsluizing van miljoenen Euro's, richting Turkse leger andersoortige militaire organisaties.
- Nodige remigratie wordt belemmerd door de grote politieke partijen en als gevolg van de hangende situatie, zien we dat de apart georganiseerde groepen op een ongelooflijk tempo tot grote hoogten stijgen.

- Via de gettostrategie waarbij moslimenclaves in onze grootsteden worden gevormd, creëert de islam bruggenhoofden van waaruit het enige
ware geloof wordt gepredikt en verspreid. Veel steden hebben enorme Islamitische concentraties. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag , Utrecht, Arnhem, Haarlem, zijn slechts een paar voorbeelden. Wijken worden massaal verlaten…Steeds meer burgers vragen zich af of hun toekomst nog wel in Nederland ligt. Tienduizenden Nederlanders verlaten onze steden, tienduizenden Nederlanders verlaten ons land. In Nederland dreigt een Kosovo, Darfur of Gazastrook te ontstaan. In de grote immigranten stadsdelen zijn de herkomstlanden macht nu al voelbaar.
- De moslims hebben een andere manier gevonden om Nederland te koloniseren: via de demografie en via het opzetten van een eigen islamitische zuil zodat de migranten en hun kinderen steeds de eigen identiteit behouden en nooit integreren.
Daarom wordt het nu tijd dat de moslims alsnog een keuze krijgen voorgelegd: aanpassen én Nederlander (en geld) of niet aanpassen en terug naar de 12e eeuw.

Grote meerderheid van Nederlandse bevolking eist dat nog dit jaar een immigratiestop wordt afgekondigd voor immigratie vanuit Turkije, Marokko, Somalië, Ghana, Nigeria enz...
Voor de reeds hier woonachtige allochtonen moet het veel te nep integratiebeleid moet vervangen worden door de gewone integratiebeleid die hier eeuwenlang goed werkte; Moslims mogen niet meer een uitzondering vormen!.De gevreesde islamitische gezinsherenigers/vormers zijn voornamelijkvrouwen en kinderen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse Moslims en in toenemende mate ook familieleden van asielzoekers. Zij vormen met circa 40 duizend personen per jaar de grootste groep niet-westerse -97% Moslims- immigranten in ons land. Nederland mag sinds 1975 - toen de werving van gastarbeiders abrupt beëindigd werd officieel geen immigratieland meer zijn, dat is het dankzij deze 'kettingimmigratie' de facto wel. De oorspronkelijke groep van ongeveer 47 duizend Turkse en Marokkaanse gastarbeiders die geworven werd, was eind jaren negentig
uitgegroeid tot ruim een 1 miljoen - waarvan 89% geen arbeiders, maar brutale uitbuiters- schaamteloze bloedzuigers - aan het einde van de jaren negentig. En de groep breidt zich nog steeds heel hard uit.
De roep om strengere eisen te stellen aan gedwongen islamitische gezinshereniging/ vorming van nog meer moslimsfamilies wordt daarom luider - maar er wordt geen gehoor aan gegeven. De verplichte inburgeringcursus voor de over te brengen gezinsleden zouden zij
bovendien zelf gedeeltelijk moeten gaan betalen wordt ook niet toegepast. Inburgeringcursus lijkt op een val voor Nederland waarbij moslims nog meer tijd kunnen winnen. Na 30 jaar, in de stedelijke bevolking is inmiddels al 28% van de grootsteden bevolking moslim. Nederlandse steden dreigen in de toekomst moslimenclaves te worden: Europese Gazza's, Darfur's, Kossovo's en Uruzgan's en vervolgens machtsovername van de islam in onze steden. De invasie van niet-Europese indringers richting Nederland moet beter vandaag dan morgen gestopt worden. Marokkaanse en Turkse leden van CDA, Groenlinks, PvdA en D66 maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Turken en Marokkanen moeten slagen voor een inburgeringexamen, een loyaliteittest afleggen en in het openbare leven uiting geven van hun bereidheid tot aanpassing aan de normale sociale levensstijl. Apart organiseren wordt gestopt: Turkse en Marokkaanse vlaggen worden vervangen door Nederlandse vlag, Turkse en Arabische TV schotels, moskeen, aparte islam scholen, burka en hoofddoekjes worden verlaten en alleen op deze wijze kan de islamisering van onze steden worden afgewend en de toekomst van onze steden worden veiliggesteld.

2 opmerkingen:

  1. lang live marokko altijd trouw ,as dat moet vuil jode vuil racist as wijen de macht komen en dat zou komen dan hang ik jouw personlijk op

    BeantwoordenVerwijderen
  2. lang live marokko ,nederland wordt moslim en jy vuil racist heb jy problem,lang live mohammed 6, twee paspoorten altijd handig,ik vecht voor marokko omdat vuil racisten die hier in nederland net as jy moeten dood,

    BeantwoordenVerwijderen