maandag 24 januari 2011

Mega-Ghazwa
De samenleving van Arabieren was in de 6 de eeuw georganiseerd middels door zeer primitieve stamverbanden. De bevolking bestond bovenal uit nomaden. In die schaarse oases leefde een sedentaire boerenbevolking die haar bescherming gewoonlijk moest afkopen van de omringende Arabische nomadenstammen. Enerzijds had je de oasen, die economisch redelijk zelfbedruipend waren door landbouw en fruitteelt. Anderzijds waren er de bedoeïenen, die in kleine clans in de woestijn leefden. Zij lieten hun kamelen grazen en werkten zelf nauwelijks. Wel vochten ze clan tegen clan of verhuurden ze hun krijgskunde aan de oasestaatjes of aan het Byzantijnse of Perzische rijk. De overlopertje van bedoeïenen huurlingen uit de keizerlijke legers zou trouwens een factor worden in de moslim-Arabische zege op deze rijken onder Mohammeds opvolgers. De mobiliteit was de sterkste punt van de barbarse rovers, verbonden met raids of rooftochten en stammenoorlogen. Dergelijke rooftochten behoorden altijd al tot het leven van de bedoeïenen, gericht op het stelen van dieren van een vijandige groep.

Allah (abdallah, Abdullah!) is niét dezelfde god als die tot wie de gelovige Westerling zich richt als hij God of Jehova aanroept.
Allah, afkorting van Abdallah, vader van Mohammed, is de leider van een Arabische clan!. Vader Abdallah stierf een aantal weken voor zijn geboorte en zijn moeder stierf toen hij zes jaar was. Door de Arabieren Allah (god) genoemde Abdallah, biologische vader van Mohammed was gewoond geraakt tijdens een rooftocht en later overleden.(deze gebeurtenis is voor altijd geheimhouden!!!); Stamhoofd Abdallah (Allah) is overleden door de zware verwondingen tijdens een rooftocht gericht op het stelen van goederen van een andere stam!!!. Vervolgens werd Mohammed opgevoed door zijn grootvader van vaderskant Abd al-Mutallib, deze overleed toen Mohammed acht was. Mohammed's clan was nog steeds de sterkste en het meest effectieve wapen was de rooftocht. Dit is een uitgelezen manier om een tegenstrever een hak te zetten. De landerijen van een vijand plunderen is de manier om hem in zijn voortbestaan te raken. Hij verliest de opbrengst van zijn land en moet zijn financiële reserve aanwenden om het hoofd boven water te houden. Als hij bovendien de aanval niet vergeldt, verliest hij zijn gezicht, waardoor zijn vazallen misschien overlopen, dit was de tactiek van de Mohammedse clan.
Mohammed heeft zijn vader niet gezien maar het verlenging naar zijn rooftochten en vechttactieken die hij van de stamleden hoorde hebben grote invloed uitgeoefend op zijn mentale ontwikkeling: geen alcohol, dagelijks 5 keer training, "vasten":weerstand bieden tijdens lange rooftochten enz...: Mohammed heeft namelijk in verbeelding van zijn vader, hoofd van zijn familie de "god" van arabieren geïntroduceerd: (Ergste is: dat nu miljoenen Europeanen geconfronteerd worden met deze theorie van de rooftochten, vechttactieken van de barbarse clans. Mensen moeten nu deze criminele activiteiten van de barbaren als "godsdienst" accepteren en zich aanpassen aan deze walgelijke ideologie!)

