zondag 5 september 2010

STOP MOSKEEBOUW IN NEDERLAND. STUUR DEZE MILITANTEN ONMIDDELLIJK TERUG.

Er moeten dus duidelijke eisen gesteld worden aan de aanwezigheid van immigranten in Nederland. Wie hier wil wonen, moet zich Nederlander voelen en zich daarnaar gedragen. Om dat te bereiken moet de politiek duidelijk maken dat de Westerse de enige dominante cultuur kan en mag zijn in ons land. Pas dán is er eenheid en samenhang. Pas dan zijn we écht de boel bij elkaar aan het houden. Nederland kent ongeveer één miljoen moslims. Veel van hen zijn immigranten. En die zijn echt niet allemaal uit liefde naar Nederland gekomen. Ze komen heus niet massaal hierheen omdat ze dit zo’n geweldig land vinden met al die ongelovigen, al die kaffirs.

De moslims in grotesteden willen nieuwe moskeen in de staadsdelen die nu in handen hebben. In deze staatsdelen hebben Nederlanders een kleine minderheid. Moslims hebben uitkeringsloketten die ze einige 'gemeente' noemen nu definitief in eigen handen... Ze moeten nu daar in die overgeblevende kleine politie posten infiltreren en dan is het klaar. Turken en Marokannen probleem is ernstiger dan men dacht.. huidige beleid tolereert Boerka, hoofddoek, moskee, islamscholen en hele Islamitische expansie. Er is geen concrete kritiek tegen de ongepaste gewoontes van de moslimmigranten. Jarenlang volgen ze kapitaal kostende cursussen, maar weten ze nog niet hoe Nederlandse vlag er uit ziet; eigen TV schotels en eigen vlag! Inburgeringbeleid biedt geen oplossingen voor het echte probleem: het cirkelproces van van afwenden en afkeer die dat in gang gezet is door een grote groep als verlengstuk geworden is van zijn herkomstlanden machthebbers...De toenadering door het verlopen van de generaties die ook onder de steeds sterker gewordende Islamitische infrastructuur gaan vallen, heeft geen kans...De niet verwijdering kringproces en externe factoren, zie de steil toegenomen frequentie van het dragen van hoofddoeken, En met dit beleid kan leiden tot ernstige maatschappelijke problemen inclusief de mogelijkheid van een catastrofe.
Mensen die duizenden jaren in de woestijnen of op de bergen geïsoleerd geleefd hebben denken meteen dat ze gelijk hebben, omdat de Nederlandse regering zich met zijn eigen beleid aanpast aan hun cultuur. Aantrekkingskracht voor de foute gestoorde moslims is op deze manier niet afgenomen en ook hier geboren moslims zijn veel agressiever en gevaarlijker dan hun ouders. Er komen nog meer aparte Turkse en Marokkaanse organisaties en andere instellingen bij. Er worden nog meer moskeen en islamscholen opgericht. Nog meer vrouwen dragen hoofddoeken of andere soort symbolen die andersdenkenden provoceren. Vreselijke toename van hoofddoekvrouwen [meerderheid hier geboren en door de herkomstlanden georganiseerde jonge vrouwen] die politieke islam [meeste Moslimvrouwen zien hoofddoek als een vlag, een belangrijke politieke symbool] willen implementeren. Het gaat dus niet om de taal of goddienst, het gaat puur om de politieke ideologie en aansturing vanuit buitenland: hun echte inburgering onder de huidige politieke omstandigheden is niet meer denkbaar (er zijn geen voorbeelden in de Europese geschiedenis). Continue apart organiseren om eigen waarden en normen af te dwingen die zij willen, opeisen van moslima zwemuurtjes, ook nog in burkini willen zwemmen, zoveel haat en dat allemaal na de kapitaal vernietigende inburgering cursussen. En als ze hun zin niet krijgen komen de allah, wallah, insallah, masallah zingende bendes van halal ons wel even vertellen hoe het precies zit. Maar tegen de uitwassen van hun eigen geloof kunnen ze ineens niks meer, dan vinden ze de weg naar rechter, demonstratie en media ineens niet meer. Is dit wat inburgeraars uiteindelijk geleerd hebben?. Demoniseren van de Westerse wereld en met name in Nederland is een grote bedreiging. De situatie waarin de Islam langzaam de macht overneemt zoals hier, is in Moslimlanden ondenkbaar. Niet Moslims krijgen daarvoor eenvoudig de kans niet. Waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze. Ze willen nu in veel staatsdelen, incl. op de scholen en gemeenten, dat de hele keuken halal wordt: "hier is alles hallal enz, ziet u nu overal.". Op deze manier dat Nederlandse culturele erfgoed definitief geschrapt wordt door deze inburgeringcursisten is onacceptabel. Huidige Inburgeringbeleid werkt