Omdat de woestijn geen grote bevolkingsconcentraties kon voeden, deden de bedoeïenen aan bevolkingscontrole door infanticide. Mohammed verbood deze praktijk om zijn doel te bereiken en het is gelukt,zijn beslissing leidde dit tot een bevolkingsexplosie nuttig voor de verovering van niet-Arabische gebieden.
Arabische stammen vulden hun eigen inkomen uit de kamelenteelt aan met raids (ghazwa, waarvan ons woord razzia)op de handelskaravanen die goederen uit de oasen of uit het buitenland vervoerden. Mohammeds geniale idee, dat hij uiteenzette in een bewaard gebleven gesprek met zijn heidense tegenstander Amr ibn Hisjaam (in islamteksten beter bekend als Aboe Djahl, “vader van de dwaasheid”), was dat de Arabieren zich zouden verenigen en hun armzalige raids op mekaars beperkte rijkdom zouden vervangen door een grote ghazwa in verenigde slagorde op de serieuze rijkdommen van het Byzantijnse en Sassanidische rijk. De religie die hij zelf aan het opzetten was, zou daarbij als een makende ideologie dienen om deze ambitieuze mega-ghazwa te organiseren en te rechtvaardigen. En zo geschiedde.
Dientengevolge hadden de nomaden zich aaneengesloten in autonome groepen op basis van afstamming en verwantschap. Ze werden door een echte of mythische gemeenschappelijk stamboom verenigd en noemden zichzelf bijvoorbeeld de Banoe Abdallah of de Banoe Abdallah (de zonen van Abdallah, deze abdallah is nu wereldwijd "allah' geworden.). Deze groepen sloten zich dan aaneen tot grotere en lossere verbanden; deze groepssolidariteit wordt gedragen door het besef dat de enkeling voor zijn of haar bestaan volledig afhankelijk is van de groep: in de woestijn is er voor de enkeling geen enkele zekerheid buiten de groep; de man die de loyaliteit met de groep verbreekt, is verloren, Mohammad, bij zijn hijra. De stam of clan oefent vandaar ook een morele autoriteit uit, gebaseerd op afstamming van eenzelfde stamvader (abdallah, dus allah). Die genealogie is dus een belangrijk organisatieprincipe: zowel intern als extern (in de relaties met andere stammen of clans) fundeert zij rangorde en status, en ze staat garant voor de interne samenhang van de groep. Die samenhang of cohesie wordt verder nog versterkt door rooftochten en/of oorlogen tegen vijandige groepen en nu nog het hedendaagse Turkse en Arabische nationalisme en het belang van vijandbeelden: "gavur", "kafhir" Hollanders!!!. In het geval van de islam is dat echter een valse tegenstelling. De raid of rooftocht is een intrinsiek deel van de islam. Mohammed zelf gaf het voorbeeld, in de sjari’a een rechtsgeldig precedent, door raids op karavanen te organiseren en vaak ook persoonlijk te leiden. Ook perste hij productieve gemeenschappen af, bv. door de joodse dadelkwekers van de oase Chaibar de helft van hun inkomen te doen betalen in ruil voor het voorrecht om te mogen blijven (uiteindelijk werden ze desondanks toch uit Arabië verbannen). Geloofsijver en ordinaire hebzucht maken gemene zaak, waarbij de eerste veel van zijn energie ontleent aan de tweede. De strenge erecode en het systeem van dit Arabische en later Turkse nomaden zou je kunnen zeggen, "geloven" niet in de god, als wel in de voortreffelijkheden van de eigen clan en de erfelijke overdracht ervan via de tribale stock - berustten vooral op de macht van de stam. Onder de "godsdienst" wordt het hetzelfde moslimnationalisme uitgeoefend: neem nu de moslims in Nederland: accepteren geen normen en waarden van dit land, geen Nederlandse vlag, geen Nederlandse eten, geen Nederlandse TV, Radio en muziek, geen Nederlandse gewoontes, geen Nederlandse geloof enz, dus tegen Nederland, maar toch gaan ze niet terug; dit is puur mohammedanisme! Mohammed was een politieke agitator. Zijn succes had te maken met het feit dat hij samen met de vorming van een staat ook verovering predikte: meer stammen bij elkaar en nu dus meer veroveringen, eerst in Arabië, noord-Afrika en vervolgens in Palestina/Syrië. De handelsbelangen van zij stam als motivering voor die veroveringspolitiek was niet genoeg, hij moest een "religie" ontwikkelen tegen de sterke Christenen en Joden: Tenslotte, in de 6de en 7de eeuw Byzantijnse en Perzische rijken werden aangevallen. In tien jaar tijd, van 622 tot 632, heeft Mohammed vrijwel het gehele Arabische schiereiland aan zich onderworpen. De verslagen heidense volkeren kregen de keus moslim te worden of de dood. De meesten werden dus moslim. Na de dood van Mohammed zetten zijn opvolgers, de kaliefs, de strijd voort: Europa was uiteindelijk aan de beurt!
De islam is géén religie zoals het moderne christendom, maar een geloofssysteem dat de staat ondergeschikt maakt aan Allah, diens profeet en bij uitbreiding de mulla's, imams, sjeikhs. Een moskee is géén kerk, maar een ontmoetingsplek waar inderdaad ook wordt gebeden. In niet-islamitische landen (Dar ul-Harb) is een moskee vooral een "outpost", een fort als het ware waar de Dawa (verspreiding van de islam middels verleiding en misleiding) wordt gecoördineerd en aangestuurd. Onderzoek wijst uit dat quasi alle moslimterroristen hun mosterd halen in de lokale moskee...Er is geen enkele moskee die Nederlandse taal accepteert, er is geen enkele moslim die Nederlandse vlag accepteert, er is geen enkele moslim die Nederlandse namen accepteert enz.. enz.. er zijn in Nederland ongeveer 2 miljoen moslims die totaal anti-nederlands zijn.

Arabische deskundig : R. ramzi

1 opmerking:

 1. ja ik vraag me elke keer weer af zijn wij een praterig en laf volkje geworden gepromoot door pvda, d66, groenlinks, en de sp. of worden we toch een keer wakker , en gaan we de straat een keer op .
  zijn er al hollanders die zich klaar maken voor de strijd die waarvan hij zeker komt , over niet een aantal jaren.
  voor mij is het zo klaar als een klontje dat deze strijd er komt alleen er staat geen tijd bij.wat ik mij dan ook afvraag wat dit zou doen met heel europa .zullen de europese landen ons volgen of ons haten en zal het niet zo zijn dat het in fankrijk of duitsland eerder uit de hand gaat lopen .want het gaat daar ook niet een klein beetje slecht.
  en mijn vraag aan welke kant gaat wilders en rutte staan als het er op aan komt . of zullen ze naar argentinie vluchten net als het konings huis die natuurlijk als eerste weg is.
  over mij zelf ik ben een grote echte hollandse kerel die als het uit de hand loopt echt wel in staat is om een paar rifapen naar hun pedofiele profeet te helpen.zijn er nog meer mannen die er zo over denken en bij welke website moet je dan zijn , want die moslims blijven maar organiseren en dat moeten wij ook gaan doen .

  BeantwoordenVerwijderen