alleen voor de Moslims die continue manipuleren en van tijd winnen. Waar het om gaat, is de moslimimmigranten los te maken van de huidige misstanden. Nieuwe integratiebeleid moet zorgen dat de Islamitische koloniën die hier ontstaan door het hanteren door moslimimmigranten van islamitische politieke ideologie en werkwijze, uiteindelijk moeten verdwijnen. Als de invasie lust moet verdwijnen, moet het hanteren door moslimimmigranten van islam- infrastructuren verdwijnen. Maar aangezien dat zelf niet kunnen, zal dat opgelegd moeten worden. Dat wil zeggen: men zal ostentatieve, eigen onderwijsinstellingen, politieke machtscentrum, moskeeën en andere islamsymbolen in de openbare ruimte ze ver mogelijk moeten terugdringen. Met als minimale iets dat wel degelijk mogelijk is: het verbieden van islamsymbolen in openbare gebouwen en instellingen, zoals scholen. Maar toch door de onmogelijkheid om dit doel te bereiken blijft als een onvermijdelijke mislukking. Turkije bouwt veel moskeenop de Nederlandse grondgebied, dit is een bewijs dat ze streven naar een toekomstige provincie van Turkije! Turken willen weer een prooi!!! Oprukkende massa van Moslims immigranten (strijders) bewijst nogmaals dat ze hier niet voor het werk, maar voor de andere doelen aanwezig zijn.. Aangezien moskee de belangrijkste verovering symbool is voor de Moslims. Verbreiding van Islam op deze manier als een godsdienst van agressie en overheersing, en de manier zoals moslims zich profileren in de moskeen vinden we zeer verontrustend.
De enige manier waarop de islam Nederland kan veroveren is met de bouw van moskeeën, alle wijken langzamerhand zuiveren van de Nederlanders, want, waar een moskee gebouwd wordt, wordt alleen bewoond door de Moslims...Deze gebouwen in Nederland zijn zeer gevaarlijk.
Toch is krachtig optreden nu nodig. Hoe lang kunnen we nog verwachten dat de Nederlandse burger de gigantische symbolen van de islamitische dreiging in zijn land duldt? Waarom accepteren wij de beeldbepalende aanwezigheid van de krachten die ons bedreigen en waarom houden wij geen rekening met onze landgenoten, die de mega-moskeeën voor hun deur hebben staan? Aangezien je een gebouw niet alleen neerzet voor de nabije toekomst, maar ook sprake moet zijn van een langetermijnvisie, waren de afmetingen fors te noemen. Moskeebouw: Stop nu bouw van moskeeminaretten; De toren zijn niet alleen bedoeld om van daaraf moslims – en (nog) niet-moslims! – op te roepen tot het rituele gebed, ze symboliseren de val van Nederland. Moslims willen straks vijfmaal daags vanaf het krieken van de dageraad in de wijde omtrek van de moskee het islamitisch getuigenis te laten horen en op die manier alle niet- islamieten af te schrikken en uiteindelijk definitief verdrijven...Moslims die de belichaming van zo'n typische Islamitische overheersingdrang en strijdlust getuige zijn via moskeebouw oproep tot praktische bezetting van Nederland die onderschreven wordt door de vertegenwoordigers van de gehele Turkse en Arabische moslim organisaties. Turkse en Arabische dreigingen worden samengevoegd met deze verontrustende realiteit, als gewillige afleiding van de panislamitische dreiging die hun barbaarse regime al meer dan vier decennia vormt.

2 opmerkingen:

  1. De islam zegt dat het goed is om hen hun gang te laten gaan maar als ze zich gwn aan passen en gedragen en hard werken wat is het probleem niemand heeft problemen dan is het juist fijn dat ze er zijn

    maar criminele turken,marocanen, andere moslims moeten direct trug gestuurd worden bij het 1e incident of bij verdenking

    het moet x klaar zijn met de islam in europa als ze zich niet aan passen weg met dat volk weg met die kut bedrijgende haat dragende mensen ,. maak nederland weer nederland !!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Mensen in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië, België en Nederland moeten een les nemen van de Spanjaarden! In Sevilla, de lokale bevolking heeft een manier gevonden om de bouw van een moskee te stoppen in hun stad. Ze begraven een varken op de site, en zorgde ervoor dat dit bekend zou worden door de lokale pers! ... Islamitische regels verbieden het oprichten van een moskee op de "pig-bevuilde grond", zodat het project moest worden geannuleerd. Geen protesten waren nodig door de lokale mensen ... en het werkte!

    BeantwoordenVerwijderen